تيک س ڤروتوسن خاص ڤي عيم مڠناءي کوۏيد-19 ﴿10/04/2020‮﴾

Baca versi Rumi di sini.

سيلا باچ: کوۏيد-١٩: ڤرينته کاولن ڤرݢرقن دلنجوتکن سلاما ١٤ هاري، هيڠݢ ٢٨ اڤريل

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته‮.

ساودارا-ساوداري رعيت مليسيا يڠ ساي کاسيهي‮.

اڤ خبر سموا؟ ساي هارڤ ساودارا-ساوداري صيحت سجهترا برسام کلوارݢ درومه. باݢي يڠ سداڠ بکرجا، سلامت بکرجا دان جاݢ کصيحتن. سنتياس عملکن ڤنجاراکن سوسيال، جاݢ کبرسيهن ديري دان اڤابيلا باليق ک رومه جاڠن لوڤا مندي دولو. کمودين باروله بوات اڤا٢ اکتيۏيتي برسام کلوارݢ‮.

داول اوچاڤن ساي اين، ساي نق منظاهيرکن راس تريما کاسيه دان ڤڠهرݢان ساي کڤد اندا سموا سباݢاي رعيت مليسيا. اندا اداله مأنسي يڠ هيبت‮.

دوکتور دان جوروراوت يڠ برادا دباريسن هادڤن، اندا مڠمبيل ريسيکو ستياڤ کالي ملڠکه ماسوق ک ود. تتاڤي اندا تروس ملڠکه دڠن ݢاݢه اونتوق مڽلامتکن ڽاوا اورڠ لاين. والاوڤون لتيه، اندا تيدق مڠلوه تتاڤي تروس برخدمت دڠن چکال. تريما کاسيه يڠ تق ترهيڠݢ ساي اوچڤکن‮.

تريما کاسيه جوݢ ساي اوچڤکن کڤد دوکتور دان جوروراوت دهوسڤيتل سواستا. کتيک هوسڤيتل کراجأن سيبوق مراوات ڤساکيت کوۏيد-١٩، هوسڤيتل سواستا منريما ڤساکيت٢ بوکن کوۏيد-١٩ اونتوق دراوت‮.

تريما کاسيه جوݢ کڤد اڠݢوتا ڤوليس دان تنترا يڠ منجاݢ سکتن جالن راي. اندا برڤانس، برهوجن، تتاڤي تروس منجالنکن توݢس. شباس ساي اوچڤکن‮.

جوݢ کڤد اڠݢوتا ايميݢريسين، اڠکتن ڤرتاهنن عوام، بومبا، ريلا، ڤيهق برکواس تمڤتن دان لاين٢ اݢينسي يڠ توروت ممبنتو. ساي اوچڤکن تريما کاسيه‮.

تريما کاسيه جوݢ کڤد انسان٢ يڠ برموره هاتي ممبوڠکوس ماکنن اونتوق دهانتر کڤد ڤارا ڤتوݢس دباريسن هادڤن. مريک بوات سچارا ڤرچوما تنڤا مڠهارڤکن اڤا٢ بالسن. اندا اداله انسان يڠ هيبت‮.

بݢيتو جوݢ کڤد اندا يڠ بکرجا مڠهانتر ماکنن. سام اد ݢراب فود، فود ڤندا اتاو لاين٢. اندا مڠمبيل ريسيکو. اورڠ لاين دودوق درومه، اندا کلوار رومه اونتوق ڤستيکن اورڠ لاين بوليه ماکن. اندا ملاکوکن ساتو ڤکرجأن يڠ مليا. ڤسان ساي، جاݢ کصيحتن، جاݢ کسلامتن، جاڠن باوا موتور لاجو٢. اندا جوݢ انسان يڠ هيبت‮.

ڤينديق کات، کيت عبارت سبواه کلوارݢ بسر. کيت ساليڠ بنتو ممبنتو کتيک زمان سوسه. کيت جاݢ کلوارݢ کيت. کيت جاݢ جيرن کيت. کيت جاݢ مشارکت کيت. باءيق کيت دکامڤوڠ، دکاوسن ڤرومهن، دکوندومينيوم، درومه فلت. کيت جاݢ کيت. اينله نيلاي سبنر ڤرسااودارأن رعيت مليسيا تنڤا مڠيرا بڠسا‮.

ساوداري-ساوداري يڠ ساي کاسيهي‮،

برداسرکن سيتواسي ترکيني، ڤرلقسانأن ڤرينته کاولن ڤرݢرقن تله داڤت ممبنتو ڤارا ڤتوݢس کصيحتن کيت مڠاول ڤنولارن کوۏيد-١٩ ک ساتو تاهڤ يڠ اݢق ستابيل. منوروت اونجورن يڠ دبوات اوليه کمنترين کصيحتن مليسيا، ڤرينته کاولن ڤرݢرقن يڠ دلقسانکن دالم تيمڤوه همڤير سبولن يڠ لالو تله سديکيت سباڽق مڠورڠکن کبوليهجڠکيتن دان ڤنولارن کوۏيد-١٩‮.

دڠن اوسها٢ يڠ تله دبوات، کيس٢ ڤوسيتيف کوۏيد-١٩ اداله ترکاول ڤد قدر ٧٪، ايايت دباوه تند١ ارس ١٠٪ يڠ دتتڤکن اوليه ڤرتوبوهن کصيحتن سدونيا. قدر کماتين عقيبة وابق اين جوݢ اداله رنده، ايايت ١٫٦٪ بربنديڠ ٥٫٨٪ قدر کماتين دڤريڠکت دنيا‮.

ستاکت اين سراما ١٬٨٣٠ اورڠ ڤساکيت تله کلوار دري هوسڤيتل. اين برمعنى ٤٣٪ ڤساکيت کوۏيد-١٩ تله ڤوليه. هاري اين سهاج جومله ڤساکيت يڠ ڤوليه اياله سراما ٢٢٠ اورڠ، ملبيهي جومله کيس ڤوسيتيف بهارو ايايت سباڽق ١١٨ کيس. جومله کيس ڤوسيتيف بهارو جوݢ تله منونجوقکن ڤنورونن سجق ببراڤ هاري يڠ لالو. جک تريند ڤنورونن اين برتروسن اونتوق تيمڤوه دوا ميڠݢو اکن داتڠ، ان شاءالله کيت اکن داڤت مڠاول وابق کوۏيد-١٩ اين درڤد منولر‮.

نامون بݢيتو، کيت تيدق بوليه مڠمبيل موده سيتواسي يڠ سداڠ برلاکو. ڤنولارن وابق اين ماسيه دڤريڠکت ڤرتڠهن دان ممرلوکن تيندقن ڤنچݢهن سرتا کاولن يڠ برتروسن. مالهن، اوسها٢ منچݢه وابق اين مستي دڤرهيبتکن لاݢي باݢي مموتوسکن رنتاين ڤنولارن جڠکيتن. اين ترماسوق ممبري تومڤوان خصوص کڤد کومڤولن٢ ساسر يڠ دکنلڤستي منجادي ڤونچا ڤنولارن وابق اين‮.

سيهوبوڠن ايت، برداسرکن نصيحت درڤد کمنترين کصيحتن مليسيا دان ڤاکر٢ ڤروبتن، کراجأن مموتوسکن اونتوق ملنجوتکن ڤلقسانأن ڤرينته کاولن ڤرݢرقن اونتوق تيمڤوه دوا ميڠݢو لاݢي، ايايت دري ١٥ اڤريل هيڠݢ ٢٨ اڤريل ٢٠٢٠. ڤلنجوتن تيمڤوه اين دبوات اونتوق ممبري رواڠ کڤد ڤتوݢس٢ کصيحتن ممرڠي ڤنولارن کوۏيد-١٩، سلاين مڠلقکن ڤنولارن سمولا وابق اين دالم مشارکت‮.

تيندقن اين اداله سلارس دڠن ڤنداڠن ڤرتوبهن کصيحتن سدنيا يڠ مڽارنکن نݢارا٢ سوڤاي تيدق منمتکن ڤرينته کاولن ڤرݢرقن ترلالو اول. سڤرتيمان يڠ برلاکو دببراڤ بواه نݢارا، ڤنولارن وابق اين منيڠکت سمولا اڤابيلا ڤرينته کاولن ڤرݢرقن دتامتکن‮.

اڤ يڠ ساي هندق سبوتکن دسيني اياله کيت مستي برسديا اونتوق برهادڤن دڠن سيتواسي اين باݢي ساتو تيمڤوه ماس يڠ اݢق لبيه لاما. اياڽ موڠکين برلاروتن اونتوق تيمڤوه ببراڤ بولن، سبلوم کيت داڤت بتول٢ ڤستيکن ڤنولارن وابق اين دأتسي سراتوس ڤراتوس‮.

ايتڤون کهيدوڤن کيت موڠکين تيدق بوليه کمبالي سڤرتي سديعقلا. سلاݢي ۏيروس اين ماسيه ادا، عمالن ڤنجاراکن سوسيال مستي دتروسکن. کيت مستي سنتياس منجاݢ کبرسيهن ديري. ايلقکن سبارڠ ڤرهيمڤونن. هيندري تمڤت يڠ سسق‮.

بولن رمضان اکن منجلڠ تيبا تيدق لاما لاݢي. کيت تيدق بوليه ک بازر رمضان اونتوق ممبلي جواده بربوک ڤواسا، تيدق بوليه ک مسجد اونتوق برتراويح. جادي برتراويح له درومه برسام کلوارݢ. موڠکين جوݢ کيت تيدق بوليه باليق ک کامڤوڠ سڤرتي بياسا‮.

والاوڤون سوکر اونتوق کيت بايڠکن ڤرکارا اين، تتاڤي اينله کڽاتأن يڠ اکن کيت هادڤي‮.

ساي جوݢ باچ کومين٢ ايبو-باڤ دفيسبوق. راماي يڠ ماهو ڤنوتوڤن سکوله دلنجوتکن لاݢي. ايبو-باڤ رات٢ بيمبڠ تنتڠ کسلامتن انق٢. ساي ڤون ادا چوچو يڠ برسکوله. سڤرتي ساودارا-ساوداري ساي ڤون بيمبڠ جوݢ. سموا اورڠ سايڠکن انق. چوچو لبيه لاݢيله سايڠڽ‮.

جادي، سکوله موڠکين تيدق اکن دبوک لبيه اول. کيت موڠکين اکن تڠݢوهکن دهولو سيسي ڤرسکوله سهيڠݢاکن کيت بنر٢ يقين کادأن تله کمبالي ڤوليه‮.

سمنتارا ايت، انق٢ کيت ڤرلو بلاجر درومه. ساي تله مينتا کمنترين ڤنديديقن سوڤاي ملقساناکن اينسياتيف ڤمبلاجرن دري رومه سڤنجڠ تيمڤوه کاولن ڤرݢرقن اين، دان موڠکين اونتوق تيمڤوه يڠ ستروسڽ سهيڠݢالاه سکوله دبوک‮.

والاوڤون کادأن دنݢارا کيت ان شاءالله اکن کمبالي ڤوليه دڠن لڠکه٢ يڠ سداڠ دأمبيل، کيت مستي ايڠت بهاوا بوکن نݢارا کيت سهاج يڠ ترکسن دڠن وابق اين. سلوروه دنيا ترکسن ترماسوقله نݢارا٢ جيرن کيت‮.

ساي نق بريتاهو، دسڤنجڠ سمڤادن نݢارا کيت اين باڽق ترداڤت لوروڠ٢ تيکوس. ڤنداتڠ اسيڠ تنڤا ايذين بياساڽ بولوس منروسي لوروڠ٢ اين. جک کيت تيدق تيڠکتکن کاولن، مريک موڠکين بولوس دان ممباوا ۏيروس ماسوق ک نݢارا کيت. نعوذ بالله‮.

جادي، ساي تله ارهکن کتوا ڤوليس نݢارا، ڤڠليما اڠکتن تنترا، کتوا ڤڠاره اݢينسي ڤڠواتکواسان ماريتيم مليسيا، ايميݢريسين، ريلا دان لاين٢ اݢينسي يڠ برکاءيتن سوڤاي ڤرکتاتکن کاولن دسڤنجڠ سمڤادن نݢارا‮.

ريڠکسڽ، کهيدوڤن کيت اونتوق بولن٢ اتاو تاهون يڠ منداتڠ اين تيدق اکن کمبالي سڤرتي بياسا. کيت اکن منجالني کهيدوڤن دڠن کبياسأن بهارو. اڤ يڠ بياسا کيت بوات دهولو، تق بوليه کيت بوات لاݢي‮.

چونتوه مودهڽ، برجابت تاڠن. کالاو دولو برجابت تاڠن بيلا برجومڤا اداله ساتو ڤرکارا يڠ بياسا دبوات. کالاو تق دبوات اياڽ دأڠݢڤ جڠݢل، اتاو تق برادب. تتاڤي سکارڠ اين لاين. کيت تق بوليه برجابت تاڠن بيلا برجومڤا اونتوق مڠيلقکن جڠکيتن ۏيروس. موڠکين کيت توندوق سهاج سباݢاي تندا حرمت. اين اداله کبياسأن بهارو‮.

بݢيتو جوݢ ڤرکارا يڠ کيت تق بياسا بوات سبلوم اين سڤرتي باسوه تاڠن. سکارڠ دان اونتوق ماس يڠ اکن داتڠ کيت مستي بياساکن ممباسوه تاڠن دڠن لبيه کرڤ. ݢوناکن سابون، ڤنسانيتي تاڠن دان سباݢايڽ. جوݢ مماکاي توڤيڠ موک‮.

باڽق لاݢي چونتوه٢ لاين يڠ تق ڤرلو ساي سبوت کران ساي فيکير ساودارا-ساوداري فهم مقصود کبياسأن بهارو يڠ مستي کيت عملکن دالم منجالني کهيدوڤن سهارين اونتوق تيمڤوه يڠ منداتڠ‮.

ساودارا-ساوداري يڠ ساي کاسيهي سکالين‮،

ساي فهم بهاوا ايکونومي نݢارا کيت ترججس کران سکتن٢ يڠ دبوات ترهادڤ اکتيۏيتي ڤراوسهأن، ڤرکيلڠن دان ڤرنياݢان سڤنجڠ تيمڤوه ڤرينته کاولن ڤرݢرقن برکواتکواس. اونتوق ايت، کراجأن برستوجو سوڤاي ببراڤ سيکتور ايکونومي يڠ ترڤيليه اکن دبوک سمولا سچارا برڤريڠکت دڠن ݢاريس ڤندوان ڤنجاݢأن کصيحتن دان کاولن ڤرݢرقن يڠ کتات‮.

سبواه جاوتنکواس خاص کابينيت يڠ دڤڠروسيکن برسام اوليه منتري کانن ڤرداݢڠن انتارابڠسا دان ايندوستري دان منتري کانن ڤرتاهنن دوجودکن اونتوق منليتي سناراي سيکتور٢ ايکونومي يڠ ترڤيليه اونتوق دبوک سچارا برڤريڠکت‮.

ساي ايڠين تݢسکن بهاوا ڤمبوکأن ببراڤ سيکتور يڠ ترحد اين بوکن برمقصود کيت ملوڠݢرکن ڤرينته کاولن ڤرݢرقن. ڤرينته اين ماسيه برکواتکواس دان سموا ارهن يڠ دکلوارکن اوليه ڤيهق برکواس مستيله دڤاتوهي. جک ترداڤت ڤڠوسها، کيلڠ اتاو شريکت يڠ ملڠݢر ڤراتورن، کراجأن اکن مناريق باليق کبنرن يڠ دبريکن‮.

سناراي سيکتور اين اکن دعمومکن اوليه کراجأن دالم ماس تردکت‮.

ساودارا-ساوداري يڠ ساي کاسيهي سکالين‮،

سباݢاي ڤردان منتري، ساي برتڠݢوڠجواب منجاݢ کسلامتن ڽاوا ساودارا-ساوداري. ستياڤ ڽاوا اداله برهرݢ. باءيق بايي، اورڠ مودا، اورڠ ديواس اتاو ورݢ امس، سمواڽ برنيلاي. کهيلڠن ساتو ڽاوا کران ۏيروس اين بوکن برارتي کهيلڠن کڤد سوامي، استري، انق٢ اتاو کلوارݢ تردکت سهاج، تتاڤي جوݢ ساتو کهيلڠن بسر بوات نݢارا‮.

کران ايت، ماريله کيت برسام٢ منجاݢ کصيحتن ديري کيت، کلوارݢ کيت دان اورڠ٢ دسکليليڠ کيت دڠن مماتوهي ڤرينته کاولن ڤرݢرقن‮.

Let me remind you that the war on Covid-19 is not yet over. The fight is still on. We are doing well so far, so just uplift your spirit and continue to fight. If we persevere, insya-Allah we will win. (ساي ايڠين مڠيڠتکن ساودارا-ساوداري سکالين بهاوا ڤرجواڠن ممرڠي ۏيروس کوۏيد-١٩ اين بلوم بيرقهير. ڤرجواڠن ماسيه برتروسن. کيت سداڠ ملاکوکن يڠ ترباءيق بوات ماس اين، مک جاڠن ڤوتوس اسا دان تروسکن ڤرجواڠن. جک کيت تابه ﴿دالم مڠهادڤي چابرن اين﴾، ان شاءالله، کيت اکن برجاي‮.)

ساي برتواه کران اندا سموا اداله انسان يڠ برديسيڤلين دان ڤاتوه کڤد اوندڠ٢. تاهڤ ڤماتوهن ڤرينته کاولن ڤرݢرقن دنݢارا کيت اداله تيڠݢي دان اين منونجوقکن ساودارا-ساوداري سموا فهم اکن کڤنتيڠن منجاݢ کصيحتن دان کسلامتن ديري‮.

تروسکنله سيکڤ يڠ ترڤوجي اين. تروسله بروسها، بردعا دان برتاوقکل. ان شاءالله کيت اکن برجاي مڠهاروڠي اوجين اين برسام٢. کڤد الله جواله کيت برسراه‮.

وبالله التوفيق والهداية و السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته‮.

Author: Ahmad Ali Karim

Blogger. Official Ambassador at Muafakat Pendidikan Johor (MPJ). Columnist at Utusan Malaysia. Secretary at Pertubuhan Permuafakatan Pendidikan Malaysia (ME'DIDIK).

2 thoughts on “تيک س ڤروتوسن خاص ڤي عيم مڠناءي کوۏيد-19 ﴿10/04/2020‮﴾”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: