Air Jernih, Ikannya Jinak

Baca versi Jawi di sini.

Bagi membina negara yang maju dan makmur, anggota masyarakatnya haruslah bersikap positif, beradab, berbudi bahasa serta berakhlak mulia.

Kita sering bercakap tentang kepincangan masyarakat serta kepentingan membenteras berbagai budaya negatif seperti rasuah, pecah amanah, penipuan dan sebagainya; namun setakat manakah kita ikhlas dalam usaha untuk membenteras punca berlakunya masalah-masalah ini?

Dan di manakah silapnya sehingga ada dalam kalangan masyarakat kita yang tidak lagi mementingkan adab dan budi bahasa di dalam kehidupan seharian?

Adab yang baik adalah asas kepada pembentukan akhlak dan keperibadian yang tinggi dan mulia; yang mana dapat menjadi benteng kepada penularan gejala-gejala negatif dalam kalangan masyarakat.

Justeru, kita harus memperkasakan pendidikan adab agar nilai-nilai mulia dapat ditanam dalam diri setiap insan sejak usia yang muda supaya mereka dapat menjadi rakyat yang bertanggungjawab kepada agama dan negara.

Perkara ini amat penting kerana walau semaju manapun sesebuah negara, segala-galanya bakal musnah jika rakyatnya semakin bersikap biadap, mementingkan diri sendiri serta bertindak sesuka hati tanpa menghormati undang-undang.

Dalam keghairahan negara mengejar kejayaan di bidang sains dan teknologi, ada di antara kita yang memandang ringan akan kepentingan pendidikan adab dan kerohanian dan menganggap ianya tidaklah sepenting kemahiran di bidang sains dan matematik.

Kita sering lupa bahawa kejayaan akademik semata-mata tidak dapat menjamin seseorang remaja akan menjadi insan yang cemerlang dan terbilang.

Akibatnya, negara berdepan dengan berbagai masalah sosial yang bukan sahaja merugikan rakyat tetapi juga merugikan negara.

Insan yang berakhlak tinggi akan menghargai ilmu, bersikap amanah, bertanggungjawab, menjaga kesopanan dalam pergaulan, menghormati orang lain, taat kepada undang-undang serta tidak mudah terjebak dalam budaya negatif.

Sebagai insan yang membesar di era globalisasi hasil ledakan teknologi maklumat, para remaja kini berhadapan dengan pengaruh pemikiran liberal yang mencabar sikap kepatuhan kepada undang-undang agama serta negara.

Penggunaan bahasa kasar serta maki-memaki sudah menjadi perkara biasa dan dianggap sebagai gurauan dalam kalangan sesetengah remaja; malah tidak lagi menjadi perkara yang ditegah oleh sesetengah ibu bapa mahupun guru-guru mereka.

Ramai dalam kalangan remaja yang sering terikut-ikut dengan apa yang diangkat sebagai gaya hidup masa kini dan tidak mahu terikat dengan tatacara budaya kita yang berteraskan agama dan budi pekerti yang mulia.

Akibatnya, mereka bukan sahaja tidak merasa segan menggunakan istilah-istilah yang kesat dan kotor, malah merasa bangga serta mengganggap penggunaan istilah sebegitu sebagai sebahagian daripada gaya bahasa remaja yang bersesuaian dengan jiwa, budaya dan gaya hidup remaja di zaman ini.

Jika budaya sebegini berterusan sehingga mereka dewasa, maka dunia akan berhadapan dengan ahli-ahli masyarakat yang semakin terhakis adab kesopanannya serta tidak lagi mementingkan tatasusila dalam kehidupan.

Masa hadapan sebuah negara bangsa akan menjadi kelam jika para remajanya yang merupakan generasi pelapis sudah hilang hala tuju, serta tidak lagi hidup berlandaskan adab, tatasusila serta akhlak yang baik dan terpuji.

Banyak negara bergolak akibat sikap masyarakatnya yang biadap dan tidak menghormati pihak berkuasa.

Mereka memberontak di jalan raya dan tempat-tempat awan apabila mereka tidak berpuas hati dan akibatnya negara menjadi porak-peranda sehingga mereka kehilangan apa yang mereka miliki selama ini.

Sejarah membuktikan bahawa keruntuhan akhlak dalam kalangan rakyat dan pemimpin sesebuah kerajaan bakal mengakibatkan keruntuhan negara yang dahulunya gagah dan makmur.

Bagaimanakah keutuhan ekonomi negara dapat dipertahankan jika rakyat serta pemimpinnya tidak amanah dan tidak setia serta berpihak kepada musuh negara?

Tindakan seperti tunjuk perasaan yang berterusan, mogok, bertindak ganas serta merosakkan harta awam, pemberontakan dan sebagainya sudah tentu akan melemahkan ekonomi negara dan seterusnya akan mengundang berbagai masalah sosial dalam kalangan masyarakat.

Begitu juga dengan sikap tidak setia kepada tanah air serta mencabar kedaulatan negara dengan mengundang campur tangan kuasa luar dalam hal elwal dalaman negara.

Jika kita kembali kepada ajaran agama, kita akan sedar bahawa manusia harus bertindak berlandaskan akal yang waras berteraskan hukum dan bukannya nafsu.

Maka para remaja mesti memperkasakan diri dengan penerapan nilai-nilai yang terpuji agar kita dapat memimpin negara dengan jujur dan amanah.

Remaja tidak boleh lagi leka serta membiarkan diri mereka dipengaruhi oleh nilai-nilai liberal yang mengakibatkan kita hilang pertimbangan dalam menilai sesuatu perkara.

Ibubapa harus peka akan perkara ini dan bukannya hanya mementingkan kejayaan akademik anak-anak semata-mata tanpa menitik beratkan pendidikan adab dan kerohanian.

Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sedang rebung baik dipatah, jadi buluh melepuh jari.

اير جرنيه، ايکنڽ جينق

Baca versi Rumi di sini.

باݢي ممبينا نݢارا يڠ ماجو دان معمور، اڠݢوتا مشارکتڽ هاروسله برسيکڤ ڤوسيتيف، برادب، بربودي بهاس سرتا براخلاق مليا.‮

کيت سريڠ برچاکڤ تنتڠ کڤينچڠن مشارکت سرتا کڤنتيڠن ممبينتيرس برباݢاي بوديا نيݢاتيف سڤرتي رسواه، ڤچه أمانه، ڤنيڤوان دان سباݢايڽ؛ نامون ستاکت مانکه کيت إخلاص دالم اوسها اونتوق ممبينتيرس ڤونچا برلاکوڽ مسئله-مسئله اين؟‮

دان دمانکه سيلڤڽ سهيڠݢ اد دالم کالڠن مشارکت کيت يڠ تيدق لاݢي ممنتيڠکن ادب دان بودي بهاس ددالم کهيدوڤن سهارين؟

ادب يڠ باءيق اداله اساس کڤد ڤمبنتوقن اخلاق دان کڤريبادين يڠ تيڠݢي دان مليا؛ يڠ مان داڤت منجادي بينتيڠ کڤد ڤنولارن ݢجالا-ݢجالا نيݢاتيف دالم کالڠن مشارکت.‮

جوسترو، کيت هاروس ممڤرکاسکن ڤنديديقن ادب اݢر نيلاي-نيلاي مليا داڤت دتانم دالم ديري ستياڤ انسان سجق اوسيا يڠ مودا سوڤاي مريک داڤت منجادي رعيت يڠ برتڠݢوڠجواب کڤد اݢام دان نݢارا.‮

ڤرکارا اين امت ڤنتيڠ کران والاو سماجو مانڤون سسبواه نݢارا، سݢالا-ݢالنيا باکل موسنه جک رعيتڽ سماکين برسيکڤ بيادڤ، ممنتيڠکن ديري سنديري سرتا برتيندق سيسوک هاتي تنڤا مڠحرمتي اوندڠ-اوندڠ.‮

دالم کݢهايرهن نݢارا مڠجر کجايأن د بيدڠ ساءين س دان تيکنولوݢي، اد د انتارا کيت يڠ ممندڠ ريڠن اکن کڤنتيڠن ڤنديديقن ادب دان کروهانيان دان مڠڠݢڤ اياڽ تيدکله سڤنتيڠ کماهيرن د بيدڠ ساءين س دان ماتماتيک.‮

کيت سريڠ لوڤا بهاوا کجايأن اکادميک سمات-مات تيدق داڤت منجامين سساورڠ رماج اکن منجادي انسان يڠ چمرلڠ دان تربيلڠ.‮

عقيبتڽ، نݢارا بردڤن دڠن برباݢاي مسئله سوسيال يڠ بوکن سهاج مروݢيکن رعيت تتاڤي جوݢ مروݢيکن نݢارا.‮

انسان يڠ براخلاق تيڠݢي اکن مڠهرݢاي علمو، برسيکڤ أمانه، برتڠݢوڠجواب، منجاݢ کسوڤنن دالم ڤرݢاولن، مڠحرمتي اورڠ لاين، طاعة کڤد اوندڠ-اوندڠ سرتا تيدق موده ترجبق دالم بوديا نيݢاتيف.‮

سباݢاي انسان يڠ ممبسر دايرا ݢلوباليساسي حاصيل لدقن تيکنولوݢي معلومت، ڤارا رماج کيني برهادڤن دڠن ڤڠاروه ڤميکيرن ليبرال يڠ منچابر سيکڤ کڤاتوهن کڤد اوندڠ-اوندڠ اݢام سرتا نݢارا.‮

ڤڠݢوناان بهاس کاسر سرتا ماکي-مماکي سوده منجادي ڤرکارا بياسا دان دأڠݢڤ سباݢاي ݢوراوان دالم کالڠن سستڠه رماج; ماله تيدق لاݢي منجادي ڤرکارا يڠ دتݢه اوليه سستڠه ايبو باڤ ماهوڤون ݢورو-ݢورو مريک.‮

راماي دالم کالڠن رماج يڠ سريڠ تريکوت-ايکوت دڠن اڤ يڠ دأڠکت سباݢاي ݢاي هيدوڤ ماس کيني دان تيدق ماهو تريکت دڠن تاتاچارا بوديا کيت يڠ برترسکن اݢام دان بودي ڤکرتي يڠ مليا.‮

عقيبتڽ، مريک بوکن سهاج تيدق مراسا سݢن مڠݢوناکن اصطلاح-اصطلاح يڠ کست دان کوتور، ماله مراسا بڠݢ سرتا مڠݢڠݢڤ ڤڠݢوناان اصطلاح سبݢيتو سباݢاي سباهاݢين درڤد ݢاي بهاس رماج يڠ برسسواين دڠن جيوا، بوديا دان ݢاي هيدوڤ رماج دزمان اين.‮

جک بوديا سبݢيني برتروسن سهيڠݢ مريک ديواس، مک دنيا اکن برهادڤن دڠن اهلي-اهلي مشارکت يڠ سماکين ترهاکيس ادب کسوڤننڽ سرتا تيدق لاݢي ممنتيڠکن تاتاسوسيلا دالم کهيدوڤن.‮

ماس هادڤن سبواه نݢارا بڠسا اکن منجادي کلام جک ڤارا رماجڽ يڠ مروڤاکن ݢينراسي ڤلاڤيس سوده هيلڠ هالا توجو، سرتا تيدق لاݢي هيدوڤ برلندسکن ادب، تاتاسوسيلا سرتا اخلاق يڠ باءيق دان ترڤوجي.‮

باڽق نݢارا برݢولق عقيبة سيکڤ مشارکتڽ يڠ بيادڤ دان تيدق مڠحرمتي ڤيهق برکواس.‮

مريک ممبرونتق دجالن راي دان تمڤت-تمڤت اون اڤابيلا مريک تيدق برڤواس هاتي دان عقيبتڽ نݢارا منجادي ڤورق-ڤراندا سهيڠݢ مريک کهيلڠن اڤ يڠ مريک ميليکي سلاما اين.‮

سجاره ممبوقتيکن بهاوا کرونتوهن اخلاق دالم کالڠن رعيت دان ڤميمڤين سسبواه کراجأن باکل مڠاکيبتکن کرونتوهن نݢارا يڠ دهولوڽ ݢاݢه دان معمور.‮

باݢايماناکه کاوتوهن ايکونومي نݢارا داڤت دڤرتاهنکن جک رعيت سرتا ڤميمڤينڽ تيدق أمانه دان تيدق ستيا سرتا برڤيهق کڤد موسوه نݢارا؟‮

تيندقن سڤرتي تونجوق ڤراسان يڠ برتروسن، موݢوق، برتيندق ݢانس سرتا مروسقکن هرتا عوام، ڤمبرونتقان دان سباݢايڽ سوده تنتو اکن ملمهکن ايکونومي نݢارا دان ستروسڽ اکن مڠونداڠ برباݢاي مسئله سوسيال دالم کالڠن مشارکت.‮

بݢيتو جوݢ دڠن سيکڤ تيدق ستيا کڤد تانه اير سرتا منچابر کدولتن نݢارا دڠن مڠونداڠ چمڤور تاڠن کواس لوار دالم حال ايلول دالمن نݢارا.‮

جک کيت کمبالي کڤد اجرن اݢام، کيت اکن سدر بهاوا مأنسي هاروس برتيندق برلندسکن عقل يڠ وارس برترسکن حکوم دان بوکنڽ نفسو.‮

مک ڤارا رماج مستي ممڤرکاسکن ديري دڠن ڤنراڤن نيلاي-نيلاي يڠ ترڤوجي اݢر کيت داڤت مميمڤين نݢارا دڠن جوجور دان أمانه.‮

رماج تيدق بوليه لاݢي ليک سرتا ممبيارکن ديري مريک دڤڠاروهي اوليه نيلاي-نيلاي ليبرال يڠ مڠاکيبتکن کيت هيلڠ ڤرتيمبڠن دالم منيلاي سسواتو ڤرکارا.‮

ايبوباڤ هاروس ڤيکا اکن ڤرکارا اين دان بوکنڽ هاڽ ممنتيڠکن کجايأن اکادميک انق-انق سمات-مات تنڤا منيتيق برتکن ڤنديديقن ادب دان کروهانيان.‮

ملنتور بولوه بيارله دري ربوڠڽ. سداڠ ربوڠ باءيق دڤاته، جادي بولوه ملڤوه جاري.‮

%d bloggers like this: