ݢاڠݢون اءير د7 ويلايه کوالا لومڤور دان سلاڠور بلوم ڤوليه

Baca versi Rumi di sini.

ڤڠوروسن اءيرسلاڠور سنديرين برهد ﴿اءير سلاڠور﴾ دالم سبواه کڽاتاءن تله ممعلومکن باهوا لوجي راوتن اءير سوڠاي سلاڠور فاس 1⹁ 2⹁ 3 دان رانتاو ڤانجڠ ماسيه بلوم بروڤراسي سهيڠݢ جام 6.30 ڤاݢي اين.

اين اداله دسببکن ڤنچمرن ماسيه لاݢي دکسن دموک ساءوق لوجي٢ دان براد ڤدچ تهڤ 1 TON⹁ دان لوجي راوتن اءير هاڽ بوليه بروڤراسي اڤابيلا تهڤ ڤنچمرن براد ڤد تهڤ 0 TON.

بانتون بکالن اءير اکن تروس دأݢيهکن ملالوءي لوري٢ تاڠکي اءير⹁ دان ڤڠݢون دسارنکن منداڤتکن بکلن اءير ملالوءي ڤيلي٢ عوم دان ڤوست خدمت ستمڤت يڠ سدڠ بروڤراسي 24 جام سهيڠݢ بکلن ڤوليه سڤنوهڽ.

اءير سلاڠور توروت اکن مڠمسکيني معلومت ݢڠݢون بکلن اءير تيدق برجادول در سماس کسماس منروسي سموا ميديوم کومونيکاسي اءير سلاڠور ترماسوق تويتر⹁ فيسبوک⹁ اينستݢرام دان دلامن سساوڠ اءير سلاڠور دwww.airselangor.com⹁ سرت دأڤليکاسي موده اليه مريک.

اونتوق ريکود⹁ ݢڠݢون بکلن اءير تيدق برجادول تلهڤون دجڠک اکن برلاکو دببراڤ کاوسن د7 ويلايه ياءيت دکوالا لومڤور⹁ ڤتاليڠ جاي⹁ کلاڠ/شاه علم⹁ کوالا سلاڠور⹁ هولو سلاڠور⹁ ݢومبق دان کوالا لاڠت.

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

One thought on “ݢاڠݢون اءير د7 ويلايه کوالا لومڤور دان سلاڠور بلوم ڤوليه”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: