ڤاتي: بڠسا٢ برساتو اکوءي اد ڤمالسون کاد ڤلارين

Baca versi Rumi di sini.

سوروهنجاي تيڠݢي ڤرتوبوهن بڠسا٢ برساتو اونتوق ڤلارين ﴿يو اين ايچ سي ار﴾ مڠاکوءي تنتڠ کووجودن کݢيءاتن ڤمالسون کاد ڤلارين سوروهنجاي ترسبوت.

ممتيق لاڤورن اوتوسن ديݢيتل⹁ ڤيهق ڤرتوبوهن بڠسا٢ برساتو تله منتڤکن چيري کسلامتن دالم کاد ڤلارين ترسبوت⹁ ترماسوقله چيري هولوݢرام⹁ کود ڤالڠ⹁ سيستم تيندق بالس ڤانتس سلامت سلاءين ڤڠومڤولن دات بيوميتريک يڠ ممرلوکن ايمبسن ايريس دان چڤ جاري.

“سباهݢين درڤد اوسها برتروسن کامي اونتوق ممبنتراس ڤماسلون کاد دان ڤمالسون ايدينتيتي⹁ يو اين ايچ سي ار تله ممبوات ڤلابورن يڠ بسر دالم ممڤرکوکوهکن لاݢي ڤروسيدور دان مماستيکن اينتيݢريتي دوکومن کامي.

“کصحيهن کاد بوليه دصحکن ملالوءي اڤليکاسي يو اين ايچ سي ار ۏيريفاي-مي ﴿UNHCR Verify-MY﴾ يڠ ممبوليهکن ڤݢاواي ڤڠوات کياس اوندڠ٢ دان مريک يڠ ترليبت دالم کرج ڤرليندوڠن دان بانتون اونتوق لبيه موده ممبوات ڤڠصحن کاد⹁” کاتڽ دالم سبواه کڽاتاءن يڠ دکلوارکن سمالم.

منوروت ڤنددهن اوليه اخبر ميڠݢون مليسيا ڤد 2 اوݢوس لالو⹁ کاد السو وارݢ اسيڠ برکناءن بوليه دڤروليهي منروسي ايجين دڠن هارݢ سکيتر 500 ک 800 ريڠݢيت سهاج. مريک اکن دبري کاد ڤالسو ترسبوت جيک تيدق منڤاتي شارت يڠ دتتڤکن اوليه يو اين ايچ سي ار باݢي کاد ترسبوت.

والاو باݢايمانڤون⹁ سکيراڽ مريک دتڠکڤ⹁ وارݢ اديڠ ترليبت اکن دبري کاد يو اين ايچ سي ار يڠ صح دڠن مده.

اوتوسن مليسيا ڤد بولن لڤس توروت ڤرنه منددهکن کيرا٢ 86,155 ڤلارين روهيڠڽ دنݢارا اين هامڤير مڽاماءي بيلاڠن ڤندودوق ڤوتراجاي نامون هاڽ 317 يڠ دبريکن ڤنمڤاتن دنݢارا کتيک دالم تيمڤوه انم بولان تاهون اين نامون هاکيکتڽ مليسيا هاڽ ڤنمڤاتن سمنتارا.

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

One thought on “ڤاتي: بڠسا٢ برساتو اکوءي اد ڤمالسون کاد ڤلارين”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: