زاهد ڤڠݢيل اهلي ڤرليمن امنو تنداتاڠن سورت تاريق ديري دري ڤريکاتن ناسيونل

امنو ڤوست سدڠ ممڠݢيل اهلي ڤرليمنڽ سچارا برڤريڠکت اونتوق منداڤت ڤراکوان برسام منيڠݢلکن کراجاءن ڤريکتن ناسيونل (ڤ.ن.) سبلوم 1 اوݢوس.

سومبر ڤرتي يڠ لايق دڤرچاياءي ممبريتاهو ڤيهق اخبر⹁ لبيه 10 اهلي ڤرليمن يڠ جوݢ اهلي مجليس ترتيڠݢي امنو دڤڠݢيل منموءي ڤريسيدن ڤرتي⹁ داتوء سري دوکتور فلسفه احمد زاهد حميدي يڠ توروت دحاضيري تيمبالنڽ⹁ داتوء سري اوتام محمد حسن سرتا ستياءوسها اݢوڠ امنو⹁ داتوء سري دوکتور فلسفه احمد مسلن دڤجابت امنو.

“ڤريسيدن دڠن تيمبالن برچادڠ مڠموکاکن ساتو اوصول کڤد اهلي مجليس ترتيڠݢي سوڤايا امنو تاريق سوکوڠن درڤد کراجاءن دالم ماس تردکت.

“السن مريک⹁ سوده سمڤاي ماس امنو ڤرلو کتواءي والاوڤون راماي برڤنداڤت سکارڠ بوکن ماس يڠ سسواي⹁” کاتاڽ کتيک دهوبوڠي.

جلس سومبر لاݢي⹁ تيندوقن ڤوچوق ڤيمڤينن ممڠݢيل ببراڤ اهلي مجليس ترتيڠݢي سچارا برڤريڠکت کران ککاڠن وقتو کيني يڠ تيدق بوليه مڠاداکن سبارڠ مشوارت.

“جادي مريک تله ممڠݢيل ببراڤ م.ت. اونتوق ڽاتاکن ڤرستوجوان. کالاو ستوجو برمعنا مريک ڤرلو تنداتاڠن دڠن چادڠن ايت.

“اد يڠ تيدق برستوجو سبب نق منجاياکن چادڠن مجليس کرجا ترتيڠݢي اين اداله اهلي ڤرليمن. کالاو اهلي ڤرليمن تيدق تاريق سوکوڠن دري کراجاءن ڤىريکتن ناسيونل⹁ برمعنا کڤوتوسن م.ت. ايت تيدق اد کسن⹁” اوجرڽ لاݢي.

سچارا جلس⹁ تيندقن ڤوچوک ڤيمڤينن امنو ايت برتنتڠن دڠن کڽاتاءن ڤڠاره ڤيليه راي امنو⹁ داتوق سري تاج الدين عبد الرحمان يڠ منݢسکن امنو اکن ککل دڠن ڤ.ن. سهيڠݢ اوݢوس اين سوسولن ڤندميک کوۏيد-19 يڠ ماسيه سوکر دبندوڠ.

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

One thought on “زاهد ڤڠݢيل اهلي ڤرليمن امنو تنداتاڠن سورت تاريق ديري دري ڤريکاتن ناسيونل”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: