Kelemahan “Jawi Converter” Yang Perlu Kita Sedari

Baca versi Jawi di sini.

Kita berbangga dengan semangat membara rakyat Malaysia untuk mengembalikan kegemilangan tulisan Jawi, iaitu tulisan asal bahasa Melayu.

Adanya alat dalam talian seperti laman sesawang Ejawi yang menyediakan khidmat pertukaran tulisan Rumi ke Jawi telah membantu mempermudahkan kerja kita.

Namun, malang sekali apabila ramai yang tidak menyedari bahawa versi Jawi yang dihasilkan melalui aplikasi itu mesti disemak kembali ejaan dan formatnya kerana terdapat beberapa kesalahan yang sering berlaku.

Proses ini bukan senang untuk dilakukan, kerana ia memerlukan pembacaan yang teliti dan juga kesabaran yang tinggi, apatah lagi bagi saya yang masih dalam proses mempelajarinya tulisan Jawi.

Banyak perkara yang harus diambil berat apabila kita mahu menukar tulisan Rumi kepada Jawi dan saya sering merujuk kepada akhbar Utusan versi Jawi untuk memahirkan diri dan lebih memahami proses ini.

Ejaan istilah sasar dalam tulisan Jawi adalah mengikut sebutan, berbeza dengan ejaan Rumi di mana ejaannya akan mirip atau sama dengan ejaan dari istilah sumber dan tidak semestinya mencerminkan sebutannya secara sepenuhnya.

Saya mengambil contoh tangkap layar di bawah:

Saya mengira hantaran tersebut harus dibaca, “Alhamdulillah, kes baru Covid-19 dah makin kurang menurut page official KKM. Harap takda (tiada) gelombang ke-3”.

Kita perhatikan contoh kesalahan ejaan yang sering berlaku hasil penggunaan aplikasi ini:

 1. Ejaan Covid-19 bukanlah “چۏيد-١٩”, tetapi sebaliknya “کوۏيد-19” kerana sebutannya adalah “/’kəʊvɪd/” dan bukannya “/’tʃɒvɪd/”, namun alat-alat seperti Ejawi akan menukarkan huruf “C” dengan huruf “چ” kerana lazimnya dalam bahasa Melayu huruf “C” berbunyi “/tʃ/”, seperti “cemara” atau “cereka”. Namun Covid-19 ialah kata nama khas yang mana huruf “C” bunyinya “/k/” dan harus dieja menggunakan huruf “ک” dan bukannya “چ”.
 2. Perkataan “ققم” bukanlah versi Jawi untuk “KKM” iaitu akronim kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kebanyakan alat penukar tulisan Rumi-Jawi mengidentifikasi akronim sebagai satu perkataan, kerana sistemnya tidak dapat membezakan di antara akronim dan perkataan.
  Cara yang sepatutnya adalah sama ada menulis setiap huruf dalam akronim tersebut di dalam ejaan Jawi iaitu “ک.ک.م.”, ataupun yang lebih baiknya menulis nama penuh kementerian tersebut iaitu “کمنترين کصيحتن مليسيا”.
 3. Perkataan singkatan “takda” ditukar kepada “تقد”, satu perkataan yang tidak wujud dan sukar untuk dikenal pasti.

Di bawah adalah satu lagi hantaran di laman Facebook yang sepatutnya berbunyi, “Wah, bangga pulak (pula) rasa bila PM sebut grup Facebook Masak Apa Tak Jadi Hari Ni Official 😅”.

Saya meneka bahawa tulisan ini juga ditulis dengan bantuan aplikasi menukar tulisan Rumi kepada Jawi tanpa disemak ejaannya:

 1. Perkataan “Facebook” dieja “فاچبووق” yang kalau kita baca berbunyi lebih kurang “Fachebuwuq” atau “/fɑtʃəbuwuk/”. Facebook adalah perkataan Inggeris, maka ianya boleh ditulis dalam tulisan Rumi di dalam tanda petikan, atau jika masih mahu menulis dalam tulisan Jawi, eja perkataan tersebut mengikut sebutannya iaitu “فيسبوک”.
 2. Perkataan “اوففيچيال” jika dibaca ia akan berbunyi lebih kurang “ofefichiyal” atau “/ofəfitʃiːaːl/”. Maka “official” sepatutnya di eja “اوفيشل”.

Inilah di antara contoh kesalahan ejaan Jawi yang mungkin tidak disedari akibat kita menyerahkan sepenuhnya kerja mengeja Jawi kepada aplikasi komputer tanpa menyemak kembali hasilnya.

Itu belum termasuk istilah-istilah yang belum didaftar ke dalam alat penukar tulisan itu, seperti “Kamaruddin” bagi sesetengah versi alat penukar tulisan, yang akan menukarnya menjadi “کامروددين”, walaupun ejaan sebenarnya ialah”قمر الدين”.

Pada pendapat saya, tidak salah untuk kita menggunakan alat-alat penukar tulisan Rumi ke Jawi untuk memudahkan urusan kita tetapi kita harus menyemaknya kembali dan membuat pembetulan jika ada kesalahan.

Dalam kita bersemangat untuk menggunakan tulisan Jawi, biarlah ianya dilakukan dengan penuh tertib dan teliti. Maka, kita mesti mempelajari ejaan Jawi dengan betul supaya kita mampu menjaga warisan ini dengan sempurna agar tulisan Jawi tidak bertukar menjadi satu sistem tulisan yang cacamarba.

Lihat proses penciptaan versi Jawi bagi rencana ini di sini.

کلمهن الات ڤنوکر توليسن جاوي-رومي يڠ ڤرلو کيت سداري

Baca versi Rumi di sini.

کيت بربڠݢ دڠن سماڠت ممبارا رعيت مليسيا اونتوق مڠمباليکن کݢميلڠن توليسن جاوي⹁ ياءيت توليسن اصل بهاس ملايو.

اداڽ الت دالم تالين سڤرتي لامن سساواڠ إي-جاوي ﴾Ejawi﴿ يڠ مڽدياکن خدمت ڤرتوکرن توليسن رومي کجاوي تله ممبنتو ممڤرمودهکن کرجا کيت.

نامون⹁ مالڠ سکالي اڤابيلا راماي يڠ تيدق مڽدري بهاوا ۏرسي جاوي يڠ دحاصيلکن ملالوءي اڤليکاسي ايت مستي دسيمق کمبالي ايجاءن دان فورمتڽ کران ترداڤت ببراڤ کسالهن يڠ سريڠ برلاکو.

ڤروسيس اين بوکن سنڠ اونتوق دلاکوکن⹁ کران اي ممرلوکن ڤمباچاءن يڠ تليتي دان جوݢ کصبرن يڠ تيڠݢي⹁ اڤاته لاݢي باݢي ساي يڠ ماسيه دالم ڤروسيس ممڤلاجريڽ توليسن جاوي.

باڽق ڤرکارا يڠ هاروس دأمبيل برت اڤابيلا کيت ماهو منوکر توليسن رومي کڤد جاوي دان ساي سريڠ مروجوع کڤد اخبار اوتوسن ۏرسي جاوي اونتوق مماهيرکن ديري دان لبيه ممهمي ڤروسيس اين.

ايجاءن ايستيله ساسر دالم توليسن جاوي اداله مڠيکوت سبوتن⹁ بربيذا دڠن ايجاءن رومي دمان ايجاءنڽ اکن ميريڤ اتاو سام دڠن ايجاءن دري ايستيله سومبر دان تيدق سمستيڽ منچرمينکن سبوتنڽ سچارا سڤنوهڽ.

ساي مڠامبيل چونتوه تڠکڤن لاير دباوه:

ساي مڠيرا هنترن ترسبوت هاروس دباچ⹁ ‭“Alhamdulillah, kes baru Covid-19 dah makin kurang menurut page official KKM. Harap takda (tiada) gelombang ke-3‭”‭.

کيت ڤرهاتيکن چونتوه کسالهن ايجاءن يڠ سريڠ برلاکو حاصيل ڤڠݢوناءن اڤليکاسي اين:

 1. ايجاءن “Covid-19” بوکنله “چۏيد-١٩“⹁ تتاڤي سباليقڽ “کوۏيد-19“ کران سبوتنڽ اداله “/kovid/” دان بوکنڽ “/’chovid/”⹁ نامون الت٢ سڤرتي إي-جاوي اکن منوکرکن حروف “C“ دڠن حروف “چ“ کران لازيمڽ دالم بهاس ملايو حروف “C” بربوڽي “/ch/”⹁ سڤرتي “cemara / چمارا” اتاو”cereka / چريک”. نامون Covid-19 اياله کات نام خاص يڠ مان حروف “C” بوڽيڽ “/k/” دان هاروس دأيجا مڠݢوناکن حروف “ک“ دان بوکنڽ “چ“.
 2. ڤرکاتاءن “ققم” بوکنله جاوي اونتوق “KKM” ياءيت اکرونيم کڤد کمنترين کصيحتن مليسيا ﴿Kementerian Kesihatan Malaysia﴾. کباڽقن الت ڤنوکر توليسن رومي-جاوي مڠايدينتيفيکاسي اکرونيم سباݢاي ساتو ڤرکاتاءن⹁ کران سيستمڽ تيدق داڤت ممبيذاکن دأنتارا اکرونيم دان ڤرکاتاءن.
  چارا يڠ سڤاتوتڽ اداله منوليس ستياڤ حروف دالم اکرونيم ترسبوت ددالم ايجأن جاوي ايايت “ک.ک.م.“
 3. ڤرکاتاءن سيڠکتن “takda” دتوکر کڤد “تقد“⹁ ساتو ڤرکاتاءن يڠ تيدق وجود دان سوکر اونتوق دکنل ڤستي.

دباوه اداله ساتو لاݢي هنترن دلامن فيسبوک يڠ سڤاتوتڽ بربوڽي ‭“Wah, bangga pulak (pula) rasa bila PM sebut grup Facebook Masak Apa Tak Jadi Hari Ni Official ‭😅‭”‭.

ساي منکا بهاوا توليسن اين جوݢ دتوليس دڠن بنتوان اڤليکسي منوکر توليسن رومي کڤد جاوي تنڤا دسيمق ايجاءنڽ:

 1. ايستيله “Facebook” دأيجا “فاچبووق“ يڠ کالاو کيت باچ بربوڽي لبيه کورڠ “Fachebuwuk”. ايستيله “Facebook” اياله کات نام خاص يڠ براصل دري ڤرکاتاءن ايڠݢريس⹁ مک اي مستي دأيجا مڠيکوت سبوتنڽ ياءيت “فيسبوک“.
 2. ڤرکاتاءن “اوففيچيال“ جک دباچ اي اکن بربوڽي لبيه کورڠ “ofafyachiyal”. مک “official” سڤاتوتڽ دأيجا “اوفيشل“.

اينله دأنتارا چونتوه کسالهن ايجاءن جاوي يڠ موڠکين تيدق دسدري عاقبة کيت مڽرهکن سڤنوهڽ کرجا مڠايجا جاوي کڤد اڤليکاسي کومڤوتر تنڤا مڽيمق کمبالي حاصيلڽ.

ايت بلوم ترماسوق ايستيله٢ يڠ بلوم ددفتر کدالم الت ڤنوکر توليسن ايت⹁ سڤرتي ”Kamaruddin”باݢي سستڠه ۏرسي الت ڤنوکر توليسن⹁ يڠ اکن منوکرڽ منجادي “کامروددين“⹁ والاوڤون ايجاءن سبنرڽ ايله “قمر الدين“.

ڤد ڤنداڤت ساي⹁ تيدق ساله اونتوق کيت مڠݢوناکن الت٢ ڤنوکر توليسن رومي کجاوي اونتوق ممودهکن اوروسن کيت تتاڤي کيت هاروس مڽمقڽ کمبالي دان ممبوات ڤمبتولن جک اد کسالهن.

دالم کيت برسماڠت اونتوق مڠݢوناکن توليسن جاوي⹁ بيارله اي دلاکوکن دڠن ڤنوه ترتيب دان تليتي. مک⹁ کيت مستي ممڤلاجري ايجاءن جاوي دڠن بتول سوڤايا کيت ممڤو منجاݢ واريثن اين دڠن سمڤورنا اݢر توليسن جاوي تيدق برتوکر منجادي ساتو سيستم توليسن يڠ چاچامربا.

ليهت ڤروسيس ڤنچيڤتاءن ۏرسي جاوي باݢي رنچان اين دسيني‮.

%d bloggers like this: