Ke Mana Remaja Tanpa Agama?

Negara kita meletakkan konsep asas bagi agama iaitu “Kepercayaan Kepada Tuhan” sebagai prinsip pertama Rukun Negara. Maka, mempercayai akan kewujudan Tuhan yang berkuasa terhadap makhluk dan seluruh alam adalah satu bahagian integral Rukun Negara.

Laman Web Rasmi Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional di bawah tajuk “Perisytiharan Rukun Negara” menulis:

Bangsa dan Negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Sesungguhnya dengan nama Tuhanlah, Bangsa dan Negara ini diwujudkan sebagai sebuah Bangsa dan Negara yang berdaulat.

Saya melihat asbab “Kepercayaan Kepada Tuhan” dipilih sebagai prinsip pertama Rukun Negara adalah kerana agama memainkan peranan yang amat besar di dalam mengatur dan membentuk sistem kehidupan manusia yang bertamadun, lantas menjadi teras perpaduan dalam pembentukan negara bangsa.

Perkara ini bertepatan dengan Perlembagaan Persekutuan yang mana dalam Perkara 3(1) telah meletakkan Islam sebagai agama bagi Persekutuan.

Islam ialah agama bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan .

Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan

Malah, sejarah dunia membuktikan bahawa agama merupakan aspek yang integral di dalam pembentukan peraturan dan undang-undang masyarakat yang membawa kepada kehebatan sesebuah tamadun.

Remaja adalah penentu masa hadapan negara; maka demi memastikan masa hadapan negara yang cemerlang, negara perlu mempunyai para remaja yang bukan sekadar cemerlang dari aspek akademik, tetapi juga cemerlang dari sudut agama, akhlak dan kerohanian.

Kata Saidina Ali ibn Abi Talib R.A.:

“Jika kamu mahu melihat masa depan sesebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini.”

Namun kini, di dalam keghairahan mengejar kejayaan akademik, kadang kala pendidikan agama seakan dipinggirkan dan kurang diberi penekanan oleh para remaja dan sesetengah golongan masyarakat.

Lebih malang lagi, sudah ada suara-suara lantang yang bukan sahaja mahukan masa mata pelajaran Pendidikan Islam di sekolah-sekolah dikurangkan malah ada yang mencadangkan agar mata pelajaran ini dihapuskan daripada kurikulum sekolah dan hanya diajar di Sekolah Agama.

Golongan ini gagal melihat pentingnya agama sebagai teras pembinaan sahsiah diri serta membina kekuatan jiwa khasnya ketika remaja menghadapi dugaan dan rintangan hidup.

Remaja yang jauh daripada agama juga lebih mudah terpengaruh dengan kehidupan yang bebas dan liar serta mudah terjebak dalam budaya hedonisme dan pemikiran liberal.

Akibatnya, semakin ramai remaja yang terjebak dalam kegiatan yang tidak sihat seperti menghisap rokok atau vape, menipu, mencuri, merompak, melaku musnah, penyalahgunaan dadah dan sebagainya.

Malah, banyak laporan yang menunjukkan peningkatan masalah mental dalan kalangan remaja akibat gagal menghadapi tekanan perasaan sehingga mengakibatkan kes-kes kemurungan dan bunuh diri.

Remaja bermasalah bukan sahaja berpunca akibat kurangnya bimbingan dan perhatian daripada ibu bapa akibat tuntutan kehidupan moden yang telah merenggangkan ikatan kekeluargaan tetapi juga berpunca daripada kekosongan jiwa akibat kurangnya pengisian kerohanian.

Agama adalah teras kehidupan yang akan melahirkan para remaja yang hebat akhlaknya dan tanpa benteng agama, para remaja akan merasakan bahawa mereka bebas untuk mengatur kehidupan mereka sendiri tanpa batasan atau tanpa terikat kepada peraturan atau undang-undang.

Justeru, amat sukar untuk memupuk sifat ketaatan sama ada sifat taat dan patuh kepada negara, pemimpin, ibu bapa mereka sendiri atau sesiapa sahaja dalam diri remaja yang berfahaman liberal sebegini.

Hal ini akan membawa remaja kepada fahaman anarkisme di mana mereka tidak mahu lagi mematuhi undang-undang atau aturan hidup yang telah ditetapkan serta bersikap memberontak dan ganas.

Masyarakat akan bermasalah jika undang-undang dan arahan oleh pihak berwajib tidak lagi dipatuhi dan langsung tidak diambil peduli.

Sikap suka memberontak dan hanya mementingkan diri sendiri dalam kalangan remaja bukan hanya akan merosakkan kehidupan para remaja tetapi juga akan menimbulkan berbagai masalah kepada keluarga, masyarakat dan negara.

Kita tidak akan dapat membina negara bangsa yang hebat hanya melalui kejayaan dan kehebatan teknologi serta kekayaan dunia kerana manusia mempunyai akal dan nafsu yang boleh menimbulkan kerosakan kepada dunia jika tidak dididik dengan ilmu kerohanian.

Tamadun-tamadun yang hebat dan berkuasa telah dibina berteraskan agama dan apabila lenyapnya pegangan agama dalam kalangan rakyat dan pemimpin, maka akan timbul berbagai masalah sosial yang akhirnya meruntuhkan zaman kegemilangan mereka.

Negara sekular yang berteraskan kebebasan seperti Amerika Syarikat walaupun maju, kaya dan mempunyai sistem pendidikan yang baik, namun berdepan dengan berbagai masalah sosial, akhlak dan jenayah yang serius serta membawa kepada kes-kes pembunuhan secara rambang di tempat awam termasuk di sekolah serta pusat-pusat pengajian tinggi.

Oleh itu, remaja harus sedar dan kembali semula kepada landasan agama, agar masa hadapan negara bangsa kita tidak akan runtuh akibat masalah dalam masyarakat serta keruntuhan akhlak.

Ambillah iktibar daripada sejarah keruntuhan tamadun-tamadun besar dunia dan janganlah kita ulangi kesilapan yang lalu.

Tanpa Ilmu, Remaja Hanya Seperti Lalang

[Rencana saya ini pernah disiarkan di Utusan Online Premium pada 25hb September 2019]

Dalam usaha membentuk sebuah negara bangsa yang maju dan berjaya, kita memerlukan generasi muda yang berilmu, berakhlak tinggi serta bersifat patriotik. Namun, ilmu yang harus dituntut mestilah ilmu yang membawa kepada kesejahteraan, dan bukannya ilmu yang merosakkan seperti ilmu mencuri, ilmu menipu serta ilmu jenayah yang lainnya. Ilmu sejahtera itu pula haruslah digunakan bagi tujuan yang baik. Contohnya ilmu berpidato haruslah digunakan untuk melahirkan kesedaran ke arah menyatu padukan rakyat dan bukannya untuk memecah belahkan rakyat dengan adu domba dan fitnah.

Begitu juga dengan ilmu agama, ianya harus digunakan dengan amanah dan bukannya untuk memberikan tafsiran yang songsang dan merosakkan akidah orang yang lain.

Namun, semakin maju negara dan semakin mewah kehidupan rakyat, timbul pula pelbagai gejala yang telah mengundang kecelaruan minda dalam kalangan remaja dan menjadikan mereka terlalu sibuk mencari keseronokan duniawi tanpa memikirkan tanggungjawab mereka kepada agama, bangsa dan tanah air.

Menunggang basikal lajak, merempit, menghisap vape, merokok, menyalah gunakan dadah dan gangsterisme adalah di antara gejala negatif yang kini melingkari kehidupan sebahagian remaja seawal ketika mereka masih di sekolah rendah.

Semakin ramai para remaja yang terlena dalam budaya hendonisme yang menjadikan mereka leka dengan perkara-perkara yang melalaikan contohnya hiburan yang tidak bermanfaat.

Mereka menilai erti kehidupan daripada aspek mencari keseronokan semata-mata, kononnya itulah degup jantung dan tujuan hidup mereka.

Malah perkara-perkara yang melalaikan itulah yang mereka angkat sebagai prioriti hidup, sehinggakan menuntut ilmu tidak lagi dianggap penting.

Kekurangan minat untuk membudayakan ilmu dalam kalangan remaja akan menyebabkan mereka mudah dipengaruhi oleh gejala negatif dan diperdayakan oleh mereka yang mahu mengambil kesempatan di atas kelemahan remaja.

Tanpa ilmu, remaja mungkin tidak dapat berfikir secara objektif dan konstruktif dalam menilai sesuatu perkara atau isu penting, maka seperti lalang yang ditiup angin mereka hanya mengikut trend pemikiran semasa dan kehendak persekitaran walaupun ianya merosakkan masa depan mereka.

Ilmu yang baik merupakan asas kepada hampir segala kebaikan dan kemajuan manusia, ilmu membantu manusia menyelesaikan masalah, menghadapi rintangan dan membantu manusia menilai perkara yang tersurat dan tersirat di sebalik sesuatu keadaan.

Sering timbul kekeliruan apabila kita memperkatakan tentang ilmu kerana ada yang merasakan bahawa ilmu yang patut dituntut oleh remaja hanyalah ilmu yang diajar di sekolah, maka menuntut ilmu adalah sekadar untuk berjaya dengan cemerlang di dalam peperiksaan.

Malah ramai ibu bapa yang beranggapan sedemikian sehingga mengabaikan ilmu kerohanian, kenegaraan, pembentukan sahsiah dan jati diri serta cabang ilmu lain yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran di sekolah.

Ada juga ibu bapa yang beranggapan bahawa perkara lain di luar kurikulum pelajaran sekolah adalah perkara remeh dan tidak penting, oleh itu tidak perlu diberi penekanan.

Justeru, ibu bapa gagal mengajar ilmu kerohanian dan asas kenegaraan kepada anak-anak mereka, akibatnya ramai remaja membesar dengan jiwa yang kosong dan tanpa perasaan cinta terhadap negara sehingga ada yang akhirnya tersasar lantas mendokong ideologi anarkisme lantas melawan prinsip-prinsip agama dan negara.

Cara hidup ibu bapa yang tidak membudayakan ilmu juga mempengaruhi sikap remaja, di mana tidak wujud perbincangan ilmiah bersama keluarga dan masa bersama cuma dihabiskan dengan bersantai, membeli belah, menonton televisyen dan sebagainya.

Jarang sekali remaja diberikan pendedahan kepada ilmu kenegaraan secara mendalam serta dididik menghayati Perlembagaan Persekutuan, sejarah dan kedaulatan Raja-Raja Melayu, Kontrak Sosial serta asas kenegaraan yang lain dengan alasan ianya terlalu berat dan tambahan, ianya tidak akan menambah gred pelajar di dalam peperiksaan.

Disebabkan faktor ini ramai dalam kalangan remaja yang tidak berminat untuk mengkaji tentang perkembangan semasa negara dan hanya membaca apa yang ditularkan di media sosial yang belum tentu kebenarannya.

Melentur buluh biarlah dari rebungnya, ilmu agama, asas kenegaraan, sifat patriotisme dan nilai-nilai murni haruslah ditanam di dalam diri setiap kanak-kanak sebelum mereka meningkat usia remaja.

Remaja tanpa mengira bangsa dan agama haruslah membudayakan ilmu yang sejahtera supaya kita dapat hidup bersatu padu, hormat menghormati dan bertorelansi di bumi yang bertuah ini.

Remaja yang membudayakan ilmu akan membentuk satu generasi yang maju, unggul, lagi terampil demi membina masa hadapan negara bangsa yang lebih cemerlang.

Pengaruh Negatif Hiburan Terhadap Remaja

[Rencana saya ini pernah disiarkan di Utusan Online Premium pada 11hb September 2019]

Industri hiburan yang berkembang pesat beriringan dengan kemajuan teknologi telah membuka seluas-luasnya capaian pengguna kepada pelbagai media hiburan, hasilnya hiburan percuma boleh diakses dengan mudah pada bila-bila masa sahaja, semuanya semudah di hujung jari.

Sebagai sebuah industri perniagaan yang berorientasikan keuntungan, para pemain industri hiburan amat bijak mengeksploitasikan kehendak naluri manusia yang sukakan hiburan untuk mengaut keuntungan yang besar.

Malah hiburan juga sering dijadikan alat propaganda halus untuk mencapai berbagai tujuan, sama ada untuk tujuan yang baik seperti untuk menaikkan semangat patriotisme mahu pun sebaliknya seperti untuk mengembangkan pengaruh dan ideologi anarkisme yang boleh memberi impak yang buruk kepada kesejahteraan negara.

Mungkin kerana pemikiran yang belum matang dan amat senang dipengaruhi, maka golongan remaja menjadi antara golongan sasar utama kepada industri hiburan dalam memasarkan produk mereka, ditambah dengan sikap sesetengah ibu bapa yang memberikan anak remaja mereka sepenuh kebebasan untuk memilih jalan hidup sendiri.

Pengaruh hiburan kepada remaja adalah amat besar, malah ianya mempengaruhi pembentukan akhlak, nilai kehidupan dan cara hidup remaja.

Pada ketika ini, muzik K-Pop yang menjadi kegilaan ramai remaja di seluruh dunia mempunyai pengaruh yang amat besar ke atas peminatnya kerana K-Pop bukan hanya dipasarkan sebagai satu genre muzik tetapi ia juga dipromosikan sebagai satu budaya dan cara hidup.

Maka warna rambut, solekan, fesyen pakaian dan segala-galanya yang berkaitan dengan cara hidup anggota kumpulan K-Pop menjadi ikutan peminat sehinggakan kehidupan mereka berkiblatkan budaya K-Pop.

Pengaruh genre muzik punk yang membawa mesej ke arah ideologi anarkisme juga memberi kesan yang amat negatif di dalam pembentukan sahsiah dan jati diri remaja.

Begitu juga mesej genre muzik black metal yang bertentangan dengan nilai dan ideologi negara kita yang berteraskan Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan.

Ketaksuban remaja kepada budaya sebegini tidak boleh dipandang ringan kerana ianya boleh menjatuhkan ketamadunan sesuatu bangsa, khasnya bangsa kita yang berteraskan nilai-nilai ketuhanan dan agama; melentur buluh biarlah dari rebungnya, mencegah lebih baik daripada mengubati.

Ramai remaja yang terpengaruh dengan nilai kehidupan yang digambarkan melalui cerpen, novel, drama, filem dan sebagainya yang bercorak fiksyen dan bukannya menggambarkan realiti kehidupan yang sebenarnya.

Akibatnya, ramai remaja gagal memahami erti kehidupan di alam nyata akibat terpengaruh dengan nilai-nilai yang disogokkan kepada mereka sehingga ada yang terkeliru dan merasa kecewa dengan realiti hidup yang sebenarnya.

Dalam karya fiksyen, protagonis yang dahulunya berkelakuan tidak baik akan mendapat hidayah dan akan berubah dalam sekelip mata, dan akhirnya semua masalah akan selesai dan mereka dapat hidup bahagia; namun realiti kehidupan tidaklah semudah ini.

Hasilnya remaja gagal memahami semangat dan kepentingan nilai patriotisme serta tanggung jawab mereka kepada nusa dan bangsa.

Banyak karya hiburan yang kononnya membawa imej Islam telah gagal membawa nilai Islam yang sebenarnya, contohnya dalam pergaulan di antara bukan mahram, akhlak seta adab, tetapi malangnya nilai yang digambarkan oleh media hiburan inilah yang mewarnai kehidupan remaja.

Remaja yang tenggelam dalam dunia hiburan biasanya lalai dan tidak dapat fokus kepada pelajaran mereka dengan sepenuh hati serta menghabiskan banyak masa yang berharga dengan berhibur, seolah-olah itulah keperluan hidup mereka yang utama.

Menonton wayang gambar di pawagam, menonton konset, bermain permainan video adalah di antara hobi yang memerlukan perbelanjaan yang agak besar dan ada kalanya remaja sanggup memimjam wang untuk membeli tiket konsert, hanya untuk menonton persembahan artis kesayangan mereka.

Ada remaja yang tidak berkira untuk berbelanja ke arah hiburan tetapi sangat berkira untuk membeli buku berkaitan pelajaran, ilmiah, agama dan sebagainya yang boleh membantu mereka menambah ilmu pengetahuan.

Walaupun membaca ialah satu hobi yang bermanfaat, namun jika bahan bacaan yang dibaca hanyalah buku atau majalah bercorak hiburan, ianya tidak akan membawa banyak faedah kepada pembacanya, malah boleh membawa kesan negatif jika mutu tulisan dan nilai yang disampaikan adalah tidak baik dan bertentangan dengan nilai budaya dan agama kita.

Lambakan buku-buku indie yang tidak dikawal kandungan dan mutu bahasanya juga boleh memberi impak negatif kepada remaja yang lebih meminati bahan bacaan sebegini yang dianggap lebih santai, menarik dan lebih sesuai dengan jiwa mereka berbanding buku-buku terbitan arus perdana.

Penulisan yang berkongsepkan kebebasan, kekerasan, keganasan, tahyul dan memaparkan konsep dan nilai yang bertentangan dengan agama dan budaya bangsa akan merosakkan pemikiran remaja dan boleh menyebabkan mereka memberontak menentang prinsip hidup yang berteraskan undang-undang.

Kecenderungan remaja menggunakan bahasa slanga dan bahasa pasar, seperti gaya bahasa yang sering digunakan di dalam media dan bahan penulisan hiburan telah melemahkan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan remaja dan seterusnya menjejaskan kedaulatan bahasa.

Lebih mengecewakan kerana bahasa slanga tidak hanya digunakan di dalam pertuturan di kalangan remaja tetapi mereka juga terbawa-bawa penggunaan bahasa slanga ke dalam bahasa penulisan mereka.

Bahasa menunjukkan bangsa; elok bahasa kan bakal hidup, elok budi kan bakal mati.

Begitulah pentingnya kedaulatan bahasa kerana bahasa bukan sahaja melambangkan budi pekerti bangsa tetapi juga menjadi lambang semangat patriotisme, hilang bahasa, lenyaplah bangsa.

Hiburan sebenarnya tidak salah, cuma berpada-padalah dan remaja mesti bijak memilih bentuk hiburan yang positif dan tidak melalaikan.

‘Edutainment’ atau pendidikan yang bercorak hiburan adalah satu medium pendidikan yang menarik dan berkesan.

Begitu juga hiburan yang bertemakan patriotisme, memupuk perpaduan serta aktiviti hiburan bersama keluarga yang boleh mengeratkan hubungan kekeluargaan adalah bentuk hiburan yang sepatutnya dipilih oleh remaja.

Sebagai remaja yang bakal mencorakkan masa hadapan negara, kita mesti beringat, untung sepanjang jalan, malang sekejap mata, jangan sampai sudah terhantuk baru tengadah.

Menghadapi Cabaran Alaf 21 dan Revolusi Maya

Dunia sedang bergerak pantas menuju masa depan. Setiap zaman yang berlalu telah mengukir pelbagai penemuan dan ciptaan baharu yang semakin lama semakin canggih, selaras dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat.

Hari ini kita berada di alaf 21, di era revolusi maya yang menyaksikan kemajuan teknologi maklumat berkembang dengan begitu pesat hingga membolehkan berbagai urusan dilakukan melalui alam maya.

Kita kini boleh membida barangan daripada penjual dari seluruh dunia serta membeli barangan secara online, membuat bayaran melalui sistem transaksi atas talian, belajar melalui berbagai kelas dan kursus di atas talian, bermesyuarat bersama ahli-ahli mesyuarat yang berada di negara berbeza melalui telesidang, membayar bil, berurusan dengan egensi kerajaan dan sebagainya tanpa perlu berurusan secara fizikal.

Kalau dahulunya panggilan telefon jarak jauh begitu mahal, kini dengan hanya menggunakan alat peranti pintar yang ada di tangan kebanyakan daripada kita, panggilan telefon dan video melalui internet dapat dibuat secara percuma ke mana sahaja di dunia ini, asalkan ada talian internet.

Di era revolusi maya juga, remaja terdedah kepada ledakan maklumat melalui pelbagai saluran media, di mana sesuatu maklumat boleh menjadi tular hanya dalam sekelip mata.

Dalam keadaan ini, ramai yang terperangkap di dalam situasi yang mengelirukan, contohnya apabila berita palsu itulah yang dianggap benar dan mempengaruhi tindakan kita.

Keterbergantungan remaja kepada internet dan alat-alat peranti pintar, khususnya telefon pintar di dalam kehidupan sehari-hari termasuk untuk mendapat maklumat dan berita menjadikan remaja lebih terdedah kepada keadaan sebegini.

Hal ini perlu diurus dan ditangani dengan baik dan bijaksana agar remaja bijak memilih dan memanfaatkan kuasa internet untuk kebaikan serta dapat membina negara bangsa ke arah kemajuan dan kesejahteraan.

Seseorang remaja boleh mengikuti kelas daripada guru yang berada di luar negara hasil daripada teknologi panggilan video yang begitu baik pada hari ini.

Remaja juga boleh mendapat manfaat daripada berbagai bahan-bahan rujukan sama ada yang berbentuk akademik ataupun yang bercorak pengetahuan am dan kemahiran yang boleh didapati dengan percuma di alam maya.

Namun penekanan disiplin diri dalam melayari alam maya kadang kala tidak diambil berat oleh ibu bapa menyebabkan remaja menjadi mangsa kepada orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Remaja perlu dilatih dan dibimbing supaya mengoptimumkan penggunaan internet untuk menimba ilmu pengetahuan dan bukannya terjerat ke dalam kehidupan fantasi di alam maya yang terpisah daripada realiti kehidupan yang sebenarnya.

Ibu bapa yang mendedahkan anak-anak mereka kepada kehidupan di alam maya mestilah bertanggungjawab mendidik mereka agar memahami etika serta menjaga keselamatan ketika berinteraksi di platform maya.

Ini termasuklah mengkaji dan menyiasat kesahihan maklumat yang diterima dan bukan terus mempercayainya serta menularkannya.

Pengguna platform maya juga harus sedar bahawa mereka juga tertakluk kepada undang-undang dan tidak boleh bertindak sesuka hati walaupun ada yang merasakan bahawa mereka boleh bersembunyi di sebalik identiti palsu.

Perbuatan menghina agama, bangsa dan Raja-Raja Melayu di media sosial yang semakin menjadi-jadi menggambarkan keruntuhan akhlak dalam kalangan rakyat dan perkara ini harus diambil perhatian oleh ibu bapa agar tidak menjadi ikutan remaja.

Sikap radikal sesetengah pihak dalam memperjuangkan kebebasan tanpa mempedulikan hak orang lain yang telah diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan juga disebarkan di dalam berbagai bentuk di media sosial dan boleh mempengaruhi remaja ke arah budaya anarkisme.

Remaja yang sukakan kebebasan dan mahu melepaskan diri daripada kawalan keluarga akan senang terpengaruh dengan idea liberal dan radikal.

Corak pemikiran beginilah yang diambil kesempatan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab dalam mempengaruhi remaja untuk bertindak angkuh, bongkak, biadap, ganas serta tidak lagi merasa bersalah untuk melanggar undang-undang agama dan negara.

Tambahan pula, di media sosial, remaja bebas berinteraksi dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia yang mempunyai corak pemikiran yang sama, lalu membentuk kumpulan-kumpulan yang bercorak radikal bermula di alam maya dengan mencontohi tindakan radikal yang mereka lihat di luar negara, contoh terkini ialah rusuhan anak muda di Hong Kong.

Ketaksuban remaja dalam alam maya juga menyebabkan mereka kurang berinteraksi di luar platform maya; yang mengakibatkan renggangnya hubungan kekeluargaan apalagi hubungan dengan generasi yang lebih tua.

Menurut laporan berita dari Hong Kong, sebilangan ibu bapa tidak tahu bahawa anak-anak mereka terlibat di dalam rusuhan yang merosakkan harta benda awam.

Justeru, peranan ibu bapa dalam membentuk hubungan yang akrab dalam kalangan ahli keluarga amat penting kerana ianya boleh menghindakan para remaja daripada hanyut dan leka di dalam dunia yang terpisah daripada realiti.

Semoga internet yang merupakan salah satu inovasi yang terpenting dalam revolusi maya akan memberi bermanfaat kepada kemakmuran negara bangsa dan tidak disalah gunakan untuk menghancurkan ketamadunan bangsa.

Masalah Remaja – Di Mana Silapnya?

Realiti kehidupan dalam dunia tanpa sempadan telah mendedahkan remaja kepada berbagai pengaruh dari dalam dan luar negara, dan tanpa persediaan mental yang kuat, sahsiah diri yang murni serta jati diri yang jitu, ramai remaja akan bercelaru mindanya dan boleh terpengaruh dengan berbagai ideologi yang bercanggah dengan prinsip-prinsip agama dan negara.

Semua pihak yang terbabit termasuk kami golongan remaja, biasanya lebih suka menunding jari ke arah orang lain daripada bermuhasabah diri dan jujur dalam mencari jalan untuk menyelesaikan masalah.

Apa gunanya dibuat pelbagai kajian, kempen dan slogan jika pihak yang terbabit tidak mahu menjalankan tanggungjawab masing-masing untuk mengatasi masalah ini.

Remaja ada kalanya merasakan bahawa perasaan dan kehendak mereka gagal difahami oleh golongan dewasa, lantas merasa lebih selesa bergaul bersama rakan sebaya berbanding bersama keluarga.

Namun hakikatnya, ramai remaja gagal memahami perasaan, hasrat dan harapan ibu bapa yang telah bersusah payah membesarkan anak-anak mereka dan sering lupa akan tanggungjawab kita sebagai seorang anak terhadap ibu bapa.

Kegusaran masyarakat tentang masalah remaja sememangnya berasas di mana kini, kanak-kanak seawal usia di sekolah rendah telah terlibat dalam gejala berbasikal lajak, menghisap vape, merokok, peras ugut, membuli, mencuri, gangsterisme dan sebagainya.

Jika mereka dibiarkan terus lalai, kanak-kanak ini berkemungkinan akan menjadi remaja yang bermasalah dan terjebak dalam berbagai masalah sosial lain seperti merempit dan penyalahgunaan dadah serta juga aktiviti-aktiviti jenayah.

Saya lebih suka melihat masalah ini dari perspektif mencari penyelesaian secara komprehensif dan efektif daripada mencari siapakah yang patut dipersalahkan.

Prosesnya tidak mudah dan akan mengambil masa yang panjang dan kita harus bermula daripada puncanya, iaitu mencari faktor yang mendorong remaja ke arah itu.

Sebagai seorang remaja, saya akan cuba membawa suara hati remaja dan menulis tentang perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang remaja terjebak dalam masalah sosial dan jenayah dari perspektif remaja.

Tekanan perasaan ketika menghadapi sesuatu krisis seperti kematian ahli keluarga terdekat atau rakan karib adalah salah satu dugaan hebat kepada remaja dan boleh menjadi punca seseorang remaja berubah menjadi remaja yang bermasalah.

Tambahan pula, dalam banyak situasi, ahli keluarga terdekat yang juga sedang bersedih dan tertekan gagal menyedari, memahami dan menyelami perasaan remaja tersebut yang mengakibatkan remaja itu tidak diberi bantuan dan sokongan untuk mengatasi keadaan itu.

Kehilangan tempat bergantung dan perubahan cara hidup yang mendadak adalah suatu cabaran yang besar kepada para remaja; apatah lagi jika terdapat unsur-unsur penindasan ataupun cubaan untuk menafikan hak anak-anak yatim, yang biasanya akan membawa kepada situasi yang amat menjengkelkan di mana akan terdapat usaha untuk memfitnah mangsa jika mangsa cuba bersuara.

Perasaan sedih, kecewa, marah namun tidak berupaya untuk membela diri dan nasib keluarga yang ditindas oleh ahli keluarga yang lain kerana faktor remaja itu masih di bawah umur dari segi undang-undang adalah sangat membebankan dan mengecewakan bagi remaja yang berhadapan situasi begini.

Begitu juga bebanan akibat penekanan yang terlalu berat ke atas kejayaan remaja di dalam peperiksaan tanpa mengambil kira kemampuan dan masalah pembelajaran yang di hadapi oleh remaja telah mengakibatkan remaja mengambil bahan terlarang; malah seperti yang dilaporkan, hal ini juga telah menjadi punca kepada kes-kes bunuh diri.

Penderaan sama ada dari segi mental dan fizikal ke atas remaja oleh ibu bapa, ahli keluarga, rakan, guru atau sesiapa sahaja secara sengaja atau tidak disengajakan juga menjadi punca para remaja bertindak balas dengan cara yang salah.

Buli dan segala bentuk penindasan terhadap remaja secara sengaja atau tidak disengajakan baik daripada rakan sebaya dan anggota masyarakat mahupun mereka yang sepatutnya melindungi remaja termasuk ibu bapa, ahli keluarga, guru dan sebagainya adalah satu masalah sosial yang kadang-kalanya sukar untuk diketengahkan oleh remaja yang menjadi mangsa.

Biasanya mangsa buli akan diugut, dan kerap kali jika remaja itu ditindas oleh orang dewasa, lebih-lebih lagi oleh ahli keluarga sendiri, orang ramai akan membiarkan sahaja remaja itu ditindas kerana mereka biasanya lebih mempercayai kata-kata orang yang menindas atau dalam keadaan lain, mereka berpegang kepada pepatah, ‘jangan jaga tepi kain orang’ kerana ‘itu hal rumahtangga mereka’.

Kegagalan sistem sokongan juga menjadi penyebab kepada kenapa para remaja yang dilanda masalah mencari jalan keluar sendiri yang kadangkalanya mengakibatkan ada di antara mereka yang tersilap langkah dan memilih jalan yang salah.

Persekitaran yang tidak sihat dari segi fizikal dan mental, contohnya kawasan yang bising serta tidak selamat, kadar jenayah yang tinggi, ramai kaki botol, penagih dadah dan lain-lain juga akan mengganggu pelajaran dan kehidupan remaja serta boleh mempengaruhi remaja ke jalan yang salah atau remaja dipaksa untuk terlibat dalam berbagai aktiviti tidak sihat dan aktiviti jenayah.

Suasana kehidupan keluarga yang tidak tenang dan tidak ceria, tiada perasaan kasih-sayang yang ikhlas, kehidupan yang hanya mementingkan kebendaan dan ibu bapa yang tidak menitik beratkan pengisian agama dan kerohanian akan menjadikan remaja hanyut dan mengisi kekosongan jiwa dengan perkara yang salah.

Remaja juga terdedah kepada iklan tanpa kawalan di media sosial yang menawarkan bahan-bahan seperti cecair isian vape dan vape pod yang amat mudah dibeli secara atas talian atau secara fizikal oleh peniaga yang tidak bertanggungjawab.

Banyak aktiviti perniagaan yang mengeksploitasikan ketidak matangan minda remaja, peniaga menggambarkan sesuatu yang dipromosikan itu sebagai suatu kemestian atau sebahagian daripada gaya hidup agar mereka dipandang hebat dan bergaya, walaupun barang yang dijual itu tidak bernilai dan membahayakan pengguna.

Semua perkara ini harus dipandang berat oleh ibu bapa, ahli keluarga, guru-guru dan seluruh masyarakat agar semua pihak boleh bekerjasama dalam membantu remaja yang menghadapi masalah sebelum ianya menjadi lebih parah.

Kerajaan juga harus mengambil langkah yang lebih proaktif dalam menangani masalah remaja seperti menghisap vape, merokok dan berbasikal lajak, serta memastikan mereka yang mendedahkan kanak-kanak dan para remaja kepada bahaya akan dikenakan tindakan yang tegas.

Ibu bapa terutamanya mestilah menjalankan apa yang telah diamanahkan kepada mereka dan tidak membiarkan anak-anak mereka hidup tanpa didikan dan pedoman serta sentiasa memberikan perhatian dan sokongan ketika remaja berhadapan dengan masalah.

Remaja yang dibesarkan tanpa didikan agama dan adab yang baik, diberi kebebasan tanpa kawalan dan mendapat apa sahaja yang mereka inginkan, berkemungkinan akan lupa diri, bersikap kasar, tidak beradab dan berjiwa kosong walaupun mereka itu berjaya dari sudut akademik dan karier.