سياڤا رمڤس جوهر⹁ ميليقي ڤوتراجاي؟

[ baca versi rumi di sini ]

کڤوتوسن ڤيليهن راي نݢري (ڤ.ر.ن.) جوهر ننتي دکاتاکن باکل ممبري ݢمبرن کڤد سينتيمن ڤوليتيک تانه اءير.

جوهر مروڤاکن نݢري يڠ ڤنتيڠ دالم ڤرجالنن سجاره ڤوليتيک نݢارا. باڽق ݢرقن ڤوليتيک کيت جوݢ برمولا دجوهر.

تمبه مناريق⹁ سيتواسي ڤوليتيک دجوهر دان دڤوتراجاي سأوله-اوله ساليڠ کاءيت-مڠاءيت:

  • رونتوه کراجاءن ب.ن. جوهر⹁ رونتوه جوݢ کراجاءن ب.ن. ڤرسکوتوان.
  • برديري کراجاءن ڤ.ه‍. جوهر⹁ برديري جوݢ کراجاءن ڤ.ه‍. ڤرسکوتوان.
  • رونتوه کراجاءن ڤ.ه‍. ڤرسکوتوان⹁ رونتوه جوݢ کراجاءن ڤ.ه‍. جوهر.
  • برديري کراجاءن ݢابوڠن ب.ن.-ڤ.ن. جوهر⹁ برديري جوݢ ب.ن.-ڤ.ن. ڤرسکوتوان.

جوهر منجادي ايبارت ‘بوکيت’ ددالم ڤرماءينن “king of the hill” اتاو ‘راج بوکيت’⹁ دمان سسياڤا داڤت مرمڤس ‘بوکيت’ ايت دياله يڠ منجادي راج دالم ڤرماءينن ترسبوت.

ڤ.ر.ن. جوهر ڤولا بوکنله سسواتو يڠ ممرنجتکن. اي سوده لاما ددوݢ⹁ ماله ساي ڤرچاي ڤارا ڤميمڤين ڤرتي تله لاما ممڤرسياڤکن جنترا دان برسياݢ اونتوق بردڤن دڠن ڤ.ر.ن. جوهر سجق لاما دهولو.

ماجوريتي کروسي يڠ امت تيڤيس سرتا ڤرݢولقن دالم ݢابوڠن ڤرتي٢ يڠ ممبنتوق کراجاءن نݢري جوهر بوکنله ساتو سيتواسي يڠ کوندوسيف باݢي منتدبير نݢري.

دڤريڠکت ڤرسکوتوان جوݢ⹁ هوبوڠن دأنتارا ݢابوڠن ڤ.ن. دان ب.ن. جوݢ برݢولق.

ڤ.ر.ن. ملاک ممڤرليهتکن ب.ن. يڠ برݢرق سچارا سولو تله برجاي ممنڠي 3/4 درڤد کروسي دون ملاک.

والاو اڤاڤون السن يڠ دبريکن اوليه ڤ.ن. دان ڤ.ه‍. اونتوق منوتوڤ ککالهن مريک دملاک⹁ حقيقتڽ ب.ن. تله منڠن دڠن ماجوريتي بسر.

برجاياکه ب.ن. منڠ بسر دجوهر؟ ستروسڽ⹁ اڤاکه ايمڤليکاسيڽ کڤد ڤرݢرقن ڤوليتيک تانه اءير؟

اد ڤمرهاتي ڤوليتيک ممبڠکيتکن کموڠکينن تن سري محي الدين سلاکو ڤريسيدن ڤ.ڤ.ب.م. مناريق سوکوڠن ترهادڤ اسماعيل صبري دان ممقسا ڤ.ر.ع. اونتوق دأداکن⹁ موڠکين سچارا سرنتق دڠن ڤ.ر.ن. جوهر.

حال ايت نمڤقڽ دڤرستوجوءي ڤميمڤين ڤ.ڤ.ب.م. سنديري اڤابيلا کتوا ڤنرڠن ڤ.ڤ.ب.م. جوهر سلاتن سمالم مڠݢسا ڤ.ر.ع. دأداکن سکالي ݢوس دڠن ڤ.ر.ن. جوهر.

سدر تيدق سدر⹁ سوده همڤير امڤت تاهون برلالو سجق ڤ.ه‍. ممنڠي ڤ.ر.ع.14 دان سجق ايت کيت تله ممڤوڽاءي 3 اورڠ ڤردان نتري⹁ ساتو ريکود بهارو دالم ڤرجالنن ڤوليتيک نݢارا.

کيني⹁ کدودوقن ڤوليتيک نݢارا تله براوبه لاݢي⹁ ماله تله لاهير برباݢاي-باݢاي ڤرتي ڤوليتيک بهارو سرتا ݢابوڠن يڠ بهارو.

موڠکينکه کيت باکل مليهت ساتو ڤراوبهن بسر دڤريڠکت ڤوست؟ والله اعلم.

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

One thought on “سياڤا رمڤس جوهر⹁ ميليقي ڤوتراجاي؟”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: