ببراڤ ڤڤريقسأن دتوندا ک اوال تاهون ٢٠٢١

تاريخ ڤڤريقسأن سيجيل ڤلاجرن مليسيا دان سيجيل ۏوکاسيونال مليسيا اکن دتوندا کڤد سوکو ڤرتام تاهون دڤن‮.

اونتوق چالون سيجيل تيڠݢي ڤرسکولهن ماليسيا، تاريخ ڤڤريقسأن سمستير ٢ داوبه کڤد اوݢوس اين، مانکالا ڤڤريقسأن سمستير ٣ اکن داداکن دالم سوکو ڤرتام تاهون دڤن‮.

منتري کانن ﴿ڤنديديقن﴾، دوکتور فلسفه محمد ردزي جيدين، برکات ڤڤريقسأن سيجيل تيڠݢي اݢام مليسيا جوݢ اکن داداکن دالم سوکو ڤرتام تاهون دڤن‮.

“مڽدري بهاوا ڤنونداان تاريخ ڤڤريقسأن اين اکن ممبري کسن کڤد کماسوکن ک ڤريڠکت ڤڠاجين تيڠݢي، کمنترين ڤنديديقن دان کمنترين ڤڠاجين تيڠݢي تله برستوجو اونتوق منڠݢوهکن تاريخ کماسوکن بهارو ک اينستيتوسي ڤڠاجين تيڠݢي باݢي ڤروݢرام اساسي، ماتريکولسي دان ڤريڠکت ديڤلوما سهيڠݢ جولاي اتاو اوݢوس ٢٠٢١، مانکالا ڤروݢرام اجازه ڤد سيڤتيمبر اتاو اوکتوبر ٢٠٢١،” کاتڽ ڤد سيدڠ ميديا هاري اين‮.