ݢوان ءيڠ⹁ ستيۏن سيم تيبا دأستان نݢارا

ستياءوسها اݢوڠ د.اي.ڤ.⹁ ليم ݢوان ءيڠ دلاڤورکن تله تيبا دڤينتو دوا استان نݢارا باݢي مجليس مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ ڤتڠ اين.

بلياو دليهت مماسوقي ڤکارڠن ايستان ددالم کندراءن تويوتا ۏيلفاير برورنا ڤوتيه. توروت دليهت ددالم کريتا ترسبوت ايله اهلي ڤرليمن بوکيت مرتاجم⹁ ستيۏن سيم.

نامون بݢيتو⹁ تيدق داڤت دڤستيکن سام اد ستيۏن سيم اکن توروت مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ اتاو هاڽ مڠايريڠي ݢوان ءيڠ.

ترداهولو⹁ ستياءوسها اورݢانيساسي د.اي.ڤ. کبڠساءن⹁ اينثني لوک ممعلومکن ملالوءي سبواه کڽاتاءن اخبر بهاوا اهلي ڤرليمن باݢن ايت اکن کأستان نݢارا اونتوق مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ ڤتن اين.

منوروتڽ⹁ ليم ݢوان ءيڠ اکن مواکيلي ڤرتي د.اي.ڤ. دالم ڤرتموان ترسبوت.

ڤريسيدن ڤ.ک.ر.⹁ انور ابراهيم توروت کأستان نݢارا ڤاݢي تادي باݢي توجوان مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ ستله ڤردان منتري⹁ تن سري محي الدين ياسين سلساي مڠادڤ اݢوڠ سبلومڽ.

کتيک منيڠݢلکن ڤکارڠن ايستان⹁ انور تله منجاوب ببراڤ سوءالن ڤارا ڤتوݢس اخبر⹁ ترماسوق مڠناءي ڤمبنتوقن کراجاءن بهارو.

سيلا باچ: انور ابراهيم سلساي مڠادڤ اݢوڠ⹁ بري کومين تنتڠ کراجاءن بهارو

سلاءين انور دان محي الدين⹁ بکس ڤردان منتري⹁ تون دوکتور محضير محمد توروت اکن کأستان نݢارا باݢي مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ ددالم ساتو ڤرتموان يڠ دجادوالکن اونتوق برلاکو ايسوق.

سيلا باچ: محي الدين سلساي مڠادڤ اݢوڠ⁏ انور⹁ ݢوان ءيڠ & تون محضير ستروسڽ

ݢ.ڤ.س. ممبابيتکن ݢابوڠن ڤرتي بکس اڠݢوتا باريسن ناسيونل ياءيت ڤرتي ڤساک بوميڤوترا برساتو (ڤ.ب.ب.)⹁ ڤرتي رعيت سراوق (ڤ.ر.س.)⹁ ڤتري ديموکراتيک (ڤ.د.ڤ.) دان ڤرتي رعيت برساتو سراوق (ڤ.ب.ر.س.).

ڤ.ب.ب. دکتواءي ابڠ جوهري ابڠ اوڤيڠ⹁ ماناکالا جيم‌س ماسيڠ ممينڤين ڤ.ر.س. تيوڠ کيڠ سيڠ دان سيم کوءي هيان ماسيڠ٢ مڠتواءي ڤ.د.ڤ. دان ڤ.ب.ر.س.

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

One thought on “ݢوان ءيڠ⹁ ستيۏن سيم تيبا دأستان نݢارا”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: