دسباليق کملت ڤوليتيک⹁ راماي ݢسا کو لي دلانتيق جادي ڤردان منتري

Baca versi Rumi di sini.

لاڤورن ڤورتل مليسياکيني تنتڠ کڽاتاءن ستياءوسها اݢوڠ ۏيترن امنو⹁ مصطفى يعقوب مڠناءي چالون ڤردان منتري اونتوق ڤ.ر.و.15 مناريق ڤرهاتين ساي.

“کالاو سموا اهلي مجليس ترتيڠݢي امنو تيدق لايق اونتوق جادي ڤردان منتري⹁ ساي نق بريتاهو: کو لي لايق … کناڤ تيدق چادڠکن نام دي؟“

مصطفى يعقوب – ‘مڠاڤ امنو تق چادڠکن کو لي چالون ڤردان منتري’ – مليسياکيني

ددالم لاڤورن ترسبوت يڠ برتاجوق⹁ ‘مڠاڤ امنو تق چادڠکن کو لي چالون ڤردان منتري’⹁ مصطفى منݢسکن بهاوا اهلي ڤارليمن ݢوا موسڠ⹁ تڠکو غزالي حمزه⹁ اتاو لبيه دکنلي سباݢاي کو لي مروڤاکن چالون يڠ ڤاليڠ لايق دڤيليه سباݢاي ڤردان منتري مليعيسى ک-9.

مروجوق کڤد کڽاتاءن موافقة ناسيونل⹁ مصطفى منمبه:

“کڽاتاءن ايت ممبري ݢمبارن سأوله٢ دوا ڤرتي اين تيدق ممڤوڽاءي اينديۏيدو يڠ لايق ﴿د﴾چالونکن سباݢاي ڤردان منتري.

“کالاو يڠ لاين تق لايق⹁ چالونکنله کو لي⹁ دري سݢي ڤڠالمن بلياو لايق دان ڤرنه ممݢڠ جاوتن ڤنتيڠ دان منتري کانن دالم کراجاءن سبلوم اين⹁“

مصطفى يعقوب – ‘مڠاڤ امنو تق چادڠکن کو لي چالون ڤردان منتري’ – مليسياکيني

سيلا باچ: سجاره اصل ڤنوبوهن ڤيترونس يڠ راماي کاکيتاڠن ڤيترونس ڤون تق تاهو

موتاخير اين⹁ نام تڠکو غزالي ناءيق لاݢي⹁ ماله⹁ نام تڠکو غزالي بݢيتو سريڠ دچادڠکن سباݢاي چالون ڤردان منتري⹁ ترماسوق کتيک کريسيس ڤوليتيک 2020⹁ سجوروس سبلوم تن سري محي الدين ياسين دلانتيق منجادي ڤردان منتري ک-8.

سيلا باچ: Ku Li, the Best Choice for Our Nation? ﴿کو لي⹁ ڤيليهن ترباءيق باݢي نݢارا؟﴾

مناريقڽ⹁ ڤڠاناليسيس ڤوليتيک ترکنال دري اونيۏرسيتي ساءينس مليسيا⹁ ڤروفيسور دوکتور فلسفه سيۏاموروݢن ڤانديان ڤرنه مناماکن تيݢ ڤميمڤين يڠ برکموڠکينن مڠݢنتي تون دوکتور محضير سباݢاي ڤردان منتري سبلوم اين⹁ ايايت درڤد ڤ.ک.ر.⹁ انور إبراهيم⹁ درڤد ڤارتي برساتو محي الدين ياسين دان درڤد امنو تڠکو غزالي.

ماله⹁ ببراڤ هاري يڠ لڤس⹁ ناءيب ڤريسيدن امنو داتوق سري محمد خلايد نوردين تله مناماکن تڠکو غزالي سباݢاي انتارا چالون-چالون ترباءيق يڠ دڤوڽاءي امنو باݢي جاوتن ڤردان منتري مليسيا⹁ سڤرتي دلاڤور اوليه اخبار سينر هارين ڤد 4 جولاي دالم بريتا يڠ برتاجوق “ليما چالون امنو برڤوتينسي جادي ڤردان منتري⹁ کات خلايد“.

هانترن ناءيب ڤريسيدن ڤرکاس⹁ سيد حسن بن سيد علي دݢاريس ماس فيسبوک بلياو.

ستياءوسها اݢوڠ ڤرتوبوهن ڤريبومي ڤرکاس⹁ سيد حسن سيد علي جوݢ ممڤرسوءالکن مڠاڤ امنو تيدق منچالونکن تڠکو غزالي اونتوق جاوتن ڤردان منتري مليسيا⹁ ددالم ساتو هانترن دݢاريس ماس فيسبوک بلياو.

باݢي ڤمرهاتي ڤوليتيک⹁ بوکنله ساتو رهسيا دمان تڠکو غزالي تله سڠݢوڤ ملڤسکن جاوتن يڠ ساڠت کانن دالم کابينيت سمات-٢ اونتوق ممبري تومڤوان کڤد ڤمبيناءن ايکونومي نݢارا⹁ خصوصڽ دالم ممباڠونکن ڤيترونس يڠ بهارو بلياو اساسکن کتيک ايت.

سيلا باچ: اداکه اين کبنرن دسباليق ڤنوبوهن سماڠت 46؟

سباݢاي رماج يڠ بهارو بلاجر منيتي رنجاو کهيدوڤن⹁ کتاباهن دان سيکڤ استقامه تڠکو غزالي دالم مڠهادڤي ڤرجالنن ڤوليتيک يڠ برليکو امت ساي کاݢومي دان منجادي اينسڤيرسي باݢي ديري ساي⁏ بݢيتو جوݢ سيکڤ تڠکو کتيک مڠهادڤي ڤلباݢاي فتنه.

سيلا باچ: کريسيس ڤراليهن کواس: سياڤاکه ڤي عيم ستروسڽ؟


Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

4 thoughts on “دسباليق کملت ڤوليتيک⹁ راماي ݢسا کو لي دلانتيق جادي ڤردان منتري”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: