بيدن منڠ ڤيليهن راي اميريک شريکت 2020

Baca versi Rumi di sini.

چالون ڤرتي ديموکرات⹁ جو بيدن برسام-سام چالون ڤاسڠنڽ⹁ کاملا هاريس تله ممناڠي ڤيليهن راي ڤريسيدن اميريک شريکت 2020 ستله مڠالهکن چالون ڤرتي ريڤابليکن⹁ دونلد ترامڤ دالم ڤرتاروڠن سڠيت ترسبوت.

ستله دصاحکن سباݢاي ڤمنڠ بݢي نݢري ڤينسيلۏينيا⹁ بيدن دعمومکن سباݢاي ڤمنڠ ڤيليهن راي ترسبوت اوليه ذى ايسوسييتد ڤريس⹁ دان اکن منجادي ڤريسيدن اميريک شريکت ک-46.

ڤيليهن راي اين تله ممڤرليهتکن ساتو ڤرلاونن کتت دأنتارا کدوا-دوا ڤرتي ترسبوت⹁ سامبيل سلوروه ورݢ اميريک شريکت مننتي-ننتيکن ڤڠعمومن کڤوتوسن ڤيليهن راي يڠ اکن مننتوکن ماد دڤن نݢارا ترسبوت بݢي امڤت تاهون يڠ اکن داتڠ.

والاو باݢايمانڤون⹁ترامڤ تله مندقوا کڤوتوسن ترسبوت سباݢاي تيدق صاح⹁ مڠاتکن بهاوا سباݢاين درڤد اوندي يڠ دکيرا تيدق دکيرا دڠن بتول⹁ دان بلياو باکل کمهکمه اونتوق منچابر کڤوتوسن ڤيليهن راي اين.

بيدن دجڠک اکن مڠاڠکت سومڤه جاوتن سباݢاي ڤريسيدن اميريک شريکت دالم ماس يڠ تردکت.

%d bloggers like this: