کو لي: اورڠ ملايو تيدق ريلا منجادي همبا عبدي

Baca versi Rumi di sini.

سباݢاي انق ديديق المرحوم تونکو عبد الرحمان⹁ تڠکو غزالي حمزه لبيه ممهمي دان مڠهاياتي سماڠت اصلڤرجواڠن امنو بربنديڠ رامايڤميمڤين امنو لاءين⹁ اڤاته لاݢي مريک يڠ ڤرنه مننتڠ کڤيمڤينن تونکو داهولو.

تڠکو غزالي منݢسکن امنو تيدق دتوبوهکن کران ڤراساءن دڠکي.

ماله اصل سجاره ڤنوبوهن امنو بوکنله برتوجوان ڤوليتيک⹁ تتاڤي مروڤاکن ساتو ڤرجواڠن کبڠساءن يڠ دبڠکيت اوليه رعيت تانه ملايو.

ڤرجواڠن رعيت ياج يڠ دتراجوءي امنو اداله اونتوق ممبيلا راج٢ ملايو سرتا مارواه بڠسا دمي ڤراساءن کاسيه سايڠ کڤد راج دان نݢارا.

اورڠ ملايو تيدق ريلا منجادي همبا عبدي بريتيش ملالوءي ڤنوبوهن ملايان يونيئن.

منوروت تڠکو⹁ والاوڤون ممڤوڽاءي سماڠت کبڠساءن يڠ کوات⹁ اورڠ ملايو تيدق راسيس ماله تله منريما قوم لاءين دڠن تاڠن تربوک.

راماي اورڠ مودا يڠ تيدق مڠنالي سجاره ڤرجواڠن نݢارا بڠسا. اد يڠ برسيکڤ اڠکوه ترهادڤ مريک يڠ لبيه داهولو مراس اسم ݢارم کهيدوڤن⹁ ماله مراساکن ديري لبيه بيجق سرتا سوده چوکوڤ برڤڠالمن.

راماي جوݢ يڠ برسيکڤ تيدق ڤدولي سرتا تيدق مڠامبيل برت اکن سجاره نݢارا.

ݢينراسي مودا هاروس کمبالي کڤد سجاره اسس ڤرجواڠن اورڠ ملايو سوڤايا روح ڤرجواڠن اصل کيت تيدق هيلڠ دتلن زمان.

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

One thought on “کو لي: اورڠ ملايو تيدق ريلا منجادي همبا عبدي”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: