ببراڤ ڤڤريقسأن دتوندا ک اوال تاهون ٢٠٢١

تاريخ ڤڤريقسأن سيجيل ڤلاجرن مليسيا دان سيجيل ۏوکاسيونال مليسيا اکن دتوندا کڤد سوکو ڤرتام تاهون دڤن‮.

اونتوق چالون سيجيل تيڠݢي ڤرسکولهن ماليسيا، تاريخ ڤڤريقسأن سمستير ٢ داوبه کڤد اوݢوس اين، مانکالا ڤڤريقسأن سمستير ٣ اکن داداکن دالم سوکو ڤرتام تاهون دڤن‮.

منتري کانن ﴿ڤنديديقن﴾، دوکتور فلسفه محمد ردزي جيدين، برکات ڤڤريقسأن سيجيل تيڠݢي اݢام مليسيا جوݢ اکن داداکن دالم سوکو ڤرتام تاهون دڤن‮.

“مڽدري بهاوا ڤنونداان تاريخ ڤڤريقسأن اين اکن ممبري کسن کڤد کماسوکن ک ڤريڠکت ڤڠاجين تيڠݢي، کمنترين ڤنديديقن دان کمنترين ڤڠاجين تيڠݢي تله برستوجو اونتوق منڠݢوهکن تاريخ کماسوکن بهارو ک اينستيتوسي ڤڠاجين تيڠݢي باݢي ڤروݢرام اساسي، ماتريکولسي دان ڤريڠکت ديڤلوما سهيڠݢ جولاي اتاو اوݢوس ٢٠٢١، مانکالا ڤروݢرام اجازه ڤد سيڤتيمبر اتاو اوکتوبر ٢٠٢١،” کاتڽ ڤد سيدڠ ميديا هاري اين‮.

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.