Pihak Menyentuh Hak dan Kuasa Raja, Penderhaka – Sultan Johor