5 Kesilapan dan Kesalahtanggapan Lazim Dalam Menulis Jawi

Baca versi Jawi di sini.

Dalam era moden di mana tulisan Jawi semakin jarang digunapakai, tidak ramai dalam kalangan kita yang mahir tentang sistem menulis tulisan Jawi; ini termasuk diri saya sendiri yang sering membuat berbagai kesilapan.

Sepanjang hampir enam bulan saya menulis teks Jawi di laman blog saya ini, banyak perkara yang telah saya pelajari tentang sistem tulisan Jawi hasil daripada pembacaan serta teguran daripada guru-guru serta rakan-rakan saya.

Saya akan mengongsikan ilmu yang telah saya perolehi; semoga ianya dapat memberi manfaat khasnya kepada pembaca yang masih baharu berjinak-jinak dengan tulisan Jawi seperti saya.

1. Jawi menggunakan nombor-nombor Arab

Anggapan bahawa dalam tulisan Jawi nombor ditulis menggunakan nombor Arab (contohnya: ١, ٢, ٣) adalah kurang tepat kerana walaupun penggunaan nombor Arab boleh diterima, tetapi cara yang tepat ialah menggunakan nombor seperti di dalam tulisan Rumi (1, 2, 3)

Namun nombor Arab wajib digunakan dalam menandakan kata ganda seperti “surat-surat” yang menjadi “سورت٢”.

2. Tanda kata Jawi diambil dari tulisan Arab

Ketika menulis di dalam Jawi, ramai yang menggunakan tanda kata dari tulisan Arab termasuk tanda koma berbentuk “،” dan tanda koma bertitik berbentuk “؛”. Sebenarnya, tanda kata Jawi yang diambil dari tulisan Arab hanyalah tanda soal “؟”, manakala tanda koma Jawi adalah berbentuk “⹁”, dan tanda koma bertitik adalah berbentuk “⁏”.

Kesilapan ini turut dibuat oleh alat-alat penukar tulisan Rumi-Jawi, di mana kebanyakannya menukarkan tanda koma Rumi kepada tanda koma Arab, dan bukannya tanda koma Jawi.

3. Kaf berbentuk ك berbanding Kaf berbentuk ک

Perkara ini telah saya tulis di dalam salah satu tulisan saya yang terdahulu mengenai tulisan Jawi. Bentuk huruf Kaf di dalam tulisan Jawi sebenarnya adalah berbeza daripada bentuk Kaf di dalam tulisan Arab (ك). Jawi menggunakan Kaf yang bentuknya mirip bentuk Kaf ketika berada di tengah-tengah iaitu “ک”.

Perkara yang sama terpakai bagi huruf Ga di mana bentuknya adalah seperti Kaf Jawi (ݢ) dan bukannya seperti Kaf Arab seperti yang sering digunakan oleh orang ramai termasuk alat penukar tulisan Rumi-Jawi.

4. Beberapa kesilapan lazim dalam ejaan

Ramai yang mengikut sistem ejaan Rumi apabila mengeja di dalam Jawi, terutamanya dalam menulis imbuhan seperti “di sana” dan “ke atas”, yang walaupun terpisah di dalam ejaan Rumi, tetapi ia sebenarnya bersambung apabila di dalam ejaan Jawi iaitu “دسان” dan “کأتس”.

Jika dua bunyi vokal daripada imbuhan awalan “ke-“, “di-“, dan “se-” dan kata dasar bertemu seperti “ke-angkasa”, maka Hamzah di atas Alif akan diguna (کأڠکاس).

5. Sistem alat penukar tulisan Rumi-Jawi adalah tepat

Ramai yang menganggap bahawa alat-alat penukar tulisan Rumi-Jawi mampu menukar teks Rumi kepada teks tulisan Jawi dengan tepat, walhal alat-alat ini sepatutnya hanya diguna bagi memudahkan tugasan dan hasilnya perlu disemak semula kerana terdapat beberapa kesilapan lazim hasil penggunaan aplikasi sebegini.

Sila baca: Kelemahan “Jawi Converter” Yang Perlu Kita Sedari

جاوي: 5 کسيلڤن دان کسالهتڠݢڤن لازيم دالم منوليس جاوي

Baca versi Rumi di sini.

دالم ايرا مودن دمان توليسن جاوي سماکين جارڠ دݢوناڤکاي⹁ تيدق راماي دالم کالڠن کيت يڠ ماهير تنتڠ سيستم منوليس توليسن جاوي⁏ اين ترماسوق ديري ساي سنديري يڠ سريڠ ممبوات برباݢاي کسيلڤن.

سڤنجڠ لبيه انم بولن ساي منوليس تيک​س جاوي دلامن بلوݢ ساي اين⹁ باڽق ڤرکارا يڠ تله ساي ڤلاجري تنتڠ سيستم توليسن جاوي حاصيل درڤد ڤمباچاءن سرتا تݢورن درڤد ݢورو٢ سرتا راکن٢ ساي.

ساي اکن مڠوڠسيکن علمو يڠ تله ساي ڤراوليهي⁏ سموݢ اياڽ داڤت ممبري منفعة خاصڽ کڤد ڤمباچ يڠ ماسيه بارو برجينق-جينق دڠن توليسن جاوي سڤرتي ساي.

1. جاوي مڠݢوناکن نومبور٢ عرب

اڠݢڤن بهاوا دالم توليسن جاوي نومبور دتوليس مڠݢوناکن نومبور عرب (چونتوهڽ: ١⹁ ٢⹁ ٣) اداله کورڠ تڤت کران والاوڤون ڤڠݢوناءن نومبور عرب بوليه دتريما⹁ تتاڤي چارا يڠ تڤت اياله مڠݢوناکن نومبور سڤرتي ددالم توليسن رومي (1⹁ 2⹁ .3)

نامون نومبور عرب واجب دݢوناکن دالم مننداکن کات ݢندا سڤرتي “surat-surat“ يڠ منجادي “سورت٢“.

2. تندا کات جاوي دأمبيل دري توليسن عرب

کتيک منوليس ددالم جاوي⹁ راماي يڠ مڠݢوناکن تندا کات درڤد توليسن عرب ترماسوق تندا کوما بربنتوق “،“ دان تندا کوما برتيتيق بربنتوق “؛“. سبنرڽ⹁ تندا کات جاوي يڠ دأمبيل درڤد توليسن عرب هاڽاله تندا سوءال “؟“⹁ ماناکالا تندا کوما جاوي اداله بربنتوق “⹁“⹁ دان تندا کوما برتيتيق اداله بربنتوق “⁏“.

کسيلڤن اين توروت دبوات اوليه الت٢ ڤنوکر توليسن رومي-جاوي⹁ دمان کبڽقانڽ منوکرکن تندا کوما رومي کڤد تندا کوما عرب⹁ دان بوکنڽ تندا کوما جاوي.

3. کاف بربنتوق ك بربنديڠ کاف بربنتوق ک

ڤرکارا اين تله ساي توليس ددالم ساله ساتو توليسن ساي يڠ تردهولو مڠناءي توليسن جاوي. بنتوق حروف کاف ددالم توليسن جاوي سبنرڽ اداله بربيذا درڤد بنتوق کاف ددالم توليسن عرب (ك). جاوي مڠݢوناکن کاف يڠ بنتوقڽ ميريڤ بنتوق کاف کتيک برادا د تڠه٢ ياءيت “ک“.

ڤرکارا يڠ سام ترڤاکاي باݢي حروف ݢ د مان بنتوقڽ اداله سڤرتي کاف جاوي (ݢ) دان بوکنڽ سڤرتي کاف عرب سڤرتي يڠ سريڠ دݢوناکن اوليه اورڠ راماي ترماسوق الت ڤنوکر توليسن رومي-جاوي.

4. ببراڤ کسيلڤن لازيم دالم ايجاءن

راماي يڠ مڠيکوت سيستم ايجاءن رومي اڤابيلا مڠيجا ددالم جاوي⹁ تراوتماڽ دالم منوليس ايمبوهن سڤرتي “di sana“ دان “ke atas“⹁ يڠ والاوڤون ترڤيسه ددالم ايجاءن رومي⹁ تتاڤي اي سبنرڽ برسمبوڠ اڤابيلا ددالم ايجاءن جاوي ياءيت “دسان“ دان “کأتس“.

جک دوا بوڽي ۏوکل درڤد ايمبوهن اولن “ک”⹁ “د” دان “س” دان کات داسربرتمى سڤرتي “ke-angkasa”, مک حروف أ اکن دݢوناکن (کأڠکاس).

5. سيستم الت ڤنوکر توليسن رومي-جاوي اداله تڤت

راماي يڠ مڠاڠݢڤ بهاوا الت٢ ڤنوکر توليسن رومي-جاوي ممڤو منوکر تيک​س رومي کڤد تيک​س توليسن جاوي دڠن تڤت⹁ ولحال الت٢ اين سڤاتوتڽ هاڽ دݢوناکن باݢي ممودهکن توݢسن دان حاصيلڽ ڤرلو دسيمق سمولا کران ترداڤت ببراڤ کسيلڤن لازيم حاصيل ڤڠݢوناءن اڤليکسي سبݢيني.

سيلا باچ: کلماهن الات ڤنوکر توليسن جاوي-رومي يڠ ڤرلو کيت سداري

%d bloggers like this: