ملاک جاڠن ساله ڤيليه

[ baca versi rumi di sini ]

ڤيليهن راي نݢري (ڤ.ر.ن.) ملاک باکل برلڠسوڠ دالم ماس ببراڤ هاري سهاج لاݢي. رعيت ملاک باکل مميليه کراجاءن بهارو ستله کراجاءن تردهولو رونتوه عاقبة 4 ادون برتوکر هالوان.

اين برمعنا ملاک باکل منداڤت 3 کراجاءن دالم ماس 3 تاهون.

کالي اين کيت مليهت راماي موک٢ بهارو دان اورڠ مودا يڠ تله دکتڠهکن سباݢاي چالون اوليه ڤرتي٢ يڠ برتنديڠ. نمڤقڽ کالي اين باريسن ناسيونل (ب.ن.) ڤون توروت مڠامبيل لڠکه يڠ سام⁏ سڤرتي کات توء مت حسن ايت مروڤاکن سبهاݢين درڤد لڠکه اونتوق مرماجاکن ڤرتي.

سوده تنتو سموا چالون برحسرت اونتوق منڠ⹁ بݢيتو جوݢ دڠن ڤرتي٢ يڠ برتنديڠ. نامون⹁ ستله منڠ⹁ اداکه تيدق اکن برلاکو لاݢي لومڤت-ملومڤت دالم کالڠن مريک يڠ دڤيليه اوليه ڤڠوندي؟

تيدق داڤت دنافيکن بهاوا کباڽقن چالون ممنڠي کروسي ماسيڠ٢ اتس حاصيل کرجا کرس دان کريڠت جنترا سرتا اکر اومبي ڤرتي يڠ مريک واکيلي.

ماله⹁ اد چالون يڠ بلوم دکنلي سرتا بلوم ممڤوڽاءي ريکود ڤريستاسي کرجا يڠ باءيق ڤون برجاي منداڤت اوندي يڠ باڽق هاڽ کران ڤڠوندي دسيتو اياله ڤڽوکوڠ تݢر ڤرتي يڠ مريک واکيلي.

نامون⹁ سجق ڤ.ر.ع.14⹁ راماي واکيل رعيت يڠ دڤيليه برتيندق ملومڤت کڤادڠ يڠ لبيه هيجاو⹁ ماله اد يڠ ملومڤت-لومڤت سهيڠݢ رعيت کليرو برسام ڤرتي ماناکه مريک سکارڠ.

ايرونيڽ⹁ راماي يڠ برکات اڤ يڠ مريک لاکوکن اياله ڤرجواڠن دمي ڤرتي يڠ مريک واکيلي.

سيکڤ کتيدقستياءن واکيل رعيت کڤد ڤرتي اتاو ڤرتي کڤد ݢابوڠن ڤرتي سوده سأکن-اکن منجادي سڤرتي ڤرکارا بياسا سلڤس ڤ.ر.ع.14.

عاقبتڽ⹁ نݢارا کيت تيدق لاݢي ممڤوڽاءي کراجاءن يڠ ستابيل⹁ باءيق دڤريڠکت نݢري ماهوڤون دڤريڠکت ڤرسکوتوان.

راماي اورڠ٢ مودا برڤندڠن بهاوا اکسي لومڤت-ملومڤت دان کتيدقستياءن کڤد ڤرتي اياله ڤرماءينن اورڠ لاما⹁ خاصڽ وورلورد ڤوليتيک يڠ برسيکڤ هاڽ ممنتيڠکن ديري سنديري تنڤا مميکيرکن اونتوڠ نصيب رعيت.

نامون تله جلس ددڤن مات کيت بهاوا ڤميمڤين٢ مودا ڤون دوا کالي ليم سهاج دالم حال ملومڤت دان تيدق ستيا کڤد ڤرتي.

جوسترو⹁ ڤارا ڤڠوندي مستي برهاتي-هاتي سبلوم ممبوات ڤيليهن کران جک مريک سيلڤ مميليه واکيل رعيت⹁ کراجاءن اکن جاتوه لاݢي سبلوم ڤڠݢل ڤ.ر.ع.14 براخير.

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: