ڤ.ر.ک. چيني: تيمبالن کتوا بهاݢين ڤارتي برساتو برتنديڠ سباݢاي چالون بيبس

Baca versi Rumi di sini.

کتوا بهاݢين ڤکن ڤرتي ڤريبومي برساتو مليسيا⹁ تڠکو داتوق زين الهشام تڠکو حسين تله مڠعمومکن ديريڽ برتنديڠ ڤد ڤيليهن راي کچيل N23 سباݢاي چالون بيبس.

منوروت اخبار ذا ستار⹁ اين اداله سلڤس ڤاکتن هارڤن دان ڤرتي ڤريبومي برساتو مليسيا کدوا٢ڽ تيدق برتنديڠ ڤد ڤيليهن راي کچيل ترسبوت.

تردهولو⹁ باريسن ناسيونل مڠعمومکن چالون مريک ايايت محمد شاريم محمد زين⹁ سأورڠ انق ڤنروک فيلدا چيني دان اکتيۏيس مودا يڠ اکتيف دکاوسن ترسبوت.

سيلا باچ: شاريم محمد زين چلون باريسن ناسيونل ڤيليهن راي کچيل چيني

ڤيليهن راي کچيل اين مروڤاکن ڤيليهن راي کچيل ڤرتام سجاق کريسيس ڤوليتيک 2020⹁ يڠ مڽکسيکن ڤرتوکرن کراجاءن درڤد کراجاءن ڤاکتن هارڤن کڤد کراجاءن ڤريکاتن ناسيونل.

اين جوݢ مروڤاکن ڤيليهن راي کچيل ڤرتام سجاق ڤنولارن ڤندميک کوۏيد-19⹁ دان سݢالا توݢاسن ڤيليهن راي کچيل اين هندقله مڠايکوت ايس او ڤي ﴾SOP﴿ ڤرينته کاوالن ڤرݢراقن ڤموليهن.

کروسي ديوان اوندڠن نݢري چيني کوسوڠ سوسولن کماتين ڤڽانداڠڽ⹁ ابو بکر هارون⹁ 60⹁ دهوسڤيتل کوالا لومڤور عقيبة سراڠن جنتوڠ ڤد 6 مي لڤس.

ڤد ڤيليهن راي عموم ک-14⹁ ابو بکر يڠ ممڤروليه 10٬027 اوندي⹁ منڠ دڠن ماجوريتي 4٬622 اوندي منوسکن چالون ڤاس⹁ محمد فاضل نور عبدالکريم يڠ ممڤروليه 5٬405 اوندي⹁ دان چالون ڤرتي کعاديلن رعيت محمد غزالي اثنين يڠ منداڤت 1٬065 اوندي.