ڤ.ر.ک. چيني: تيمبالن کتوا بهاݢين ڤارتي برساتو برتنديڠ سباݢاي چالون بيبس

Baca versi Rumi di sini.

کتوا بهاݢين ڤکن ڤرتي ڤريبومي برساتو مليسيا⹁ تڠکو داتوق زين الهشام تڠکو حسين تله مڠعمومکن ديريڽ برتنديڠ ڤد ڤيليهن راي کچيل N23 سباݢاي چالون بيبس.

منوروت اخبار ذا ستار⹁ اين اداله سلڤس ڤاکتن هارڤن دان ڤرتي ڤريبومي برساتو مليسيا کدوا٢ڽ تيدق برتنديڠ ڤد ڤيليهن راي کچيل ترسبوت.

تردهولو⹁ باريسن ناسيونل مڠعمومکن چالون مريک ايايت محمد شاريم محمد زين⹁ سأورڠ انق ڤنروک فيلدا چيني دان اکتيۏيس مودا يڠ اکتيف دکاوسن ترسبوت.

سيلا باچ: شاريم محمد زين چلون باريسن ناسيونل ڤيليهن راي کچيل چيني

ڤيليهن راي کچيل اين مروڤاکن ڤيليهن راي کچيل ڤرتام سجاق کريسيس ڤوليتيک 2020⹁ يڠ مڽکسيکن ڤرتوکرن کراجاءن درڤد کراجاءن ڤاکتن هارڤن کڤد کراجاءن ڤريکاتن ناسيونل.

اين جوݢ مروڤاکن ڤيليهن راي کچيل ڤرتام سجاق ڤنولارن ڤندميک کوۏيد-19⹁ دان سݢالا توݢاسن ڤيليهن راي کچيل اين هندقله مڠايکوت ايس او ڤي ﴾SOP﴿ ڤرينته کاوالن ڤرݢراقن ڤموليهن.

کروسي ديوان اوندڠن نݢري چيني کوسوڠ سوسولن کماتين ڤڽانداڠڽ⹁ ابو بکر هارون⹁ 60⹁ دهوسڤيتل کوالا لومڤور عقيبة سراڠن جنتوڠ ڤد 6 مي لڤس.

ڤد ڤيليهن راي عموم ک-14⹁ ابو بکر يڠ ممڤروليه 10٬027 اوندي⹁ منڠ دڠن ماجوريتي 4٬622 اوندي منوسکن چالون ڤاس⹁ محمد فاضل نور عبدالکريم يڠ ممڤروليه 5٬405 اوندي⹁ دان چالون ڤرتي کعاديلن رعيت محمد غزالي اثنين يڠ منداڤت 1٬065 اوندي.

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

One thought on “ڤ.ر.ک. چيني: تيمبالن کتوا بهاݢين ڤارتي برساتو برتنديڠ سباݢاي چالون بيبس”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.