ݢمبر – سلطان جوهر تنداتاڠن وتيقه بوبر دون جوهر

[ baca versi rumi di sini ]

دولي يڠ مها موليا سلطان جوهر سلطان ابراهيم ابن المرحوم سلطان اسکندر برکنن مننداتاڠني وتيقه ڤمبوبرن ديوان نݢري جوهر (دون) اونتوق ممبري لالوان کڤد ڤيليهن راي نݢري (ڤ.ر.ن.).

سيلا باچ: دون جوهر دبوبرکن

تردهولو⹁ بݢيندا توانکو سلطان برکنن منريما مڠادڤ منتري بسر⹁ داتوء حسني محمد ڤد جم 5 ڤتڠ دأيستان بوکيت سرين⹁ جوهر باهرو ڤد هاري اين (22 جانواري).

براڠکت سام⹁ دولي يڠ امت موليا ميجر جينرل تونکو اسماعيل ابن سلطان ابراهيم⹁ تونکو مهکوتا جوهر.

ڤد ڤرتموان برسام بݢيندا توانکو سلطان⹁ داتوء حسني توروت دأيريڠي ستياءوسها کراجاءن نݢري جوهر⹁ داتوء عزمي روحاني يڠ کمودين ممڤرسمبهکن وتيقه ڤمبوبرن ديوان نݢري جوهر.

فصل 23 بهاݢين کدوا اندڠ٢ توبهکراجاءن جوهر 1985 بهاوا ديوان نݢري جوهر دار التعظيم يڠ ک-14 ترمنسوه ڤد 22 جانواري 2022.

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

2 thoughts on “ݢمبر – سلطان جوهر تنداتاڠن وتيقه بوبر دون جوهر”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: