Adakah Remaja Peka Akan Tanggungjawab Mereka?

Tanggungjawab merupakan satu kewajipan yang mesti digalas oleh setiap manusia tanpa mengira bangsa, kedudukan mahupun usia.

Kegagalan dalam menunaikan tanggungjawab akan membawa padah bukan sahaja kepada diri kita sendiri tetapi juga kepada orang lain; lebih-lebih lagi apabila melibatkan tanggungjawab yang besar, seperti tanggungjawab seorang pemimpin terhadap rakyat dan juga tanggungjawab rakyat terhadap agama dan negara.

Melentur buluh biarlah dari rebungnya, sikap bertanggungjawab mestilah ditanam dan dipupuk dalam diri setiap insan sejak dari kecil, contohnya memastikan kanak-kanak mengemas sendiri barang-barang permainan dan kasut mereka di tempat yang ditetapkan.

Begitu juga dengan penerapan sikap bertanggungjawab menjaga keselamatan diri yang diajar kepada kanak-kanak seperti jangan bermain dengan peralatan eletrik dan benda-benda tajam, tidak memasukkan barang ke dalam mulut dan sebagainya.

Hal ini amat penting dan tidak boleh dipandang enteng kerana proses membentuk sikap seseorang individu itu harus dimulakan sejak dari kecil dan bukannya bermula setelah seseorang itu meningkat remaja.

Anak-anak bukan sahaja harus dididik supaya menjadi insan yang bertanggungjawab tetapi mereka juga harus diberi kefahaman tentang kenapa mereka harus menunaikan tanggungjawab masing-masing.

Remaja sering memperkatakan tentang bebanan tanggungjawab mereka sebagai pelajar yang kadangkala membataskan masa untuk bergembira dan melakukan aktiviti-aktiviti yang diminati.

Kadangkala kita merasa bosan dengan desakan ibubapa dan guru-guru, walhal mereka berusaha keras untuk memastikan agar kita lebih bertanggungjawab. Sedangkan kita merasakan diri kita menjadi mangsa di mana orang dewasa terlalu mengongkong dan tidak memahami perasaan remaja.

Kita mahukan kebebasan dalam memilih cara dan jalan kita sendiri yang kita rasakan lebih sesuai dengan kehendak diri kita tanpa memikirkan baik buruk cara atau jalan yang kita pilih itu.

Jika kita gagal, kita lebih cenderung untuk menyalahkan orang lain daripada mengambil tanggungjawab di atas kegagalan kita.

Kita sering lupa bahawa orang dewasa telah melalui peringkat kehidupan di zaman remaja dan mereka memahami masalah serta kekeliruan remaja dalam menentukan arah tuju kehidupan.

Sebagai seorang pelajar, tanggungjawab utama remaja kepada diri sendiri ialah untuk belajar, supaya kelak kita menjadi orang yang berilmu, bersedia untuk bersaing dan tidak gagal di dalam kehidupan.

Malangnya ada dalam kalangan kita yang menganggap bahawa zaman remaja adalah masa untuk bergembira kerana kita masih muda dan belum dibebani oleh tuntutan tanggungjawab untuk mencari nafkah dan menjaga ibubapa serta keluarga.

Malah ramai juga para remaja yang beranggapan bahawa adalah menjadi tanggungjawab ibubapa untuk memenuhi segala permintaan kita dan merasa kecewa jika permintaan kita tidak dipenuhi.

Sikap mementingkan diri sebegini lahir daripada sikap kurang matang, beremosi dan kekeliruan kita dalam menilai sesuatu situasi dan keadaan sehinggakan kita gagal melihat kebenaran walaupun ianya nyata.

Amat sukar untuk kita menginsafi kesilapan diri kita di kala kita sedang marah, kecewa dan beremosi.

Remaja harus sedar bahawa kecenderungan untuk menyalahkan orang lain tidak akan menyelesaikan sebarang masalah.

Tidak dapat dinafikan bahawa ada kalanya timbul berbagai kekangan yang menyukarkan para remaja untuk melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pelajar, contohnya masalah kewangan keluarga dan suasana keluarga yang kucar kacir.

Begitu juga dengan dugaan hidup yang tidak dijangka seperti kematian ibu, bapa atau penjaga, sakit teruk dan sebagainya.

Dalam menempuh keadaan yang sukar, kekuatan kerohanian amat penting supaya kita tidak berputus asa dan tidak memilih jalan yang salah.

Kekuatan kerohanian akan lahir apabila kita istiqamah dalam menunaikan tanggungjawab kita kepada agama.

Malah, dalam apa keadaan sekalipun, setiap insan mesti menunaikan tanggungjawab mereka terhadap agama kerana kejayaan material semata-mata tidak dapat memberikan kebahagiaan hidup.

Justeru, remaja harus belajar untuk berfikir secara rasional dalam menilai mengapakah kita mesti menunaikan tanggungjawab kita dan bukannya mencari alasan untuk menjustifikasikan hal yang sebaliknya.

Manusia tidak akan dapat lari daripada tanggungjawab, dan kita sebagai remaja harus menyediakan diri untuk memikul tanggungjawab yang lebih berat setelah kita meningkat dewasa.

Negara akan makmur jika rakyatnya bertanggungjawab. Tanpa warga yang bertanggungjawab, keadaan negara akan menjadi kucar-kacir akibat mereka yang diamanahkan tidak amanah dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing.

اداکه رماج ڤيکا اکن تڠݢوڠجواب مريک؟

تڠݢوڠجواب مروڤاکن ساتو کواجيڤن يڠ مستي دݢالس اوليه ستياڤ مأنسي تنڤا مڠيرا بڠسا، کدودوکن ماهوڤون اوسيا‮.‮

کݢاݢالن دالم منونايکن تڠݢوڠجواب اکن ممباوا ڤده بوکن سهاج کڤد ديري کيت سنديري تتاڤي جوݢ کڤد اورڠ لاءين؛ لبيه٢ لاݢي اڤابيلا مليبتکن تڠݢوڠجواب يڠ بسر، سڤرتي تڠݢوڠجواب سأورڠ ڤميمڤين ترهادڤ رعيت دان جوݢ تڠݢوڠجواب رعيت ترهادڤ اݢام دان نݢارا‮.‮

ملنتور بولوه بيارله دري ربوڠڽ، سيکڤ برتڠݢوڠجواب مستيله دتانم دان دڤوڤوق دالم ديري ستياڤ انسان سجق دري کچيل، چونتوهڽ ممستيکن کانق٢ مڠمس سنديري بارڠ٢ ڤرماءينن دان کاسوت مريک دتمڤت يڠ دتتڤکن‮.‮

بݢيتو جوݢ دڠن ڤنراڤن سيکڤ برتڠݢوڠجواب منجاݢ کسلامتن ديري يڠ دأجر کڤد کانق٢ سڤرتي جاڠن برماءين دڠن ڤرالاتن ايليتريق دان بندا٢ تاجم، تيدق مماسوقکن بارڠ کدالم مولوت دان سباݢايڽ‮‮.‮

حال اين امت ڤنتيڠ دان تيدق بوليه دڤندڠ اينتيڠ کران ڤروسيس ممبنتوق سيکڤ سساورڠ اينديۏيدو ايت هاروس دمولاکن سجق دري کچيل دان بوکنڽ برمولا ستله سساورڠ ايت منيڠکت رماج‮.‮

انق٢ بوکن سهاج هاروس دديديق سوڤاي منجادي انسان يڠ برتڠݢوڠجواب تتاڤي مريک جوݢ هاروس دبري کفهمن تنتڠ کناڤ مريک هاروس منونايکن تڠݢوڠجواب ماسيڠ٢‮.‮

رماج سريڠ ممڤرکاتاکن تنتڠ ببنن تڠݢوڠجواب مريک سباݢاي ڤلاجر يڠ کادڠکالا ممباتسکن ماس اونتوق برݢمبيرا دان ملاکوکن اکتيۏيتي٢ يڠ دمينتي‮.‮

کادڠکالا کيت مراسا بوسن دڠن دسقن ايبوباڤ دان ݢورو٢، ولحال مريک بروسها کراس اونتوق ممستيکن اݢر کيت لبيه برتڠݢوڠجواب. سداڠکن کيت مراساکن ديري کيت منجادي مڠسا دمان اورڠ ديواس ترلالو مڠوڠکوڠ دان تيدق ممهمي ڤراسان رماج‮.‮

کيت ماهوکن کبيبسن دالم مميليه چارا دان جالن کيت سنديري يڠ کيت راسکن لبيه سسواي دڠن کهندق ديري کيت تنڤا مميکيرکن باءيق بوروق چارا اتاو جالن يڠ کيت ڤيليه ايت‮.‮

جک کيت ݢاݢل، کيت لبيه چندروڠ اونتوق مڽالهکن اورڠ لاين درڤد مڠمبيل تڠݢوڠجواب داتس کݢاݢالن کيت‮.‮

کيت سريڠ لوڤا بهاوا اورڠ ديواس تله ملالوءي ڤريڠکت کهيدوڤن دزمان رماج دان مريک ممهمي مسئله سرتا ککليروان رماج ‮دالم مننتوکن اره توجو کهيدوڤن‮.

سباݢاي سأورڠ ڤلاجر، تڠݢوڠجواب اوتام رماج کڤد ديري سنديري اياله اونتوق بلاجر، اݢر کلق کيت منجادي اورڠ يڠ ‮برعلمو، برسديا اونتوق برساءيڠ دان تيدق ݢاݢل ددالم کهيدوڤن‮.

مالڠڽ اد دالم کالڠن کيت يڠ مڠڠݢڤ بهاوا زمان رماج اداله ماس اونتوق برݢمبيرا کران کيت ماسيه مودا دان بلوم دببنا اوليه ‮تونتوتن تڠݢوڠجواب اونتوق منچاري نفقه دان منجاݢ ايبوباڤ سرتا کلوارݢ‮.

ماله راماي جوݢ ڤارا رماج يڠ بيرڠݢڤن بهاوا اداله منجادي تڠݢوڠجواب ايبوباڤ اونتوق ممنوهي سݢالا ڤرمينتأن کيت دان ‮مراسا کچيوا جک ڤرمينتأن کيت تيدق دڤنوهي‮.

سيکڤ ممنتيڠکن ديري سبݢيني لاهير درڤد سيکڤ کورڠ ماتڠ، برايموسي دان ککليروان کيت دالم منيلاي سسواتو سيتواسي ‮دان کأدأن سهيڠݢاکن کيت ݢاݢل مليهت کبنرن والاوڤون اياڽ ڽات‮.

امت سوکر اونتوق کيت مڠينصفي کسيلاڤن ديري کيت دکالا کيت سداڠ ماره، کچيوا دان برايموسي‮.‮

رماج هاروس سدر بهاوا کچندروڠن اونتوق مڽالهکن اورڠ لاءين تيدق اکن مڽلساءيکن سبارڠ مسئله‮.‮

تيدق داڤت دينافيکن بهاوا اد کالڽ تيمبول برباݢاي ککاڠن يڠ مڽوکرکن ڤارا رماج اونتوق ملقساناکن تڠݢوڠجواب مريک ‮سباݢاي ڤلاجر، چونتوهڽ مسئله کواڠن کلوارݢ دان سواسان کلوارݢ يڠ کوچر کاچير‮.

بݢيتو جوݢ دڠن دوݢأن هيدوڤ يڠ تيدق دجڠک سڤرتي کماتين ايبوباڤ اتاو ڤنجاݢ، ساکيت تروق دان سباݢايڽ‮.‮

دالم منمڤوه کأدأن يڠ سوکر، کقواتن کروهانيان امت ڤنتيڠ سوڤاي کيت تيدق برڤوتوس اسا دان تيدق مميليه جالن يڠ ساله‮.‮

کقواتن کروهانيان اکن لاهير اڤابيلا کيت استقامه دالم منونايکن تڠݢوڠجواب کيت کڤد اݢام‮.‮

ماله، دالم اڤ کأدأن سکاليڤون، ستياڤ انسان مستي منونايکن تڠݢوڠجواب مريک ترهادڤ اݢام کران کجايأن ماتيريال سمات-‮مات تيدق داڤت ممبريکن کبهاݢيأن هيدوڤ‮.

جوسترو، رماج هاروس بلاجر اونتوق برفيکير سچارا راسيونل دالم منيلاي مڠاڤکه کيت مستي منونايکن تڠݢوڠجواب کيت ‮دان بوکنڽ منچاري السن اونتوق منجوستيفيکاسيکن حال يڠ سباليقڽ‮.

مأنسي تيدق اکن داڤت لاري درڤد تڠݢوڠجواب، دان کيت سباݢاي رماج هاروس مڽدياکن ديري اونتوق مميکول تڠݢوڠجواب ‮يڠ لبيه برت ستله کيت منيڠکت ديواس‮.

نݢارا اکن معمور جک رعيتڽ برتڠݢوڠجواب. تنڤا ورݢ يڠ برتڠݢوڠجواب، کأدأن نݢارا اکن منجادي کوچر-کاچير عقيبة ‮مريک يڠ دأمانهکن تيدق أمانه دالم ملقساناکن تڠݢوڠجواب ماسيڠ٢.

%d bloggers like this: