رسمي – ڤ.ر.ک. سليم: باريسن ناسينل منڠ بسر⹁ ماجوريتي 11 ريبو

Baca versi Rumi di sini.

چالون باريسن ناسيونل⹁ محمد زيدي بن عزيز تله دعمومکن سباݢاي ڤمنڠ ڤيليهن راي کچيل سليم سبنتر تادي⹁ دڠن ماجوريتي يڠ ساڠت بسر ياءيت. 10,945 اوندي.

چالون بيباس ﴿ڤوکوق﴾ امير خوسايري بن محمد تنوسي هاڽ داڤت مراءيه سباڽق 2,115 اوندي⹁ مانکالا چالون بيباس ﴿بوکو﴾ ڤروفيسور سانتاراسکارن انق للاکي سوبرامانيام منداڤت 276 اوندي.

اونتوق ريکود⹁ ڤد تاهون 2018 ﴿ڤ.ر.ع. 14﴾⹁ الله يرحم داتوق محمد خوسايري عبد الطاليب ممنڠي کروسي دون سليم دڠن ماجوريتي 2,183 اوندي⹁ دان باريسن ناسيونل تيدق ڤرنه منڠ کروسي ترسبوت دڠن ماجوريتي لبيه 5,000 اوندي⹁ دان يڠ ترباڽق اداله ڤد تاهون 2004 دڠن ماجوريتي 4,875 اوندي.

ڤ.ر.ک. دون سليم دأداکن سوسولن کماتين ڤڽاندڠڽ⹁ داتوق محمد خوسايري عبد الطاليب⹁ ڤد 15 جولاي لڤس ستله منجادي واکيل رعيت دکاوسن ايت سجق 2004.

سليم اداله انتارا دون دالم ڤرليمن تانجوڠ ماليم سلاءين بيهرڠ دان سوڠکاي.

ڤ.ر.ک. سليم: باريسن ناسيونل بردڤان دوا چالون بيباس

Baca versi Rumi di sini.

سوروهنجاي ڤيليهن راي تله مڠعمومکن باهوا تيݢ چالين اکن برتنديڠ سماس ڤيليهن راي کچيل ديوان اوندڠن نݢري ﴿دون﴾ سليم يڠ بکل برلڠسوڠ ڤد سبتو⹁ 29 اوݢوس اين.

چالون٢ ترسبوت ايله امير خسايري بن محمد تنوسي ﴿بيباس⹁ ڤوکوق﴾⹁ محمد زيدي بن عزيز ﴿باريسن ناسيونل﴾ دان سانثاراسکارن انق للاکي سوبرامانيام ﴿بيباس⹁ بوکو﴾.

ڤڠعمومن دبوات ڤڠوروس ڤ.ر.ک. دون سليم⹁ شامس الرضوان ادريس ڤد ڤوکول 10.35 ڤاݢي⹁ دان مڠصحکن باهوا سوروهن جاي ڤيليهن راي تله منريما سموا کرتس ڤنچالونن اوليه کتيݢ-تيݢ چالون ڤد ڤاݢي اين.

“ساي تله مڽيمق کرتس٢ ڤناماءن ايت دان ستله سلساي دسيمق⹁ ساي برڤواس هاتي دان مموتوسکن تياد چالون يڠ دتولق ڤنچالونن⹁” کاتڽ کتيک مجليس ڤناماءن چالون.

ڤ.ر.ک. دون سليم دأدکن سوسولن کماتين ڤڽندڠڽ⹁ داتوق محمد خوسايري عبد الطاليب⹁ ڤد 15 جولاي لڤس⹁ ستله منجادي واکيل رعيت دکاوسن ايت سجق 2004.

ڤد تاهون 2008⹁ ﷲ يرحم ممنڠي کروسي دون سليم ڤد ڤيليهن راي عموم ک-14 ﴿ڤ.ر.ع. 14﴾ سلڤس منيواسکن چالون ڤرتي کعاديلن رعيت دان ڤرتي اسلام سمليسيا دڠن ماجوريتي 2,183 اودي.

سليم اداله انتارا دون دالم ڤرليمن تنجوڠ ماليم سلاءين بيهرڠ دان سوڠکاي.

سراماي 23,094 ڤڠوندي لاياق منونايکن تڠݢوڠجاوب ماسيڠ٢ دالم ڤ.ر.ک. ايت ممبابيتکن 22,815 ڤڠوندي بياسا⹁ 227 ڤڠوندي اوال دان دوا ڤڠوندي تيدق حدير لوار نݢارا.

سوروهن جاي ڤيليهن راي منتڤکن ڤ.ر.ک. دون سليم دأدکن ڤد 29 اوݢوس اين دان ڤڠوندين اوال ڤد 25 اوݢوس اين.

شاريم محمد زين چلون باريسن ناسيونل ڤيليهن راي کچيل چيني

Baca versi Rumi di sini.

محمد شاريم محمد زين.

ڤڠروسي باريسن ناسيونل نݢري ڤهڠ⹁ داتوق سري وان روسدي بن وان اسماعيل تله مڠعممکن محمد شاريم محمد زين سباݢاي چلون باريسن ناسيونل دڤيليهن راي کچيل N23 چيني سبنتر تادي.

ڤيليهن راي کچيل چيني باکل برلڠسوڠ ڤد هاري سبتو⹁ 4 جولاي اين⹁ دان ڤناماءن چلون اداله ڤد سبتو⹁ 20 هاريبولن جون.

ڤيليهن راي کچيل اين مروڤاکن ڤيليهن راي کچيل ڤرتام سجاق کريسيس ڤوليتيک 2020⹁ يڠ مڽکسيکن ڤرتوکرن کراجاءن درڤد کراجاءن ڤاکتن هارڤن کڤد کراجاءن ڤريکاتن ناسيونل.

اين جوݢ مروڤاکن ڤيليهن راي کچيل ڤرتام سجاق ڤنولارن ڤندميک کوۏيد-19⹁ دان سݢالا توݢاسن ڤيليهن راي کچيل اين هندقله مڠايکوت ايس او ڤي ﴿SOP﴾ ڤرينته کاوالن ڤرݢراقن ڤموليهن.

کروسي ديوان اوندڠن نݢري چيني کوسوڠ سوسولن کماتين ڤڽانداڠڽ⹁ ابو بکر هارون⹁ 60⹁ دهوسڤيتل کوالا لومڤور عقيبة سراڠن جنتوڠ ڤد 6 مي لڤس.

ڤد ڤيليهن راي عموم ک-14⹁ ابو بکر يڠ ممڤروليه 10٬027 اوندي⹁ منڠ دڠن ماجوريتي 4٬622 اوندي منوسکن چالون ڤاس⹁ محمد فاضل نور عبدالکريم يڠ ممڤروليه 5٬405 اوندي⹁ دان چالون ڤرتي کعاديلن رعيت محمد غزالي اثنين يڠ منداڤت 1٬065 اوندي.