مت سابو تيبا دأيستان ڤد جم 3 ڤتڠ

ڤريسيدن ڤرتي امانه نݢارا⹁ محمد سابو دلاڤورکن تيبا دان مماسوقي ڤکارڠن استان نݢارا مناءيقي کريتا هوندا سي.ار.ۏي. ڤوتيه ڤد جم 3 ڤتڠ تادي.

بلياو يڠ مروڤاکن بکس منتري ڤرتاهنن دڤرچاياءي اکن مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ ڤتڠ اين.

سبلوم ايت⹁ ستياءوسها اݢوڠ د.اي.ڤ⹁ ليم ݢوان ءيڠ تله مماسوقي ڤينتو دوا استان نݢارا باݢي سبواه مجليس مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ ڤتن اين. توروت دليهت ددالم کريتاڽ ايله ستيۏن سيم.

سيلا باچ: ݢوان ءيڠ⹁ ستيۏن سيم تيبا دأستان نݢارا

ڤريسيدن ڤ.ک.ر.⹁ انور ابراهيم توروت کأستان نݢارا ڤاݢي تادي باݢي توجوان مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ ستله ڤردان منتري⹁ تن سري محي الدين ياسين سلساي مڠادڤ اݢوڠ سبلومڽ.

کتيک منيڠݢلکن ڤکارڠن ايستان⹁ انور تله منجاوب ببراڤ سوءالن ڤارا ڤتوݢس اخبر⹁ ترماسوق مڠناءي ڤمبنتوقن کراجاءن بهارو.

سيلا باچ: انور ابراهيم سلساي مڠادڤ اݢوڠ⹁ بري کومين تنتڠ کراجاءن بهارو

سلاءين انور دان محي الدين⹁ بکس ڤردان منتري⹁ تون دوکتور محضير محمد توروت اکن کأستان نݢارا باݢي مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ ددالم ساتو ڤرتموان يڠ دجادوالکن اونتوق برلاکو ايسوق.

سيلا باچ: محي الدين سلساي مڠادڤ اݢوڠ⁏ انور⹁ ݢوان ءيڠ & تون محضير ستروسڽ

ݢ.ڤ.س. ممبابيتکن ݢابوڠن ڤرتي بکس اڠݢوتا باريسن ناسيونل ياءيت ڤرتي ڤساک بوميڤوترا برساتو (ڤ.ب.ب.)⹁ ڤرتي رعيت سراوق (ڤ.ر.س.)⹁ ڤتري ديموکراتيک (ڤ.د.ڤ.) دان ڤرتي رعيت برساتو سراوق (ڤ.ب.ر.س.).

ڤ.ب.ب. دکتواءي ابڠ جوهري ابڠ اوڤيڠ⹁ ماناکالا جيم‌س ماسيڠ ممينڤين ڤ.ر.س. تيوڠ کيڠ سيڠ دان سيم کوءي هيان ماسيڠ٢ مڠتواءي ڤ.د.ڤ. دان ڤ.ب.ر.س.