داره بياوق اءير بوليه راوت کوۏيد-19؟

کومڤولن ڤڠکاجي دسبواه اونيۏرسيتي مندقوى داره بياوق اءير مڠندوڠي باهن يڠ بوليه منچݢه کنسر⹁ بکتيريا دان کموڠکينن ۏيروس کوۏيد-19.

ڤروفيسور جيتکامول ثاناسک دري فاکولتي ڤراوبتن ۏيترينر⹁ اونيۏرسيتي ماهيدول برکات⹁ کومڤولن ڤڠکاجي ايت اکن منليتي رهسيا سيستم ايمون بياوق اءير يڠ قوات سهيڠݢ ممبوليهکنڽ هيدوڤ دالم اءير ترچمر سرتا ماکن بڠکاي.

کاتڽ⹁ کومڤولن ڤڠکاجي ايت سودن منداڤت کبنرن درڤد کراجاءن اونتوق مڠامبيل سمڤل داره بياوق اءير اونتوق دسليديق.

“سمڤل داره ايت دݢوناکن اونتوق مڠکاجي چيري٢ ڤروتين يڠ ممبنتوق سيستم ايمون دياوق اءير.

“ڤڠکاجي منداڤتي ڤروتين برکناءن بوليه ممبونوه سيل کنسر⹁ بکتيريا دان موڠکين براوڤايا منچݢه جڠکيتن ۏيروس ترماسوق کوۏيد-19⹁” کاتاڽ کڤد اخبر نيشن ثاءيلن‌د.

کومڤولن ڤڠکاجي ايت برچادڠ اونتوق مماتنکن کاجين ترسبوت سلڤس ڤڽليديقن راڤي دلاکوکن.

مريک دجڠک مڽلسايکن کاجين اول ايت منجلڠ ڤڠهوجوڠ تاهون اين سبلوه دݢوناکن اونتوق مڠاوجي کبرکسنن مننتڠ اينفلوءينزا دان کوۏيد-19.

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: