تون محضير عموم ڤرتي باهرو اونتوق جاتوهکن نجيب

Baca versi Rumi di sini.

اهلي ڤرليمن لڠکاوي⹁ تون دوکتور محضير محمد تله مڠعمومکن ڤنوبوهن ڤرتي ڤوليتيک باهروڽ⹁ ستله دڤچت درڤد ڤرتي ڤريموبي برساتو مليسيا ﴿ڤ.ڤ.ب.م.﴾ همڤير تيݢ بولن لڤس.

بلياو يڠ جوݢ مروڤکن بکس ڤردان منتري مليسيا تله مڠعمومکن سدميکيان دياياسن البخاري⹁ کوالا لومڤور تدي⹁ سلڤس خبر اڠين مڠناءي هل ترسبوت تله مڠهڠتکن بريتا دان ميديا سوسيال.

ڤرتي ترسبوت بلوم ممڤوڽاءي نام لاݢي⹁ دان نام ڤارتي اکن دعمومکن دالم ماس يڠ تردکت سلڤس مروجوق کجبتن ڤندفتر ڤرتوبوهن⹁ دان بوات ماس اين اکن دڤيمڤين اليه انقڽ⹁ داتوق سري مخريز محضير.

بلياو مڽاتکن ڤراساءن تيدق ڤواس هاتيڽ ترهدڤ ڤ.ڤ.ب.م. يڠ تله لاري درڤد توجوان اصل ڤرتي ترسبوت دتوبوه⹁ ياءيت اونتوق منجاتوهکن بکس ڤردان منتري مليسيا⹁ داتوق سري نجيب رازق⹁ مک تله منوبوهکن ساتو ڤرتي ملايو دان ڤريبومي يڠ باهرو.

والاوڤون بݢيتو⹁ تون محضير برکات ڤرتي اين جوݢ اکن ممڤرجواڠکن هق بڠس لاءين⹁ دان اکن برسيکڤ اينکلوسيف⹁ تتاڤي اي تيدق اکن مڠيکوت مان٢ ݢبوڠن ڤوليتيک سام اد ڤريکتن ناسيونل ماهوڤون ڤاکتن هارڤن.

ڤرتي باهرو ترسبت توروت دسرتاءي بکس اهلي٢ ڤ.ڤ.ب.م. ترماسوق بکس تيمبلن ڤريسيدن ڤ.ڤ.ب.م.⹁ داتوق سري مخريز محضير⁏ بکس کتوا ارمدا⹁ سيد صديق سيد عبد الرحمن⁏ اهلي ڤرليمن سيمڤڠ رڠݢم⹁ دوکتور فلسفه مزلي مليک⁏ بکس تيمبلن منتري کواڠن⹁ داتوق عمر الدين حمزه دان بکس ستياءوسها اݢوڠ ڤ.ڤ.ب.م.⹁ داتوق مرزوق يحيى.

اڤابيلا دتاڽ اڤاکه بلياو اکن منامکن ڤرتي ترسبوت⹁ تون محضير برکات بلياو اکن مميليه ساتو نام يڠ برکاءيتن دڠن نݢارا.

ڤد ايثنين لالو⹁ تون محضير يڠ جوݢ بکس ڤڠروسي ڤ.ڤ.ب.م. برکات⹁ جومله ڤرتي ڤوليتيک ين ترلالو بڽق مڽببکن نݢارا اين تيدق ستابيل⹁ دان ممبوات رعيت هيلڠ هالون تيدق تاهو ماهو کمان.

نمون⹁ منوروت بلياو⹁ بلياو تيدق برنية اونتوق ممبنتوق ساتو لاݢي ڤرتي ملايو کران ماهو ممچه-بلهکن اورڠ⹁ کران سوده اد ڤرتي٢ لاءين سڤرتي امنو دان ڤاس⹁ تتاڤي ماهو ممبوا سماڠت دان ڤرجواڠن اصل ڤ.ڤ.ب.م. ياءيت اونتوق منجاتوهکن داتوق سري نجيب.

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

One thought on “تون محضير عموم ڤرتي باهرو اونتوق جاتوهکن نجيب”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: