امنو ڤوتوس هالا توجو دالم کراجاءن ڤرايکتن ناسيونل ايسوق

کدودوقن ڤرايکتن ناسيونل (ڤ.ن.) سباݢاي ݢابوڠن يڠ مڠواساءي ڤوتراجاي دان کبراداءن اهلي ڤرليمن امنو دالم کراجاءن دجڠک دکتاهوءي ايسوق.

حال ايت کران⹁ سومبر ممبريتاهو اخبر مليسياکيني⹁ مجليس ترتيڠݢي (م.ت.) امنو اکن برمشوارت باݢي مننتوکن هالا توجو مريک سباݢاي ساله ساتو ڤرتي يڠ ممبوليهکن کراجاءن ڤ.ن. برتاهن هيڠݢ کيني.

کاتاڽ مشوارت برکناءن اکن برلڠسوڠ سلڤس تيندق بالس کڤد کسن دتونجوقکن ڤ.ن. ترهادڤ تيمڤوه 14 هاري اونتوق مڠاداکن سيدڠ ڤرليمن يڠ دريکن امنو سبلوم اين.

“ايسوق م.ت. امنو اکن برمشوارت دان دجڠک اکن مننتوکن هالا توجو ڤرتي دالم کراجاءن ڤ.ن.

“امنو اکن ممبوات کڤوتوسن برکناءن ايسوق⹁” کاتاڽ هاري اين.

مالم تادي⹁ ڤميمڤين اتسن امنو مڠاداکن ڤرتموان ترتوتوڤ دڠن اهلي ڤرليمن مريک دکوالا لومڤور کتيک مونچول سڤيکولاسي مڠناءي مريک اکن مناريق باليق سوکوڠن کڤد محي الدين محمد ياسين.

ڤرتموان ترسبوت برلڠسوڠ دويسما ڤرويرا ياءيت سبواه باڠونن دميليقي اڠکتن تنترا مليسيا.

مشوارت ترسبوت برلڠسوڠ سلاما کيرا٢ امڤت جم دان سجومله کندراءن دليهت برايدر دري سيتو ڤد تڠه مالم.

اونتوق ريکود ساله سأورڠ ناءيب ڤريسيدن امنو⹁ اسماعيل صبري يعقوب⹁ کيني برخدمت سباݢاي منتري ڤرتاهنن دالم کابينيت دکتواءي محي الدين محمد ياسين.

اسماعيل صبري جوݢ منجادي ساله سأورڠ منتري کانن يڠ دڤيليه ڤريسيدن ڤ.ڤ.ب.م. ايت.

ترداهولو⹁ اڠݢوتا م.ت. امنو⹁ محمد ڤؤاد زرکشي⹁ برکات بلياو يقين ڤرتي ايت اکن ممعتمدکن کڤوتوسن اونتوق کلوار درڤد کراجاءن ڤ.ن. سبلوم 1 اوݢوس.

اين برلاکو دتڠه سڤيکولاسي بهاوا ڤريسيدن امنو⹁ احمد زاهد حميدي براوسها مناريق کلوار ڤرتي ايت دري ݢابوڠن کراجاءن تتاڤي مڠهادڤي تنتڠن بسر⹁ تراوتام درڤد اهلي ڤرليمن ڤرتي ايت.

“ساي يقين م.ت. امنو اکن برمشوارت سچارا ماي دالم ماس تردکت اونتوق ممعتمدکن کڤوتوسن ڤرهيمڤونن اݢوڠ امنو 2020 ياءيت ڤرتي اکن تتڤ مناريق باليق سوکوڠن درڤد کراجاءن ڤ.ن. ڤاليڠ ليوات 1 اوݢوس 2021⹁” کات محمد ڤؤاد يڠ دڤتيق اخبر سينر هارين.

سمنتارا ايت⹁ سأورڠ اڠݢوتا م.ت. امنو کتيک دهوبوڠي مڠصحکن ميمڠ مريک دجدوال برمشوارت ايسوق.

“ي⹁ مشوارت م.ت. ايسوق تاڤي سچارا دالم تالين⹁” کاتاڽ.

دي باݢايماناڤون تيدق منددهکن سچارا ترڤراينچي اݢيندا مشوارت برکناءن نامون دڤرچاياءي اکن ممبينچڠکن ايسو سماس ڤوليتيک تانه اءير ترماسوق کدودوقن امنو دالم کراجاءن ڤ.ن.

ڤرهيمڤونن اݢوڠ امنو ڤد 27 مچ لالو ممبريکن مندت کڤد ڤريسيدن دان مجليس ترتيڠݢي ڤرتي ايت اونتوق مموتوسکن بيلاکه ماس يڠ سسواي مڠاره اهلي ڤرليمن مريک يڠ مڽرتاءي اݢر ملتق جاوتن.

توروت ترليبت دڠن ارهن برکناءن اياله سموا اهلي ڤرليمن يڠ منريما تاورن مندودوقي جاوتن ترتيڠݢي دالم مان٢ شريکت برکاءيتن کراجاءن.

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: