صح – تڠکو غزالي حمزه مڠادڤ توانکو يڠ دڤرتوان اݢوڠ سبنتر تادي

Baca versi Rumi di sini.

اهلي ڤرليمن ݢوا موسڠ⹁ تڠکو غزالي حمزه تله سلساي مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ داستان نݢارا سبنتر تادي.

بلياو دليهت منيڠݢلکن ڤکارڠن استان نݢارا ڤد جم 2.42 ڤتڠ تادي.

ستاکت اين⹁بلوم اد اڤ٢ کڽاتاءن رسمي مڠناءي ڤرجومڤاءن ترسبوت.

سيلا باچ: دسباليق کملت ڤوليتيک⹁ راماي ݢسا کو لي دلانتيق جادي ڤردان منتري

کريت ميليق تڠکو غزالي حمزه دليهت منيڠݢلکن ڤينتو ڤاݢرر استان نݢارا ڤد جم 2.42 ڤتڠ تادي. ݢمبر: افيق حنبل/مليسيا ݢيزيت

ترداهولو⹁ ترداڤت خبر اڠين باهوا تڠکو غزالي دڤڠݢيل مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ.

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

One thought on “صح – تڠکو غزالي حمزه مڠادڤ توانکو يڠ دڤرتوان اݢوڠ سبنتر تادي”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: