ڤرجواڠن کيني سأوله-اوله ملاون کواس غاءيب – کو لي

سواسان يڠ مروميتکن هاري اين تله مڽببکن رعيت نݢارا هيلڠ سيکڤ اوڤتيميس ترهادڤ کأداءن سماس⹁ کات اهلي ڤرليمن ݢوا موسڠ⹁ تڠکو غزالي حمزه.

ملالوءي سبواه کڽاتاءن اخبر يڠ دکلوارکن هاري اين⹁ تڠکو غزالي مروجوع کڤد سواسان دان کأداءن ين تيدق مننتو عقيبت مصيبه دان کريسيس يڠ ملندا نݢارا⹁ دان مڽببکن رعيت کهيلڠن ڤنداڤتن.

منوروتڽ⹁ رعيت مليسيا کيني براد ددالم کأداءن سربا ساله⹁ دان ڤرسوءالن يڠ تيمبول اداله اڤاکه نݢارا اين داڤت منروسکن کدودوقنڽ سڤرتي کتيک داهولو.

“کڤيمڤينن نݢارا ماس کيني امت ڤنتريڠ کسنڽ ترهادڤ چارا هيدوڤ رعيت. سسوڠݢوهڽ کيت براد ددالم کأداءن سربا ساله. ڤرسوءالن يڠ تيمبول اداله اڤاکه نݢارا اين داڤت منروسکن کدودوقنڽ سڤرتيمان کأداءن ترداهولو. کڤيمڤينن سڤرتي يڠ ترداڤت دماس لمڤاو کيني تيدق ريلۏن لاݢي.”

تڠکو غزالي توروت منکنکن بهاوا حال اين تيدق ڤرنه برلاکو سبلوم اين⹁ دان داهولو رعيت ماسيه برسيکڤ اوڤتيميس.

“والاو باݢايماناڤون⹁ کأداءن کيني اداله بربيذا⹁ دان ڤرلمباݢاءن دان اينستيتوسي٢ نݢارا تيدق تربنتوق اونتوق مڠهادڤي کأداءن يڠ سدڠ ملندا کيت. سام اد اينستيتوسي٢ کنݢاراءن کيت داڤت مناڠني کأداءن اين اداله سواتو کراݢوان اوليه کران موتو کڤيمڤينن ڤد ماس کيني منجادي تندا تاڽ.”

بلياو مڽيفتکن کأداءن اين باݢايکن ساتو ڤرجواڠن ملاون کواس غاءيب⹁ کران موسوه يڠ دأڠݢڤ تيدق کليهتن دان اي منيمبولکن کبيمبڠن.

“يڠ دأڠݢڤ موسوه تيدق کليهتن دان اين منيمبولکن کبيمبڠن. اي ممڤو برتيندق لبيه بيجق دان اين سأوله-اوله ڤرجواڠن ملاون کواس غاءيب. کأداءن بياسا تيدق لاݢي وجود.”

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: