[دکمس کيني] سراماي 43% کلوار مڠوندي ستاکت 1.00

دکمس کيني ڤد جم 1.43 تڠه هاري

سراماي 43% ڤڠوندي بردفتر تله کلوار مڠوندي ستاکت جم 1.00 تڠن هاري ڤد ڤيليهن راي نݢري (ڤ.ر.ن.) ملاک ک-15 هاري اين⹁ لاڤور سوروهنجاي ڤيليهن راي مليسيا (س.ڤ.ر).

ڤ.ر.ن. ملاک کالي اين مليهت سراماي 112 اورڠ چالون برتنديڠ باݢي 28 کروسي دديوان اوندڠن نݢري ملاک.

چالون٢ ترسبوت ترديري درڤد ڤرتي٢ باريسن ناسيونل⹁ ڤاکتن هارڤن⹁ ڤرايکتن ناسيونل⹁ ڤوترا دان ايمان⹁ سلاءين 22 اورڠ چالون بيبس.

سبلوم اين⹁ س.ڤ.ر. تله ملاڤورکن بهاوا سراماي توجوه ڤراتوس تله کلوار مڠوندي ڤد جم 9.00 ڤاݢي⹁ 17% ڤد 10.00 ڤاݢي⹁ دان ستروسڽ 27% ڤد 11.00 ڤاݢي. ڤد جم 12.00 تڠه هاري⹁ سراماي 36% تله کلوار مڠوندي.

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: