ݢوان ءيڠ⹁ ستيۏن سيم تيبا دأستان نݢارا

ستياءوسها اݢوڠ د.اي.ڤ.⹁ ليم ݢوان ءيڠ دلاڤورکن تله تيبا دڤينتو دوا استان نݢارا باݢي مجليس مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ ڤتڠ اين.

بلياو دليهت مماسوقي ڤکارڠن ايستان ددالم کندراءن تويوتا ۏيلفاير برورنا ڤوتيه. توروت دليهت ددالم کريتا ترسبوت ايله اهلي ڤرليمن بوکيت مرتاجم⹁ ستيۏن سيم.

نامون بݢيتو⹁ تيدق داڤت دڤستيکن سام اد ستيۏن سيم اکن توروت مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ اتاو هاڽ مڠايريڠي ݢوان ءيڠ.

ترداهولو⹁ ستياءوسها اورݢانيساسي د.اي.ڤ. کبڠساءن⹁ اينثني لوک ممعلومکن ملالوءي سبواه کڽاتاءن اخبر بهاوا اهلي ڤرليمن باݢن ايت اکن کأستان نݢارا اونتوق مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ ڤتن اين.

منوروتڽ⹁ ليم ݢوان ءيڠ اکن مواکيلي ڤرتي د.اي.ڤ. دالم ڤرتموان ترسبوت.

ڤريسيدن ڤ.ک.ر.⹁ انور ابراهيم توروت کأستان نݢارا ڤاݢي تادي باݢي توجوان مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ ستله ڤردان منتري⹁ تن سري محي الدين ياسين سلساي مڠادڤ اݢوڠ سبلومڽ.

کتيک منيڠݢلکن ڤکارڠن ايستان⹁ انور تله منجاوب ببراڤ سوءالن ڤارا ڤتوݢس اخبر⹁ ترماسوق مڠناءي ڤمبنتوقن کراجاءن بهارو.

سيلا باچ: انور ابراهيم سلساي مڠادڤ اݢوڠ⹁ بري کومين تنتڠ کراجاءن بهارو

سلاءين انور دان محي الدين⹁ بکس ڤردان منتري⹁ تون دوکتور محضير محمد توروت اکن کأستان نݢارا باݢي مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ ددالم ساتو ڤرتموان يڠ دجادوالکن اونتوق برلاکو ايسوق.

سيلا باچ: محي الدين سلساي مڠادڤ اݢوڠ⁏ انور⹁ ݢوان ءيڠ & تون محضير ستروسڽ

ݢ.ڤ.س. ممبابيتکن ݢابوڠن ڤرتي بکس اڠݢوتا باريسن ناسيونل ياءيت ڤرتي ڤساک بوميڤوترا برساتو (ڤ.ب.ب.)⹁ ڤرتي رعيت سراوق (ڤ.ر.س.)⹁ ڤتري ديموکراتيک (ڤ.د.ڤ.) دان ڤرتي رعيت برساتو سراوق (ڤ.ب.ر.س.).

ڤ.ب.ب. دکتواءي ابڠ جوهري ابڠ اوڤيڠ⹁ ماناکالا جيم‌س ماسيڠ ممينڤين ڤ.ر.س. تيوڠ کيڠ سيڠ دان سيم کوءي هيان ماسيڠ٢ مڠتواءي ڤ.د.ڤ. دان ڤ.ب.ر.س.

ڤميمڤين ݢ.ڤ.س. مڠادڤ اݢوڠ ميڠݢي دڤن

يڠ دڤرتوان اݢوڠ⹁ السلطان عبد الله رعاية الدين المسطافى بالله شه برکنن منريما مڠادڤ ڤميمڤين ڤرتي ݢابوڠن ڤرتي سراوق (ݢ.ڤ.س.) ڤد اثنين⹁ 14 جون اين.

منوروت ڤجابت کتوا منتي سراوق⹁ مجليس مڠادڤ ترسبوت اکن برلڠسوڠ ملالوءي ڤڠݢيلن ۏيديو.

ترداهولو⹁ انور ابراهيم تله کأستان نݢارا باݢي توجوان مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ⹁ ستله ڤردان منتري⹁ تن سري محي الدين ياسين سلساي مڠادڤ اݢوڠ ڤاݢي تادي.

کتيک منيڠݢلکن ڤرکارڠن ايستان⹁ انور تله منجاوب ببراڤ سوءالن ڤارا ڤتوݢس اخبر⹁ ترماسوق مڠناءي ڤمبنتوقن کراجاءن بهارو.

سيلا باچ: انور ابراهيم سلساي مڠادڤ اݢوڠ⹁ بري کومين تنتڠ کراجاءن بهارو

ستياءوسها اݢوڠ د.اي.ڤ.⹁ ليم ݢوان ءيڠ توروت اکن مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ ڤتڠ اين⹁ ماناکالا بکس ڤردان منتري⹁ تون دوکتور محضير محمد اکن کأستان نݢارا ايسوق.

سيلا باچ: محي الدين سلساي مڠادڤ اݢوڠ⁏ انور⹁ ݢوان ءيڠ & تون محضير ستروسڽ

ݢ.ڤ.س. ممبابيتکن ݢابوڠن ڤرتي بکس اڠݢوتا باريسن ناسيونل ياءيت ڤرتي ڤساک بوميڤوترا برساتو (ڤ.ب.ب.)⹁ ڤرتي رعيت سراوق (ڤ.ر.س.)⹁ ڤتري ديموکراتيک (ڤ.د.ڤ.) دان ڤرتي رعيت برساتو سراوق (ڤ.ب.ر.س.).

ڤ.ب.ب. دکتواءي ابڠ جوهري ابڠ اوڤيڠ⹁ ماناکالا جيم‌س ماسيڠ ممينڤين ڤ.ر.س. تيوڠ کيڠ سيڠ دان سيم کوءي هيان ماسيڠ٢ مڠتواءي ڤ.د.ڤ. دان ڤ.ب.ر.س.

انور ابراهيم تيبا دأستان نݢارا

سجوروس سلڤس 0.30 ڤاݢي ڤڠروسي ڤاکتن هارڤن انور ابراهيم تيبا ايونتوق مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ السلطان عبد الله رعاية الدين المسطافى بالله شه.

کندراءن جيݢوار هيتم ممباوا اهلي ڤرليمن ڤورت ديکسن ايت ملڤسي ڤينتو کدوا استان نݢارا ڤد جم 10.37 ڤاݢي.

ڤريسيدن ڤ.ک.ر. ايت مروڤاکن ڤميمڤين ڤوليتيک کدوا يڠ مڠادڤ اݢوڠ هاري اين سلڤس ترداهولو ڤريسيدن برساتو محي الدين ياسين سلساي مڠادڤ بݢيندا ڤد کيرا٢ جم 9 ڤاݢي.

محي الدين برايدر منينݢلکن ڤکارڠن استان نݢارا سلڤس مڠادڤ السلطان عبد الله سلاما کيرا٢ سجم.

سمنتارا ايت⹁ ستياءوسها اورݢانيساسي د.اي.ڤ. کبڠساءن اينثني لوک مڠصهکن ڤميمڤين ڤرتي ايت اکن مڠادڤ اݢوڠ ڤتڠ اين.

کاتاڽ د.اي.ڤ. اکن دواکيلي ليم ݢوان ءيڠ سلاکو ستياءوسها اݢوڠ ڤرتي.

“مجليس (مڠادڤ) ترسبوت دجادوالکن برلڠسوڠ ڤد ڤتڠ 9 جون دأستان نݢارا⹁” کاتاڽ دالم ساتو کياتاءن اخبر هاري اين.

کتوا ڤنرڠن ڤرتي ڤجواڠ تانه اءير عليا اقامة حسام الدين ڤولا ممبريتاهو برنام ⹁ محضير منريما جمڤوتن ميڠݢو لالو اونتوق کأستان نݢارا ڤد خميس.

“سورت جمڤوتن راسمي دري استان دتريما ميڠݢو لالو. باݢايماناڤون⹁ ماساڽ بلوم لاݢي دتنتوکن⹁” کاتاڽ.

%d bloggers like this: