ترکيني – استان نݢارا: دعواءن انوار تيدق کوکوه⹁ سناراي نام تيدق دکموککن

استان نݢارا هاري اين مڠلوارکن ساتو کڽاتاءن رسمي مڠناءي ڤرکمباڠن ترکيني برکناءن سيتواسي ڤوليتيک ترکيني⹁ تراوتامڽ برکناءن انوار ابراهيم يڠ مڠادڤ يڠ دڤرتوان اݢوڠ سبنتر تادي.

منوروت داتوء ڤڠلولا بيجاي دراج⹁ داتوء ايندرا احمد فضيل شامس الدين⹁ انوار تيدق مڠموککن سناراي نام اهلي٢ ديوان رعيت اونتوق مڠوکوهکن دعواءن بلياو باهوا بلياو ممڤوڽاءي سوکوڠن ماجوريتي اهلي ديوان رعيت.

باچ کڽاتاءن ڤنوه دباوه.

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: