Air Jernih, Ikannya Jinak

Baca versi Jawi di sini.

Bagi membina negara yang maju dan makmur, anggota masyarakatnya haruslah bersikap positif, beradab, berbudi bahasa serta berakhlak mulia.

Kita sering bercakap tentang kepincangan masyarakat serta kepentingan membenteras berbagai budaya negatif seperti rasuah, pecah amanah, penipuan dan sebagainya; namun setakat manakah kita ikhlas dalam usaha untuk membenteras punca berlakunya masalah-masalah ini?

Dan di manakah silapnya sehingga ada dalam kalangan masyarakat kita yang tidak lagi mementingkan adab dan budi bahasa di dalam kehidupan seharian?

Adab yang baik adalah asas kepada pembentukan akhlak dan keperibadian yang tinggi dan mulia; yang mana dapat menjadi benteng kepada penularan gejala-gejala negatif dalam kalangan masyarakat.

Justeru, kita harus memperkasakan pendidikan adab agar nilai-nilai mulia dapat ditanam dalam diri setiap insan sejak usia yang muda supaya mereka dapat menjadi rakyat yang bertanggungjawab kepada agama dan negara.

Perkara ini amat penting kerana walau semaju manapun sesebuah negara, segala-galanya bakal musnah jika rakyatnya semakin bersikap biadap, mementingkan diri sendiri serta bertindak sesuka hati tanpa menghormati undang-undang.

Dalam keghairahan negara mengejar kejayaan di bidang sains dan teknologi, ada di antara kita yang memandang ringan akan kepentingan pendidikan adab dan kerohanian dan menganggap ianya tidaklah sepenting kemahiran di bidang sains dan matematik.

Kita sering lupa bahawa kejayaan akademik semata-mata tidak dapat menjamin seseorang remaja akan menjadi insan yang cemerlang dan terbilang.

Akibatnya, negara berdepan dengan berbagai masalah sosial yang bukan sahaja merugikan rakyat tetapi juga merugikan negara.

Insan yang berakhlak tinggi akan menghargai ilmu, bersikap amanah, bertanggungjawab, menjaga kesopanan dalam pergaulan, menghormati orang lain, taat kepada undang-undang serta tidak mudah terjebak dalam budaya negatif.

Sebagai insan yang membesar di era globalisasi hasil ledakan teknologi maklumat, para remaja kini berhadapan dengan pengaruh pemikiran liberal yang mencabar sikap kepatuhan kepada undang-undang agama serta negara.

Penggunaan bahasa kasar serta maki-memaki sudah menjadi perkara biasa dan dianggap sebagai gurauan dalam kalangan sesetengah remaja; malah tidak lagi menjadi perkara yang ditegah oleh sesetengah ibu bapa mahupun guru-guru mereka.

Ramai dalam kalangan remaja yang sering terikut-ikut dengan apa yang diangkat sebagai gaya hidup masa kini dan tidak mahu terikat dengan tatacara budaya kita yang berteraskan agama dan budi pekerti yang mulia.

Akibatnya, mereka bukan sahaja tidak merasa segan menggunakan istilah-istilah yang kesat dan kotor, malah merasa bangga serta mengganggap penggunaan istilah sebegitu sebagai sebahagian daripada gaya bahasa remaja yang bersesuaian dengan jiwa, budaya dan gaya hidup remaja di zaman ini.

Jika budaya sebegini berterusan sehingga mereka dewasa, maka dunia akan berhadapan dengan ahli-ahli masyarakat yang semakin terhakis adab kesopanannya serta tidak lagi mementingkan tatasusila dalam kehidupan.

Masa hadapan sebuah negara bangsa akan menjadi kelam jika para remajanya yang merupakan generasi pelapis sudah hilang hala tuju, serta tidak lagi hidup berlandaskan adab, tatasusila serta akhlak yang baik dan terpuji.

Banyak negara bergolak akibat sikap masyarakatnya yang biadap dan tidak menghormati pihak berkuasa.

Mereka memberontak di jalan raya dan tempat-tempat awan apabila mereka tidak berpuas hati dan akibatnya negara menjadi porak-peranda sehingga mereka kehilangan apa yang mereka miliki selama ini.

Sejarah membuktikan bahawa keruntuhan akhlak dalam kalangan rakyat dan pemimpin sesebuah kerajaan bakal mengakibatkan keruntuhan negara yang dahulunya gagah dan makmur.

Bagaimanakah keutuhan ekonomi negara dapat dipertahankan jika rakyat serta pemimpinnya tidak amanah dan tidak setia serta berpihak kepada musuh negara?

Tindakan seperti tunjuk perasaan yang berterusan, mogok, bertindak ganas serta merosakkan harta awam, pemberontakan dan sebagainya sudah tentu akan melemahkan ekonomi negara dan seterusnya akan mengundang berbagai masalah sosial dalam kalangan masyarakat.

Begitu juga dengan sikap tidak setia kepada tanah air serta mencabar kedaulatan negara dengan mengundang campur tangan kuasa luar dalam hal elwal dalaman negara.

Jika kita kembali kepada ajaran agama, kita akan sedar bahawa manusia harus bertindak berlandaskan akal yang waras berteraskan hukum dan bukannya nafsu.

Maka para remaja mesti memperkasakan diri dengan penerapan nilai-nilai yang terpuji agar kita dapat memimpin negara dengan jujur dan amanah.

Remaja tidak boleh lagi leka serta membiarkan diri mereka dipengaruhi oleh nilai-nilai liberal yang mengakibatkan kita hilang pertimbangan dalam menilai sesuatu perkara.

Ibubapa harus peka akan perkara ini dan bukannya hanya mementingkan kejayaan akademik anak-anak semata-mata tanpa menitik beratkan pendidikan adab dan kerohanian.

Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sedang rebung baik dipatah, jadi buluh melepuh jari.

اير جرنيه، ايکنڽ جينق

Baca versi Rumi di sini.

باݢي ممبينا نݢارا يڠ ماجو دان معمور، اڠݢوتا مشارکتڽ هاروسله برسيکڤ ڤوسيتيف، برادب، بربودي بهاس سرتا براخلاق مليا.‮

کيت سريڠ برچاکڤ تنتڠ کڤينچڠن مشارکت سرتا کڤنتيڠن ممبينتيرس برباݢاي بوديا نيݢاتيف سڤرتي رسواه، ڤچه أمانه، ڤنيڤوان دان سباݢايڽ؛ نامون ستاکت مانکه کيت إخلاص دالم اوسها اونتوق ممبينتيرس ڤونچا برلاکوڽ مسئله-مسئله اين؟‮

دان دمانکه سيلڤڽ سهيڠݢ اد دالم کالڠن مشارکت کيت يڠ تيدق لاݢي ممنتيڠکن ادب دان بودي بهاس ددالم کهيدوڤن سهارين؟

ادب يڠ باءيق اداله اساس کڤد ڤمبنتوقن اخلاق دان کڤريبادين يڠ تيڠݢي دان مليا؛ يڠ مان داڤت منجادي بينتيڠ کڤد ڤنولارن ݢجالا-ݢجالا نيݢاتيف دالم کالڠن مشارکت.‮

جوسترو، کيت هاروس ممڤرکاسکن ڤنديديقن ادب اݢر نيلاي-نيلاي مليا داڤت دتانم دالم ديري ستياڤ انسان سجق اوسيا يڠ مودا سوڤاي مريک داڤت منجادي رعيت يڠ برتڠݢوڠجواب کڤد اݢام دان نݢارا.‮

ڤرکارا اين امت ڤنتيڠ کران والاو سماجو مانڤون سسبواه نݢارا، سݢالا-ݢالنيا باکل موسنه جک رعيتڽ سماکين برسيکڤ بيادڤ، ممنتيڠکن ديري سنديري سرتا برتيندق سيسوک هاتي تنڤا مڠحرمتي اوندڠ-اوندڠ.‮

دالم کݢهايرهن نݢارا مڠجر کجايأن د بيدڠ ساءين س دان تيکنولوݢي، اد د انتارا کيت يڠ ممندڠ ريڠن اکن کڤنتيڠن ڤنديديقن ادب دان کروهانيان دان مڠڠݢڤ اياڽ تيدکله سڤنتيڠ کماهيرن د بيدڠ ساءين س دان ماتماتيک.‮

کيت سريڠ لوڤا بهاوا کجايأن اکادميک سمات-مات تيدق داڤت منجامين سساورڠ رماج اکن منجادي انسان يڠ چمرلڠ دان تربيلڠ.‮

عقيبتڽ، نݢارا بردڤن دڠن برباݢاي مسئله سوسيال يڠ بوکن سهاج مروݢيکن رعيت تتاڤي جوݢ مروݢيکن نݢارا.‮

انسان يڠ براخلاق تيڠݢي اکن مڠهرݢاي علمو، برسيکڤ أمانه، برتڠݢوڠجواب، منجاݢ کسوڤنن دالم ڤرݢاولن، مڠحرمتي اورڠ لاين، طاعة کڤد اوندڠ-اوندڠ سرتا تيدق موده ترجبق دالم بوديا نيݢاتيف.‮

سباݢاي انسان يڠ ممبسر دايرا ݢلوباليساسي حاصيل لدقن تيکنولوݢي معلومت، ڤارا رماج کيني برهادڤن دڠن ڤڠاروه ڤميکيرن ليبرال يڠ منچابر سيکڤ کڤاتوهن کڤد اوندڠ-اوندڠ اݢام سرتا نݢارا.‮

ڤڠݢوناان بهاس کاسر سرتا ماکي-مماکي سوده منجادي ڤرکارا بياسا دان دأڠݢڤ سباݢاي ݢوراوان دالم کالڠن سستڠه رماج; ماله تيدق لاݢي منجادي ڤرکارا يڠ دتݢه اوليه سستڠه ايبو باڤ ماهوڤون ݢورو-ݢورو مريک.‮

راماي دالم کالڠن رماج يڠ سريڠ تريکوت-ايکوت دڠن اڤ يڠ دأڠکت سباݢاي ݢاي هيدوڤ ماس کيني دان تيدق ماهو تريکت دڠن تاتاچارا بوديا کيت يڠ برترسکن اݢام دان بودي ڤکرتي يڠ مليا.‮

عقيبتڽ، مريک بوکن سهاج تيدق مراسا سݢن مڠݢوناکن اصطلاح-اصطلاح يڠ کست دان کوتور، ماله مراسا بڠݢ سرتا مڠݢڠݢڤ ڤڠݢوناان اصطلاح سبݢيتو سباݢاي سباهاݢين درڤد ݢاي بهاس رماج يڠ برسسواين دڠن جيوا، بوديا دان ݢاي هيدوڤ رماج دزمان اين.‮

جک بوديا سبݢيني برتروسن سهيڠݢ مريک ديواس، مک دنيا اکن برهادڤن دڠن اهلي-اهلي مشارکت يڠ سماکين ترهاکيس ادب کسوڤننڽ سرتا تيدق لاݢي ممنتيڠکن تاتاسوسيلا دالم کهيدوڤن.‮

ماس هادڤن سبواه نݢارا بڠسا اکن منجادي کلام جک ڤارا رماجڽ يڠ مروڤاکن ݢينراسي ڤلاڤيس سوده هيلڠ هالا توجو، سرتا تيدق لاݢي هيدوڤ برلندسکن ادب، تاتاسوسيلا سرتا اخلاق يڠ باءيق دان ترڤوجي.‮

باڽق نݢارا برݢولق عقيبة سيکڤ مشارکتڽ يڠ بيادڤ دان تيدق مڠحرمتي ڤيهق برکواس.‮

مريک ممبرونتق دجالن راي دان تمڤت-تمڤت اون اڤابيلا مريک تيدق برڤواس هاتي دان عقيبتڽ نݢارا منجادي ڤورق-ڤراندا سهيڠݢ مريک کهيلڠن اڤ يڠ مريک ميليکي سلاما اين.‮

سجاره ممبوقتيکن بهاوا کرونتوهن اخلاق دالم کالڠن رعيت دان ڤميمڤين سسبواه کراجأن باکل مڠاکيبتکن کرونتوهن نݢارا يڠ دهولوڽ ݢاݢه دان معمور.‮

باݢايماناکه کاوتوهن ايکونومي نݢارا داڤت دڤرتاهنکن جک رعيت سرتا ڤميمڤينڽ تيدق أمانه دان تيدق ستيا سرتا برڤيهق کڤد موسوه نݢارا؟‮

تيندقن سڤرتي تونجوق ڤراسان يڠ برتروسن، موݢوق، برتيندق ݢانس سرتا مروسقکن هرتا عوام، ڤمبرونتقان دان سباݢايڽ سوده تنتو اکن ملمهکن ايکونومي نݢارا دان ستروسڽ اکن مڠونداڠ برباݢاي مسئله سوسيال دالم کالڠن مشارکت.‮

بݢيتو جوݢ دڠن سيکڤ تيدق ستيا کڤد تانه اير سرتا منچابر کدولتن نݢارا دڠن مڠونداڠ چمڤور تاڠن کواس لوار دالم حال ايلول دالمن نݢارا.‮

جک کيت کمبالي کڤد اجرن اݢام، کيت اکن سدر بهاوا مأنسي هاروس برتيندق برلندسکن عقل يڠ وارس برترسکن حکوم دان بوکنڽ نفسو.‮

مک ڤارا رماج مستي ممڤرکاسکن ديري دڠن ڤنراڤن نيلاي-نيلاي يڠ ترڤوجي اݢر کيت داڤت مميمڤين نݢارا دڠن جوجور دان أمانه.‮

رماج تيدق بوليه لاݢي ليک سرتا ممبيارکن ديري مريک دڤڠاروهي اوليه نيلاي-نيلاي ليبرال يڠ مڠاکيبتکن کيت هيلڠ ڤرتيمبڠن دالم منيلاي سسواتو ڤرکارا.‮

ايبوباڤ هاروس ڤيکا اکن ڤرکارا اين دان بوکنڽ هاڽ ممنتيڠکن کجايأن اکادميک انق-انق سمات-مات تنڤا منيتيق برتکن ڤنديديقن ادب دان کروهانيان.‮

ملنتور بولوه بيارله دري ربوڠڽ. سداڠ ربوڠ باءيق دڤاته، جادي بولوه ملڤوه جاري.‮

Ke Mana Remaja Tanpa Agama?

Negara kita meletakkan konsep asas bagi agama iaitu “Kepercayaan Kepada Tuhan” sebagai prinsip pertama Rukun Negara. Maka, mempercayai akan kewujudan Tuhan yang berkuasa terhadap makhluk dan seluruh alam adalah satu bahagian integral Rukun Negara.

Laman Web Rasmi Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional di bawah tajuk “Perisytiharan Rukun Negara” menulis:

Bangsa dan Negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Sesungguhnya dengan nama Tuhanlah, Bangsa dan Negara ini diwujudkan sebagai sebuah Bangsa dan Negara yang berdaulat.

Saya melihat asbab “Kepercayaan Kepada Tuhan” dipilih sebagai prinsip pertama Rukun Negara adalah kerana agama memainkan peranan yang amat besar di dalam mengatur dan membentuk sistem kehidupan manusia yang bertamadun, lantas menjadi teras perpaduan dalam pembentukan negara bangsa.

Perkara ini bertepatan dengan Perlembagaan Persekutuan yang mana dalam Perkara 3(1) telah meletakkan Islam sebagai agama bagi Persekutuan.

Islam ialah agama bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan .

Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan

Malah, sejarah dunia membuktikan bahawa agama merupakan aspek yang integral di dalam pembentukan peraturan dan undang-undang masyarakat yang membawa kepada kehebatan sesebuah tamadun.

Remaja adalah penentu masa hadapan negara; maka demi memastikan masa hadapan negara yang cemerlang, negara perlu mempunyai para remaja yang bukan sekadar cemerlang dari aspek akademik, tetapi juga cemerlang dari sudut agama, akhlak dan kerohanian.

Kata Saidina Ali ibn Abi Talib R.A.:

“Jika kamu mahu melihat masa depan sesebuah negara, maka lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini.”

Namun kini, di dalam keghairahan mengejar kejayaan akademik, kadang kala pendidikan agama seakan dipinggirkan dan kurang diberi penekanan oleh para remaja dan sesetengah golongan masyarakat.

Lebih malang lagi, sudah ada suara-suara lantang yang bukan sahaja mahukan masa mata pelajaran Pendidikan Islam di sekolah-sekolah dikurangkan malah ada yang mencadangkan agar mata pelajaran ini dihapuskan daripada kurikulum sekolah dan hanya diajar di Sekolah Agama.

Golongan ini gagal melihat pentingnya agama sebagai teras pembinaan sahsiah diri serta membina kekuatan jiwa khasnya ketika remaja menghadapi dugaan dan rintangan hidup.

Remaja yang jauh daripada agama juga lebih mudah terpengaruh dengan kehidupan yang bebas dan liar serta mudah terjebak dalam budaya hedonisme dan pemikiran liberal.

Akibatnya, semakin ramai remaja yang terjebak dalam kegiatan yang tidak sihat seperti menghisap rokok atau vape, menipu, mencuri, merompak, melaku musnah, penyalahgunaan dadah dan sebagainya.

Malah, banyak laporan yang menunjukkan peningkatan masalah mental dalan kalangan remaja akibat gagal menghadapi tekanan perasaan sehingga mengakibatkan kes-kes kemurungan dan bunuh diri.

Remaja bermasalah bukan sahaja berpunca akibat kurangnya bimbingan dan perhatian daripada ibu bapa akibat tuntutan kehidupan moden yang telah merenggangkan ikatan kekeluargaan tetapi juga berpunca daripada kekosongan jiwa akibat kurangnya pengisian kerohanian.

Agama adalah teras kehidupan yang akan melahirkan para remaja yang hebat akhlaknya dan tanpa benteng agama, para remaja akan merasakan bahawa mereka bebas untuk mengatur kehidupan mereka sendiri tanpa batasan atau tanpa terikat kepada peraturan atau undang-undang.

Justeru, amat sukar untuk memupuk sifat ketaatan sama ada sifat taat dan patuh kepada negara, pemimpin, ibu bapa mereka sendiri atau sesiapa sahaja dalam diri remaja yang berfahaman liberal sebegini.

Hal ini akan membawa remaja kepada fahaman anarkisme di mana mereka tidak mahu lagi mematuhi undang-undang atau aturan hidup yang telah ditetapkan serta bersikap memberontak dan ganas.

Masyarakat akan bermasalah jika undang-undang dan arahan oleh pihak berwajib tidak lagi dipatuhi dan langsung tidak diambil peduli.

Sikap suka memberontak dan hanya mementingkan diri sendiri dalam kalangan remaja bukan hanya akan merosakkan kehidupan para remaja tetapi juga akan menimbulkan berbagai masalah kepada keluarga, masyarakat dan negara.

Kita tidak akan dapat membina negara bangsa yang hebat hanya melalui kejayaan dan kehebatan teknologi serta kekayaan dunia kerana manusia mempunyai akal dan nafsu yang boleh menimbulkan kerosakan kepada dunia jika tidak dididik dengan ilmu kerohanian.

Tamadun-tamadun yang hebat dan berkuasa telah dibina berteraskan agama dan apabila lenyapnya pegangan agama dalam kalangan rakyat dan pemimpin, maka akan timbul berbagai masalah sosial yang akhirnya meruntuhkan zaman kegemilangan mereka.

Negara sekular yang berteraskan kebebasan seperti Amerika Syarikat walaupun maju, kaya dan mempunyai sistem pendidikan yang baik, namun berdepan dengan berbagai masalah sosial, akhlak dan jenayah yang serius serta membawa kepada kes-kes pembunuhan secara rambang di tempat awam termasuk di sekolah serta pusat-pusat pengajian tinggi.

Oleh itu, remaja harus sedar dan kembali semula kepada landasan agama, agar masa hadapan negara bangsa kita tidak akan runtuh akibat masalah dalam masyarakat serta keruntuhan akhlak.

Ambillah iktibar daripada sejarah keruntuhan tamadun-tamadun besar dunia dan janganlah kita ulangi kesilapan yang lalu.

Tanpa Ilmu, Remaja Hanya Seperti Lalang

Image may contain: 1 person, text

DALAM usaha membentuk sebuah negara bangsa yang maju dan berjaya, kita memerlukan generasi muda yang berilmu, berakhlak tinggi serta bersifat patriotik. Namun, ilmu yang harus dituntut mestilah ilmu yang membawa kepada kesejahteraan, dan bukannya ilmu yang merosakkan seperti ilmu mencuri, ilmu menipu serta ilmu jenayah yang lainnya. Ilmu sejahtera itu pula haruslah digunakan bagi tujuan yang baik. Contohnya ilmu berpidato haruslah digunakan untuk melahirkan kesedaran ke arah menyatupadukan rakyat dan bukannya untuk memecah-belahkan rakyat dengan adu-bomba dan fitnah.

Baca seterusnya:
https://www.utusan.com.my/premium/kolumnis/tanpa-ilmu-ramaja-hanya-seperti-lalang-1.977056


Kandungan Berbayar Utusan Online

Ini merupakan artikel premium di Utusan Online.
Langgan pakej premium Utusan Online untuk melihat keseluruhan artikel.

Kecelaruan Nilai Dalam Kalangan Remaja

Realiti kehidupan dalam dunia tanpa sempadan di era kemajuan teknologi maklumat yang pesat pada hari ini telah memberi kesan kepada kehidupan remaja baik secara langsung mahupun tidak langsung.

Ia telah membuka seluas-luasnya pintu kepada kemasukan nilai dan ideologi luar yang ada kalanya mencemari nilai, tradisi dan budaya tempatan; perkara ini jelas dilihat bukan sahaja di negara kita, tetapi juga di negara-negara lain.

Ideologi Barat seperti fahaman liberalisme, hedonisme dan anarkisme yang telah menjadikan para remaja semakin bebas, lalai dan liar telah menular ke negara kita.

Akibat penularan pengaruh fahaman sebegini, telah berlaku perubahan dari segi pemikiran dan penilaian pada sesetengah kelompok masyarakat dan mengakibatkan mereka menjadi semakin senang terpengaruh dengan idea yang baharu daripada luar tanpa menghiraukan batasan agama dan nilai kenegaraan.

Apabila semakin ramai anggota masyarakat menerima ideologi dan fahaman yang baharu ini, maka ianya akan menjadi semakin popular dan akhirnya menjadi budaya yang harus diterima orang sekeliling agar mereka tidak dianggap asing.

Contoh yang amat mudah ialah ramai remaja kini tidak mahu bergaul dengan orang tua dan ramai yang merasakan bahawa orang tua berfikiran kolot dan tidak memahami perasaan remaja.

Maka ia menjadi seolah-olah satu budaya baharu bagi remaja di mana mereka tidak lagi berminat untuk berbincang atau meminta nasihat daripada orang yang sudah banyak makan garam; sedangkan orang muda belum tahu dimasin garam, belum tahu dipedas lada.

Konsep ketetapan kelompok masyarakat ke atas sesuatu perkara dalam konteks ‘society dictates’ ini menjadikan para remaja mengikut apa sahaja nilai dan cara yang ditetapkan oleh kelompok mereka supaya mereka tidak dipulaukan; apalagi kalau mereka terpaksa tinggal bersama di dalam kelompok itu.

Kelompok itulah yang mentafsirkan sesuatu perkara itu mesti begini dan begitu, dan remaja yang mahu diterima akan menurut sahaja walaupun ianya bertentangan dengan prinsip dan pegangan mereka.

Perkara ini akan membawa kesan yang buruk jika remaja berada di dalam kelompok yang salah; apatah lagi ramai remaja sangat mudah tertarik dengan ideologi fahaman liberalisme, hedonisme dan anarkisme kerana mereka sukakan kebebasan dan tidak suka dikongkong oleh peraturan; sama ada oleh undang-undang negara mahupun undang-undang agama.

Penggunaan perkataan-perkataan yang mencarut serta istilah-istilah kasar dan kotor, bebas menghina dan mengeji orang lain, tidak menghormati orang tua dan pemimpin mungkin dianggap biasa oleh sesetengah masyarakat luar; tetapi ia adalah perbuatan yang biadap menurut budaya kita yang tinggi nilai adab dan sopan santunnya serta kaya dengan budi bahasa.

Dalam konteks masyarakat yang lebih besar, keadaan ini menjadi lebih parah kerana ianya akan melibatkan dasar negara.

Contohnya hari ini, di sesetengah tempat budaya LGBTQ+ tidak lagi dianggap salah; sehinggakan bukan setakat seluruh masyarakat dipaksa menerima idea ini, tetapi mereka yang tidak menyokong LGBTQ+ pula yang dianggap salah.

Sedangkan dahulu transgender disenaraikan sebagai satu penyakit mental sehingga edisi ke-10 International Classification of Diseases (ICD-10) yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau ringkasnya WHO.

Kini pejuang LGBTQ+ giat mendesak supaya penerimaan budaya songsang itu dianggap sebagai nilai sejagat yang harus diterima dan dihormati oleh setiap insan di seluruh dunia.

Inilah contoh bagaimana konsep nilai sejagat digunakan untuk memaksa masyarakat supaya menerima sesuatu ideologi walaupun ianya bertentangan dengan nilai tempatan.

Perkara beginilah yang sedang menghakis nilai-nilai tradisi negara bangsa, meruntuhkan ketamadunan manusia serta membawa kita kembali ke zaman kegelapan di mana manusia hidup tanpa undang-undang dan peraturan yang mengawal dan menghindari kita daripada kesesatan dan kejahilan.

Ramai remaja terlalu mengagungkan nilai-nilai dan budaya luar, seolah-olah itulah nilai moden yang unggul walaupun ianya bertentangan dengan nilai dan pegangan kita.

Nilai sejagat seperti keamanan, kemajuan sosial ialah nilai yang baik, namun perkara seperti kebebasan, hak kesamarataan dan kemuliaan manusia (human dignity) mestilah diinterpretasikan mengikut nilai dan pegangan agama masyarakat setempat.

Asas kenegaraan dan ideologi negara kita adalah berpaksikan Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan yang memaktubkan bahawa, “Islam ialah agama bagi Persekutuan” dan prinsip pertama Rukun Negara ialah, “Kepercayaan kepada Tuhan”; maka kebebasan mutlak dan budaya songsang yang bertentangan dengan nilai agama khasnya agama Persekutuan tidak boleh diterima di Tanah Air kita dan tidak boleh diangkat sebagai nilai sejagat kita.

Remaja mesti berhati-hati di dalam pergaulan supaya terhindar daripada terperangkap ke dalam budaya yang dicemari oleh pengaruh-pengaruh negatif sebegini kerana alangkah malangnya jika kita menjadi generasi yang rosak, lalai, tiada jati diri, tidak sopan, biadap dan tidak tahu menghormati orang lain.

Hargailah dan pertahankanlah nilai budaya negara bangsa dan jangan terikut-ikut dengan budaya songsang dan liar atau leka dan hanyut dalam budaya hedonisme yang jika tidak dibendung akan meruntuhkan tamadun bangsa kita.

Nilai sejagat harus ditafsirkan berdasarkan identiti negara, jangan biarkan minda kita dijajah oleh ideologi asing.

Jangan Jadi Remaja Tanpa Semangat Kenegaraan

[UTUSAN ONLINE}- Kita telah memasuki Bulan Kebangsaan dan menjelang tibanya Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-62 pada 31 Ogos 2019, setiap rakyat Malaysia perlu bertekad dan berusaha untuk mempupuk semula semangat patriotisme, terutamanya para remaja yang akan mewarisi negara yang bertuah ini.

Negara kita ditubuhkan pada tahun 1957 sebagai Persekutuan Tanah Melayu, dengan penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan termeterainya Pemasyhuran Kemerdekaan 1957.

Tak kenal maka tak cinta, semangat patriotisme tidak akan lahir dengan sendirinya tetapi perlu dipupuk daripada kesedaran dan pemahaman yang jelas tentang hal-hal kenegaraan dan penghayatan tentang sejarah negara bangsa.

Setiap warganegara Malaysia perlu ada semangat patriotisme atau perasaan cinta terhadap negara yang tertanam di dalam jiwa mereka agar lahir semangat kenegaraan yang jitu.

Negara kita dibina di atas Perlembagaan bertulis yang jelas dan mempunyai prinsip-prinsip dan asas negara yang mesti kita junjung tinggi demi mempertahankan kedaulatan negara.

Para remaja tidak boleh memandang remeh atau mengamalkan sikap tidak peduli akan hal sebegini kerana kita yang akan mencorakkan masa hadapan negara; jika kita leka, maka hancurlah negara bangsa.

Tanpa semangat kenegaraan yang teguh, tiadalah perasaan bangga dan hormat terhadap negara kita sendiri, dan hasilnya,

lenyaplah perasaan taat setia kepada Raja dan negara; bak cerita Si Kitol di zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka.

Perasaan taat setia kepada Raja dan negara akan melahirkan kesedaran dan memupuk sikap untuk memelihara keluhuran Perlembagaan dan kedaulatan undang-undang.

Justeru, kegagalan remaja menanam semangat patriotisme menjadikan mereka mudah tersasar daripada landasan yang sebenar, contohnya terpengaruh dengan ideologi anarkisme, liberalisme dan gerakan menuntut hak asasi manusia secara mutlak yang bertentangan dengan asas dan prinsip negara.

Tidak ada lagi sifat kesopanan dan kesusilaan bilamana remaja mula menjadi liar dan bertindak sesuka hati tanpa menghormati undang-undang dan kepimpinan negara.

Mereka gagal menghargai apa yang telah dan sedang mereka nikmati hasil daripada kemakmuran negara; sehinggakan akhirnya ada yang menjadi pembenci negara.

Ini membawa kepada kes di mana lebih kurang seribu warganegara Malaysia yang meninggalkan tanah air untuk menetap di United Kingdom, dan mereka bertindak biadap mengoyak pasport masing-masing dalam usaha mendapatkan kerakyatan di United Kingdom.

Setelah permohonan mereka ditolak, menjadikan mereka warga tidak bernegara yang terkandas di sana, mereka merayu, malah ada yang mendesak kerajaan Malaysia supaya menerima mereka kembali.

Lebih buruk lagi kini timbul kes-kes penghinaan ke atas Raja-Raja Melayu yang memayungi negara serta kes-kes penghinaan ke atas agama Islam iaitu agama bagi Persekutuan.

Begitu juga dengan kes remaja Malaysia yang dengan biadap bergambar memegang Jalur Gemilang yang diterbalikkan, malah ada juga yang sengaja memijak Jalur Gemilang sebagai tanda protes dan marah.

Sikap mementingkan diri sendiri serta tidak bertanggungjawab dan tidak taat kepada negara menggambarkan hilangnya semangat patriotisme dan jati diri sebagai anak bangsa, bukan sahaja pada diri mereka yang terlibat, tetapi juga kepada individu-individu yang menyokong perbuatan sumbang sebegini.

Dalam keadaan begini, para remaja bukan sahaja lebih mudah terjebak dalam perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi mereka juga tidak lagi setia kepada negara, kerana tiada lagi semangat kenegaraan di dalam diri mereka.

Ia ibarat menetap di satu dunia yang tidak ada negara, kerajaan, agama mahupun undang-undang, apatah lagi prinsip kemasyarakatan yang perlu diikuti; seperti dalam bait-bait lagu, ‘Imagine’ nyanyian John Lennon; “Imagine there’s no countries, …. And no religion too,” yang mengimpikan satu dunia yang bebas tanpa sempadan dan hidup dengan cara mereka sendiri.

Bermulalah titik runtuhnya ketamadunan yang akhirnya akan membawa kepada runtuhnya nilai kemanusiaan bilamana manusia memilih untuk hidup bebas tanpa sistem perundangan, baik undang-undang agama mahupun undang-undang negara.

Kehidupan remaja hari ini yang semakin mewah dan terdedah kepada pengaruh budaya hedonisme menjadikan mereka leka mencari keseronokan dan memilih cara hidup yang dibuai hiburan dan kesenangan semata-mata.

Ketidakpedulian para remaja untuk mendalami hal-hal kenegaraan khasnya Perlembagaan Persekutuan yang merupakan tulang belakang negara, Kontrak Sosial, jus soli dan pelbagai perkara lain termasuk sejarah negara adalah amat dikesali.

Setelah hampir 62 tahun negara kita dibina atas usaha, keringat, pengorbanan dan air mata nenek moyang dan pemimpin kita yang terdahulu, berapa ramaikah di antara para remaja yang mengambil inisiatif untuk membaca dan memahami dokumen Pemasyhuran Kemerdekaan yang merungkai sejarah pembentukan negara bangsa?

Bagaimana dapat kita memahami siapa diri kita jika kita tidak mahu kembali kepada sejarah dan asas-asas negara?

Persekutuan Malaysia tidak tertubuh dengan sendirinya, dan sejarah Tanah Melayu telah bermula lama sebelum tarikh 31 Ogos 1957 dengan adanya kerajaan-kerajaan Melayu yang gah dan berdaulat dibawah pemerintahan Raja-Raja Melayu yang hebat di Tanah Melayu ini.

Memahami, mendalami dan menerima dengan jujur sejarah negara dan keupayaan menanam semangat patriotisme di hati kita menjadi faktor penting dalam memastikan rakyat Malaysia kekal bersemangat dan bersatu padu demi mendaulatkan negara bangsa.

Maka tidaklah lagi rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbagai kaum bertelingkah di antara satu sama lain kerana menuntut hak mereka; sedangkan hak bagi semua kaum seperti yang telah dipersetujui di dalam Kontrak Sosial, telah jelas tertulis di dalam Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan dan diperjelaskan lagi di dalam peruntukan-peruntukan lain di dalam Perlembagaan Persekutuan.

Para remaja perlu berusaha menanam semangat patriotisme yang kuat dalam diri masing-masing dan berusaha agar semangat itu tumbuh segar dan teguh di jiwa kita semua, seteguh pohon jati yang tumbuhnya tinggi, besar dan gagah.

Pengaruh Rakan Sebaya Dalam Pembentukan Sahsiah Remaja

[UTUSAN ONLINE}- Teman mencerminkan diri kita. Bukan sahaja kita secara semula jadi memilih teman yang sesuai dengan nilai hidup kita tetapi teman-teman juga banyak mempengaruhi diri kita dalam memilih cara hidup dan cara kita menilai kehidupan.

Kajian mendapati bahawa perkembangan emosi, sosial dan rohani dalam membentuk keperibadian kanak-kanak dan remaja dipengaruhi oleh persekitaran, khasnya individu-individu yang rapat dengan kita.

Di dalam suasana kehidupan sekarang, di mana golongan remaja secara umumnya menghabiskan lebih banyak waktu bersama teman-teman berbanding daripada bersama keluarga, pengaruh teman sebaya memainkan peranan yang besar dalam pembentukan sahsiah diri remaja.

Para remaja bukan hanya bergaul bersama-sama teman sebaya ketika di sekolah, tetapi mereka juga meluangkan masa bersama-sama di luar waktu persekolahan; sama ada untuk bersukan, belajar bersama-sama dalam kumpulan study group atau melakukan berbagai lagi aktiviti lain.

Sewaktu cuti sekolah pula ada dalam kalangan remaja yang mengikuti rombongan lawatan sambil belajar anjuran sekolah, keluar menonton wayang, membeli-belah dan lain-lain bersama teman-teman mereka.

Kini bukan lagi menjadi perkara asing di dalam masyarakat kita, apabila remaja keluar bersosial bersama teman-teman tanpa ditemani keluarga; malah golongan yang tidak mempraktikkan amalan sedemikian pula yang dianggap asing.

Maka pemilihan teman yang tepat adalah amat penting dalam memastikan pembentukan sahsiah diri yang terpuji; kerana pergaulan remaja dalam lingkungan yang salah berkemungkinan boleh merosakkan kehidupan mereka.

Konsep kebebasan cara Barat menuntut remaja diberikan kebebasan dan sesetengah remaja beranggapan bahawa kawalan ibu bapa adalah bercanggah dengan cara hidup moden.

Apabila tiada lagi kawalan dan remaja bebas bergaul dengan sesiapa sahaja serta bebas berkeliaran di sekitar pekan dan bandar, ia juga akan membuka pintu kepada pengaruh-pengaruh negatif dalam mempengaruhi kehidupan remaja.

Ini ialah kerana remaja cenderung untuk mudah terpengaruh dengan nilai-nilai dan budaya hidup di sekeliling mereka, sama ada nilai yang baik mahu pun nilai yang buruk.

Kecenderungan ini boleh membawa kepada masalah disiplin dalam kalangan remaja yang terlibat, yang kemudiannya mereka pula yang akan mempengaruhi teman-teman mereka yang lain.

Malah ada teman-teman sebaya yang memaksa dan menekan remaja yang asalnya baik dan tidak bermasalah, untuk melakukan perkara-perkara negatif lazimnya bermula dengan perkara-perkara yang tidak terlalu serius. Lama-kelamaan mereka akan menjadi lebih berani untuk mencuba perkara yang lebih buruk.

Mungkin ianya bermula daripada kesalahan seperti memanjat pagar sekolah dan kemudiannya beralih pula kepada kesalahan yang lebih serius seperti menipu, menghisap vape, merokok, mencuri, mengambil dadah dan sebagainya.

Remaja juga sering menjadi mangsa buli oleh teman sebaya; dan tidak kiralah sama ada mangsa dibuli secara fizikal atau pun secara siber, kes buli boleh mengakibatkan kecederaan fizikal dan emosi yang parah sehingga mengakibatkan kematian dan kes membunuh diri.

Ramai mangsa buli yang tidak diberi rawatan kerana mereka tidak mengadu atau kerana ianya tidak mengakibatkan kecederaan fizikal. Namun kesan emosi yang ditanggung mangsa buli boleh mengakibatkan tekanan perasaan dan dalam banyak keadaan mangsa buli berkemungkinan akan menjadi pembuli jika masalah emosi mereka tidak dirawat.

Masalah tekanan dari teman sebaya atau peer pressure seringkali menekan remaja tetapi kurang diberi perhatian oleh golongan dewasa, baik ibu bapa mahu pun guru-guru, mungkin kerana kesannya tidak berbentuk kecederaan fizikal.

Remaja yang terjebak dalam masalah ini akan kurang keyakinan diri, mudah dipergunakan dan gagal membina jati diri akibat terikut-ikut dengan pengaruh sekeliling sehingga sanggup melakukan perbuatan negatif termasuk mengambil minuman keras, berjudi, terjebak dalam budaya LGBT, menerima ideologi anarkisme dan sebagainya.

Konsep gaya hidup atau lifestyle adalah penyakit yang relatifnya agak baharu di mana remaja yang dijangkiti penyakit ini akan terperangkap di dalam kehidupan yang penuh kepura-puraan dan menjadi insan yang hanya mementingkan kehidupan yang bersifat materialistik semata-mata kerana mereka mahu dipandang hebat, diterima dan dihormati oleh teman-teman sebaya.

Justeru, kita mesti kembali kepada fitrah dan hidup berpadukan adat yang bersendikan syarak. Jangan kita menjadi seperti lalang ditiup angin; ke mana angin yang deras, ke situ condongnya.

Perhatian, panduan dan bimbingan amat penting dalam memastikan remaja tidak tersasar daripada landasan yang betul dan tidak mudah dipengaruhi oleh unsur yang negatif serta berjaya membentuk keperibadian yang mulia, sahsiah diri yang terpuji dan jati diri yang tinggi.

Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.

Ali Karim merupakan seorang pelajar yang berusia 16 tahun yang juga merupakan pemerhati lanskap politik tanah air. Dia juga merupakan Duta Rasmi Muafakat Pendidikan Johor (MPJ), sebuah Persatuan Guru di Johor. Pandangan dan tulisannya boleh dibaca melalui ahmadalikarim.wordpress.com.