ايسو ت.ڤ.م.: مشوارت م.ت. امنو تݢڠ

مشوارت مجليس ترتيڠݢي (م.ت.) امنو يڠ ماسيه برجالن کتيک اين دکاتاکن تݢڠ برايکوتن ڤميمڤين٢ ڤرتي ايت مڽواراکن ڤندڠن ماسيڠ٢ دڠن ڤرکمبڠن ترکيني يڠ برلاکو.

اي ايکورن تيندقن ناءيب ڤريسيدن امنو⹁ داتوق اسماعيل صبري يعقوب منريما جاوتن تيمبلن ڤردان منتري.

والاوڤون مشوارت ايت دأداکن سچارا ماي⹁ نامون ترداڤت ببراڤ ڤميمڤين کانن يڠ حاضير دمنارا داتوء عون باݢي مشوارت ايت.

کتيک اين⹁ ستياڤ اهلي م.ت. دبري ڤلواڠ سأورڠ دمي سأورڠ اونتوق مڽواراکن ڤندڠن مڠناءي ايسو جاوتن تيمبلن ڤردان منتري.

“مشوارت سدڠ برلڠسوڠ تݢڠ⹁ راماي م.ت. يڠ تيدق مڽوکوڠ تيندقن اسماعيل صبري يڠ منريما جاوتن ايت⹁” کات سومبر.

کتيک بريتا اين دتوليس⹁ دفهمکن ݢيليرن اسماعيل صبري بلوم تيبا.

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

One thought on “ايسو ت.ڤ.م.: مشوارت م.ت. امنو تݢڠ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: