ڤربوالن بوچور ݢمبرکن مزلي ماليک اصلڽ تيدق تولق جاوتن مارا؟

Baca versi Rumi di sini.

بکس منتري ڤنديديقن مزلي ماليک تيدق ممبنته تاورن کراجأن ڤريکتن ناسيونل يڠ ماهو منجاديکن بلياو ڤڠروسي ڤانل ڤنصيحة بارو مارا کورڤ⹁ چابڠ ڤرنياݢان مجليس أمانه رعيت⹁ منوروت ڤربوالن ميسيج ملالوءي اڤليکسي واتسءڤ يڠ دددهکن.

ممتيق لاڤورن اخبر Free Malaysia Today⹁ تڠکڤ لاير دان ترنسکريڤ ڤربوالن ترسبوت انتارا اهلي ڤرليمين سيمڤڠ ريڠݢم ايت دڠن منتري ڤمباڠونن لوار بندر⹁ عبداللطيف احمد دکوڠسي دميديا سوسيال فيسبوک اوليه ڤڠولس ڤوليتيک ملايو⹁ قمرالزمان يوسف.

بلياو مڠݢمبرکن تيندقن مزلي منولق تاورن ايت سڤرتي ڤوسيڠن يو.

دالم کومڤولن ڤربوالن ڤد 27 اڤريل برسام اهلي جاوتنکواس ڤنصيحة مارا کورڤ يڠ بارو دتوبوهکن ايت⹁ لطيف ممڤرکنلکن مزلي سباݢاي ڤڠروسي.

مزلي: السلام عليکم دان تريما کاسيه. ساي بربسر هاتي داڤت برسام ڤاسوکن.
لطيف: سلامت داتڠ ڤڠروسي.
لطيف: ساي ايڠين اندا سموا برکنلن.
مزلي: ساي سداڠ باچ
مزلي: دان چوبا ممهمي سموا دوکومن يڠ دبريکن 😉

تيک​​​​​س اصل:

مزلي: Assalamualaykom and thank you. It’s an honour to be with team‭.
لطيف: Welcome dear Chairman
لتيف: Let u all know each other
مزلي: Am following
مزلي: And trying to grasp all the docs given 😉

ڤربوالن دانتر مزلي ماليک دان عبداللتيف ددالم ݢروڤ واتسءڤ ترسبوت

ڤد کتيک ايت⹁ سأورڠ اهلي کومڤولن ممينتا لبيه باڽق بوتيرن مڠناءي بيلڠن شريکت دان ڤراوسهأن دبنتو مارا يڠ ترکسن دڠن کريسيس کوۏيد-19.

ستوجو. سباهاݢين بسر کبيمبڠن اداله صح سلڤس ساي تليتي MCT لاݢي. ارتيکل شاه جوݢ هاروس دڤندڠ سريوس. ايديا منانم اينسترومن اسلاميک باݢي ممڤرتيڠکتکن ڤلابورن دان ڤرتومبوهن کورڤورت ساتو لاݢي يڠ مناريق⹁ والاوڤون ايديا واقف ايت موڠکين مڠونداڠ ببراڤ ڤربينچڠن. يڠ برحرمت مليا⹁ اد رانچڠن اونتوق ممڤوڽاءي جابتن ڤنصيحة ڤلابورن اسلاميک مارا کورڤ کيت سنديري سأکن-اکن يڠ بڠک اد؟

تيک​س اصل:

Agree. Most of the concerns are valid after I’ve gone through again the MCT. Shah’s article should be taken seriously too. The idea of inculcating Islamic instruments to enhance the investment and corporate growth is another interesting one, although the waqf idea might invite some discussions. YBM, any plan to have our own Mara corp Islamic investment advisory dept akin to the banks‭?

ترنسکريڤ ميسيج مزلي ددالم ڤربوالن ترسبوت

مزلي بلوم ريسڤون کتيک دهوبوڠي اخبار. باݢايماناڤون⹁ لطيف مڠسهکن ڤربوالن واتسءڤ دڠن مزلي ميمڠ برلاکو.

ڤد 8 مي⹁ لطيف مڠعمومکن ڤلنتيکن مزلي⹁ مڠاتکن اي برتوجوان اونتوق مڠواتکن ستروکتور ڤڠوروسن ڤربادنن ايت دان مڠاوصي ڤروݢرام راسيوناليساسيڽ.

تتاڤي مزلي⹁ يڠ برسڤاکت دڠن تون دوکتور محضير محمد سوسولن ڤرڤچاهن دالم ڤرتي ڤريبومي برساتو مليسيا⹁ منولق جاوتن ايت کإيسوقان هاري⹁ مڠاتکن کڤوتوسنڽ سلارس دڠن مندت يڠ دبريکن ڤڠونديڽ.

دالم ڤربوالن بربيذا دڠن لطيف⹁ مزلي منجلسکن سبب منولق جاوتن ايت.

معافکن ساي داتوق سري.
ساي ترڤقسا منولق تاورن بيلا مليهت مريک يڠ کوروڤ کمبالي.
اين برتنتاڠن دڠن اڤ يڠ دجنجيکن کڤد کيت بهاوا مريک يڠ کوروڤ تيدق اکن کمبالي.
ساي تيدق ممڤو مليهت نام ساي سباريس دڠن اورڠ-اورڠ يڠ ساي ڤنت ممبرسيهکن کوروڤسي مريک سوقتو کمنترين ڤنديديقن مليسيا داهولو⹁

تيک​س اصل:

Maafkan saya DS‭.
Saya terpaksa menolak tawaran bila melihat mereka yang korup kembali‭.
Ini bertentangan dengan apa yang dijanjikan kepada kita bahawa mereka yang korup tidak akan kembali‭.
Saya tidak mampu melihat nama saya sebaris dengan orang orang yang saya penat membersihkan korupsi mereka sewaktu KPM dahulu‭.

مزلي کڤد عبداللطيف ددالم ڤربوالن ترسبوت

لطيف منجواب ڤنجلسن ايت⹁ ممڤرسؤالکن ادکه مزلي راس ديريڽ “برسيه“⹁ دان منمبه بلياو سڤاتوتڽ لاڤور سکيراڽ ترداڤت بوقتي رسواه دالم کمنترين.

هيلو ‘bro’… ⹁ ساي اد سموا رقمن تيليفون انتارا کامو دان سسأورڠ يڠ ‘ڤنتيڠ’ دالم ڤرتي ڤر
يبومي برساتو مليسيا.
کاو ميمڠ سوکوڠ TM.اين سموا السن.

تيک​س اصل:

Halo bro…I hv all the fon recording btwn u n somebody “important” in Bersatu
U mmg sokong TM
Ini semua alasan

عبداللطيف کڤد مزلي ددالم ڤربوالن ترسبوت

بلياو ستروسڽ بريتاهو مزلي بهاوا محي الدين تيدق مناورکن جاوتن کڤد مريک يڠ بردڤن ڤندعوأن رسواه⹁ دان ڤردان منتري جوݢ لبيه ڤمأف.

بلياو مڠيڠتکن مزلي بهاوا محضير ڤرنه ممچت بلياو.

مزلي ملتقکن جاوتن منتري ڤنديديقن ڤد جانواري⹁ مڠاتکن محضير مينتا بلياو مڠوسوڠکن جاوتن ايت.

دالم ڤربوالن مريک⹁ لطيف کسل مزلي تيدق ممعلومکن کڤوتوسن منولق تاورن ايت کڤداڽ.

ساي فيکير ساي هيلڠ سأورڠ کاون.

تيک​س اصل:

I think m loosing a dear fren

عبداللطيف کڤد مزلي داخير ڤربوالن ترسبوت

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

One thought on “ڤربوالن بوچور ݢمبرکن مزلي ماليک اصلڽ تيدق تولق جاوتن مارا؟”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: