ماجوريتي م.ک.ت. امنو ستوجو کلوار کراجاءن سبلوم 1 اوݢوس

ماجوريتي مجليس کرجا ترتيڠݢي امنو تله برستوجو اونتوق مناريق سمولا سوکوڠن ترهادڤ کراجاءن ڤرايکتن ناسيونل (ڤ.ن.) سبلوم 1 اوݢوس.

ممتيق لاڤورن فري مليسيا تودي⹁ سأورڠ اهلي مجليس کرجا ترتيڠݢي امنو برکات بهاوا مريک دڤڠݢيل ڤريسيدن ڤرتي⹁ احمد زاهد حميدي سچارا برڤريڠکت باݢي منداتکن ڤرستوجوان.

“کڤوتوسن (اونتوق مناريق سوکوڠن) اين توروت اکن مڽکت ڤرنچڠن کومڤولن (منتري لوار نݢري) هيشم الدين حسين ⹁ يڠ ماهوکن امنو اونتوق ککل ددالم ڤ.ن. اونتوق بلياو دلنتيق سباݢاي تيمبلن ڤردان منتري⹁” کات اهلي ترسبوت يڠ اڠݢن ناماڽ ددده.

بريتا ترسبوت تيبا کورڠ سجم سلڤس اهلي ڤرليمن ڤادڠ رڠس⹁ نصري عزيز⹁ يڠ مڠاکوءي ديري ممولاکن ڤيتيشن ممبلاکڠي هيشم الدين سباݢاي واکيل باريسن ناسيونل کأݢوڠ⹁ ملاکوکن تيندقن ڤوسيڠن يو دان مڽاتاکن سوکوڠن ترهادڤ محي الدين سرتا کراجاءن ڤ.ن.

اهلي م.ک.ت. ترسبوت مڠاتاکن بهاوا هاڽ ببراڤ اهلي م.ک.ت. سهال يڠ بلوم دڤڠݢيل کڤيمڤينن امنو⹁ تراوتاماڽ منتري٢ کراجاءن.

“امنو ڤرلو ممبوات کڤوتوسن سݢرا کران سيتواسي نݢارا سماکين تروق. اڤاته لاݢي امنو تله منتڤکن جڠک ماس 14 هاري. تيمڤوه ترسبوت همڤير تامت.”

سبلوم اوسها ترسبوت دتنداتاڠني ستياڤ اهلي م.ک.ت.⹁ کاتاڽ⹁ زاهد تله منجلسکن کواجرن کڤيمڤينن دالم کڤوتوسن ايت⹁ دان مڽبوت اڤ يڠ برلاکو کتيک مڠادڤ دولي يڠ مها موليا يڠ دڤرتوان اݢوڠ بولن لڤس.

اهلي م.ک.ت. ترسبوت توروت مڽاتاکن بهاوا ڤريسيدن ڤرتي تيدق ڤرلو ڤرستوجوان سموا اهلي ڤرليمن امنو⹁ کران مريک ترايکت ڤد کڤوتوسن م.ک.ت.

بلياو مڠاولڠي بهاوا مشوارت اݢوڠ تاهونن امنو ڤد بولن مچ لالو تله ممبري مندت کڤد زاهد اونتوق ممبينچڠ دڠن م.ک.ت. دالم مميليه تاريخ يڠ سسواي اونتوق مناريق سمولا سوکوڠن ايت.

“امنو تيدق ماهو تروس ترايکت دڠن کݢاݢلن ڤردان منتري کلاڤن دان کراجاءن ڤ.ن. دالم مڠاوروس نݢارا.

“مليسيا کيني سدڠ مڠهادڤي ساتو کريسيس کيقينن ڤد تاهڤ مکسيموم.”

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

One thought on “ماجوريتي م.ک.ت. امنو ستوجو کلوار کراجاءن سبلوم 1 اوݢوس”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: