اوتوسن مليسيا باکل کمبالي 20 جولاي اين

Baca versi Rumi di sini.

اخبر بهاس ملايو ڤرتام⹁ اوتوسن مليسيا باکل کمبالي کڤاسرن ڤد هاري ايثنين⹁ 20 جولاي اين. ڤرکارا ترسبوت تله دعمومکن اوليه ڤيهق ميديا موليا سنديرين برهد ايايتو ڤميليق بهارو اخبر ترسبوت ملالوي لامن ميديا سوسيال رسمي اوتوسن مليسيا.

اوتوسن مليسيا تله برهنتي اوڤراسي سرت مرت ڤد بولن اوکتوبر تاهون لڤس سلڤس شريکت اخبر ترسبوت تيدق داڤت ممبايار ݢاجي ڤکرج٢ مريک عاقبة مسئله کوڠن.

نمون⹁ شريکت اورورا موليا ميلوق سيد مختار البخاري تله ممڤروليهي ماجوريتي سهم دالم انق شريکت اوتوسن⹁ ديلوف سنديرين برهد سبلوم ڤنوتوڤن اخبر ترسبوت.

اوتوسن مليسيا اکن کمبالي برسام٢ اخبر ميڠݢون مليسيا⹁ کوسمو⹁ دان کوسمو اهد يڠ مروڤکن اخبر کمبرڽ.

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

One thought on “اوتوسن مليسيا باکل کمبالي 20 جولاي اين”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: