Kelemahan “Jawi Converter” Yang Perlu Kita Sedari

Baca versi Jawi di sini.

Kita berbangga dengan semangat membara rakyat Malaysia untuk mengembalikan kegemilangan tulisan Jawi, iaitu tulisan asal bahasa Melayu.

Adanya alat dalam talian seperti laman sesawang Ejawi yang menyediakan khidmat pertukaran tulisan Rumi ke Jawi telah membantu mempermudahkan kerja kita.

Namun, malang sekali apabila ramai yang tidak menyedari bahawa versi Jawi yang dihasilkan melalui aplikasi itu mesti disemak kembali ejaan dan formatnya kerana terdapat beberapa kesalahan yang sering berlaku.

Proses ini bukan senang untuk dilakukan, kerana ia memerlukan pembacaan yang teliti dan juga kesabaran yang tinggi, apatah lagi bagi saya yang masih dalam proses mempelajarinya tulisan Jawi.

Banyak perkara yang harus diambil berat apabila kita mahu menukar tulisan Rumi kepada Jawi dan saya sering merujuk kepada akhbar Utusan versi Jawi untuk memahirkan diri dan lebih memahami proses ini.

Ejaan istilah sasar dalam tulisan Jawi adalah mengikut sebutan, berbeza dengan ejaan Rumi di mana ejaannya akan mirip atau sama dengan ejaan dari istilah sumber dan tidak semestinya mencerminkan sebutannya secara sepenuhnya.

Saya mengambil contoh tangkap layar di bawah:

Saya mengira hantaran tersebut harus dibaca, “Alhamdulillah, kes baru Covid-19 dah makin kurang menurut page official KKM. Harap takda (tiada) gelombang ke-3”.

Kita perhatikan contoh kesalahan ejaan yang sering berlaku hasil penggunaan aplikasi ini:

 1. Ejaan Covid-19 bukanlah “چۏيد-١٩”, tetapi sebaliknya “کوۏيد-19” kerana sebutannya adalah “/’kəʊvɪd/” dan bukannya “/’tʃɒvɪd/”, namun alat-alat seperti Ejawi akan menukarkan huruf “C” dengan huruf “چ” kerana lazimnya dalam bahasa Melayu huruf “C” berbunyi “/tʃ/”, seperti “cemara” atau “cereka”. Namun Covid-19 ialah kata nama khas yang mana huruf “C” bunyinya “/k/” dan harus dieja menggunakan huruf “ک” dan bukannya “چ”.
 2. Perkataan “ققم” bukanlah versi Jawi untuk “KKM” iaitu akronim kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kebanyakan alat penukar tulisan Rumi-Jawi mengidentifikasi akronim sebagai satu perkataan, kerana sistemnya tidak dapat membezakan di antara akronim dan perkataan.
  Cara yang sepatutnya adalah sama ada menulis setiap huruf dalam akronim tersebut di dalam ejaan Jawi iaitu “کي کي عيم”, ataupun yang lebih baiknya menulis nama penuh kementerian tersebut iaitu “کمنترين کصيحتن مليسيا”.
 3. Perkataan singkatan “takda” ditukar kepada “تقد”, satu perkataan yang tidak wujud dan sukar untuk dikenal pasti.

Di bawah adalah satu lagi hantaran di laman Facebook yang sepatutnya berbunyi, “Wah, bangga pulak (pula) rasa bila PM sebut grup Facebook Masak Apa Tak Jadi Hari Ni Official 😅”.

Saya meneka bahawa tulisan ini juga ditulis dengan bantuan aplikasi menukar tulisan Rumi kepada Jawi tanpa disemak ejaannya:

 1. Perkataan “Facebook” dieja “فاچبووق” yang kalau kita baca berbunyi lebih kurang “Fachebuwuq” atau “/fɑtʃəbuwuk/”. Facebook adalah perkataan Inggeris, maka ianya boleh ditulis dalam tulisan Rumi di dalam tanda petikan, atau jika masih mahu menulis dalam tulisan Jawi, eja perkataan tersebut mengikut sebutannya iaitu “فيسبوک”.
 2. Perkataan “اوففيچيال” jika dibaca ia akan berbunyi lebih kurang “ofefichiyal” atau “/ɒfəfɪtʃiːɑːl/”. Maka “official” sepatutnya di eja “اوفيشل” atau tulis nama penuh grup Facebook tersebut iaitu “Masak Apa Tak Jadi Hari Ni Official” di dalam tulisan Rumi.

Inilah di antara contoh kesalahan ejaan Jawi yang mungkin tidak disedari akibat kita menyerahkan sepenuhnya kerja mengeja Jawi kepada aplikasi komputer tanpa menyemak kembali hasilnya.

Itu belum termasuk istilah-istilah yang belum didaftar ke dalam alat penukar tulisan itu, seperti “Sabah” dan “Kamaruddin” bagi sesetengah versi alat penukar tulisan, yang akan menukarnya menjadi “سابه” dan “کامروددين”, walaupun ejaan sebenarnya adalah “صباح” dan “قمر الدين”.

Saya belum mahir mengeja di dalam Jawi dan kadang kalanya saya tidak tahu bahawa ejaan yang saya tulis itu adalah salah. Contohnya ketika saya menulis rencana tentang Pilihan Raya Kecil Kimanis, saya mengeja “Sabah” sebagai “سابه” dan setelah ditegur oleh guru saya, Profesor Dato’ Naser Disa barulah saya tahu bahawa ejaan yang betul ialah “صباح”.

Pada pendapat saya, tidak salah untuk kita menggunakan alat-alat penukar tulisan Rumi ke Jawi untuk memudahkan urusan kita tetapi kita harus menyemaknya kembali dan membuat pembetulan jika ada kesalahan.

Dalam kita bersemangat untuk menggunakan tulisan Jawi, biarlah ianya dilakukan dengan penuh tertib dan teliti. Maka, kita mesti mempelajari ejaan Jawi dengan betul supaya kita mampu menjaga warisan ini dengan sempurna agar tulisan Jawi tidak bertukar menjadi satu sistem tulisan yang cacamarba.

Lihat proses penciptaan versi Jawi bagi rencana ini di sini.

کلماهن الات ڤنوکر توليسن جاوي-رومي يڠ ڤرلو کيت سداري

Baca versi Rumi di sini.

کيت بربڠݢ دڠن سماڠت ممبارا رعيت مليسيا اونتوق مڠمباليکن کݢميلڠن توليسن جاوي⹁ ايايت توليسن اصل بهاس ملايو.

اداڽ الت دالم تالين سڤرتي لامن سساواڠ اي-جاوي ﴾Ejawi﴿ يڠ مڽدياکن خدمت ڤرتوکرن توليسن رومي کجاوي تله ممبنتو ممڤرمودهکن کرجا کيت.

نامون⹁ مالڠ سکالي اڤابيلا راماي يڠ تيدق مڽدري بهاوا ۏرسي جاوي يڠ دحاصيلکن ملالوءي اڤليکسي ايت مستي دسمق کمبالي ايجأن دان فورمتڽ کران ترداڤت ببراڤ کسالهن يڠ سريڠ برلاکو.

ڤروسيس اين بوکن سنڠ اونتوق دلاکوکن⹁ کران اي ممرلوکن ڤمباچان يڠ تليتي دان جوݢ کصبرن يڠ تيڠݢي⹁ اڤاته لاݢي باݢي ساي يڠ ماسيه دالم ڤروسيس ممڤلاجريڽ توليسن جاوي.

باڽق ڤرکارا يڠ هاروس دأمبيل برت اڤابيلا کيت ماهو منوکر توليسن رومي کڤد جاوي دان ساي سريڠ مروجوق کڤد اخبار اوتوسن ۏرسي جاوي اونتوق مماهيرکن ديري دان لبيه ممهمي ڤروسيس اين.

ايجأن اصطلاح ساسر دالم توليسن جاوي اداله مڠيکوت سبوتن⹁ بربيذا دڠن ايجأن رومي دمان ايجأنڽ اکن ميريڤ اتاو سام دڠن ايجأن دري اصطلاح سومبر دان تيدق سمستيڽ منچرمينکن سبوتنڽ سچارا سڤنوهڽ.

ساي مڠمبيل چونتوه تڠکڤ لاير دباوه:

ساي مڠيرا هانترن ترسبوت هاروس دباچ⹁ ‭“Alhamdulillah, kes baru Covid-19 dah makin kurang menurut page official KKM. Harap takda (tiada) gelombang ke-3‭”‭.

کيت ڤرهاتيکن چونتوه کسالهن ايجأن يڠ سريڠ برلاکو حاصيل ڤڠݢونأن اڤليکسي اين:

 1. ايجأن “Covid-19” بوکنله “چۏيد-١٩“⹁ تتاڤي سباليقڽ “کوۏيد-19“ کران سبوتنڽ اداله “/’kəʊvɪd/” دان بوکنڽ “/’tʃɒvɪd/”⹁ نامون الت٢ سڤرتي اي-جاوي اکن منوکرکن حروف “C“ دڠن حروف “چ“ کران لازيمڽ دالم بهاس ملايو حروف “C” بربوڽي “/tʃ/”⹁ سڤرتي “cemara / چمارا” اتاو”cereka / چريک”. نامون Covid-19 اياله کات نام خاص يڠ مان حروف “C” بوڽيڽ “/k/” دان هاروس دإيجا مڠݢوناکن حروف “ک“ دان بوکنڽ “چ“.
 2. ڤرکاتأن “ققم” بوکنله جاوي اونتوق “KKM” ايايت اکرونيم کڤد کمنترين کصيحتن مليسيا ﴿Kementerian Kesihatan Malaysia﴾. کبڽقان الت ڤنوکر توليسن رومي-جاوي مڠأيدينتيفيکاسي اکرونيم سباݢاي ساتو ڤرکاتأن⹁ کران سيستمڽ تيدق داڤت ممبيذاکن دأنتارا اکرونيم دان ڤرکاتأن.
  چارا يڠ سڤاتوتڽ اداله سام اد منوليس ستياڤ حروف دالم اکرونيم ترسبوت ددالم ايجأن جاوي ايايت “کي کي عيم“⹁ اتاوڤون يڠ لبيه باءيقڽ منوليس نام ڤنوه کمنترين ترسبوت ايايت “کمنترين کصيحتن مليسيا“.
 3. ڤرکاتأن سيڠکتن “takda” دتوکر کڤد “تقد“⹁ ساتو ڤرکاتأن يڠ تيدق وجود دان سوکر اونتوق دکنل ڤستي.

دباوه اداله ساتو لاݢي هانترن دلامن فيسبوک يڠ سڤاتوتڽ بربوڽي ‭“Wah, bangga pulak (pula) rasa bila PM sebut grup Facebook Masak Apa Tak Jadi Hari Ni Official ‭😅‭”‭.

ساي منک بهاوا توليسن اين جوݢ دتوليس دڠن بنتوان اڤليکسي منوکر توليسن رومي کڤد جاوي تنڤا دسمق ايجأنڽ:

 1. اصطلاح “Facebook” دإيجا “فاچبووق“ يڠ کالاو کيت باچ بربوڽي لبيه کورڠ “Fachebuwuk” اتاو “/fɑtʃəbuwuk/”. اصطلاح “Facebook” اياله کات نام خاص يڠ برأصل دري ڤرکاتأن ايڠݢريس⹁ مک اياڽ بوليه دتوليس دالم توليسن رومي ددالم تندا ڤتيکن⹁ اتاو جک ماسيه ماهو منوليس دالم توليسن جاوي⹁ ايجا ڤرکاتأن ترسبوت مڠيکوت سبوتنڽ ايايت “فيسبوک“.
 2. ڤرکاتأن “اوففيچيال“ جک دباچ اي اکن بربوڽي لبيه کورڠ “ofefichiyal” اتاو” /ɒfəfɪtʃiːɑːl/”. مک “official” سڤاتوتڽ دإيجا “اوفيشل“ اتاو توليس نام ڤنوه ݢروڤ فيسبوک ترسبوت
  ايايت “Masak Apa Tak Jadi Hari Ni Official” ددالم توليسن رومي.

اينله دأنتارا چونتوه کسالهن ايجأن جاوي يڠ موڠکين تيدق دسدري عقيبة کيت مڽراهکن سڤنوهڽ کرجا مڠيجا جاوي کڤد اڤليکسي کومڤوتر تنڤا مڽمق کمبالي حاصيلڽ.

ايت بلوم ترماسوق اصطلاح٢ يڠ بلوم ددفتر کدالم الت ڤنوکر توليسن ايت⹁ سڤرتي “Sabah” دان ”Kamaruddin” باݢي سستڠه ۏرسي الت ڤنوکر توليسن⹁ يڠ اکن منوکرڽ منجادي “سابه“ دان “کامروددين“⹁ والاوڤون ايجأن سبنرڽ اداله “صباه“ دان “قمر الدين“.

ساي بلوم ماهير مڠيجا ددالم جاوي دان کادڠ کالنيا ساي تيدق تاهو بهاوا ايجأن يڠ ساي توليس ايت اداله ساله. چونتوهڽ کتيک ساي منوليس رنچان تنتڠ ڤيليهن راي کچيل کيمنيس⹁ ساي مڠيجا “Sabah” سباݢاي “سابه“ دان ستله دتݢور اوليه ݢورو ساي⹁ ڤروفيسور داتوق ناصر ديسا باروله ساي تاهو بهاوا ايجأن يڠ بتول اياله “صباه“.

ڤد ڤنداڤت ساي⹁ تيدق ساله اونتوق کيت مڠݢوناکن الت٢ ڤنوکر توليسن رومي کجاوي اونتوق ممودهکن اوروسن کيت تتاڤي کيت هاروس مڽمقڽ کمبالي دان ممبوات ڤمبتولن جک اد کسالهن.

دالم کيت برسماڠت اونتوق مڠݢوناکن توليسن جاوي⹁ بيارله اياڽ دلاکوکن دڠن ڤنوه ترتيب دان تليتي. مک⹁ کيت مستي ممڤلاجري ايجأن جاوي دڠن بتول سوڤاي کيت ممڤو منجاݢ واريثن اين دڠن سمڤورنا اݢر توليسن جاوي تيدق برتوکر منجادي ساتو سيستم توليسن يڠ چاچمربا.

ليهت ڤروسيس ڤنچيڤتأن ۏرسي جاوي باݢي رنچان اين دسيني‮.