Tulisan Jawi dan Identiti Malaysianya Yang Tersendiri

Walaupun berasaskan pada pohon dan akar yang sedia ada, namun ianya mempunyai pucuk daun dan buahnya yang tersendiri dan berbeza daripada pohon-pohon lain; maka inilah sepatutnya menjadi kebanggaan seluruh warga Malaysia.

Baca versi Jawi di sini.

Jawi, kebiasaannya perkataan ini hanya dikaitkan dengan tulisan Jawi, iaitu tulisan asal bahasa Melayu sebelum pengenalan tulisan Rumi kepada budaya kita.

Namun, sebenarnya definisi perkataan Jawi bukanlah hanya sekadar nama sejenis tulisan tetapi menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, Jawi bermaksud Melayu; justeru tulisan Jawi membawa makna tulisan Melayu.

Pada akhir tahun 2019, Raja Permaisuri Agong, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj telah mengumumkan bahawa Baginda akan menggunakan tulisan Jawi di laman Twitter Baginda.

Perkara ini telah membangkitkan semangat dalam kalangan rakyat Malaysia untuk mengembalikan penggunaan dan memperkasakan tulisan Jawi; dan hasilnya ramai dalam kalangan warga maya telah mula menggunakan tulisan Jawi di pelbagai platform media sosial.

Namun sejauh manakah kita mengenali keistimewaan khazanah warisan kita ini, khasnya abjad yang digunakan dalam tulisan Jawi?

Walaupun benar bahawa abjad Jawi berasal daripada abjad Arab, tetapi bukan sahaja tidak kesemua abjad Jawi wujud di dalam abjad Arab, malah, tidak semua abjad Jawi ditulis dalam bentuk yang sama seperti cara tulisan abjad Arab.

Seperti yang kita maklum, huruf-huruf Jawi seperti ca (چ), nga (ڠ) dan nya (ڽ) tidak ada di dalam abjad Arab kerana berbeza dengan bahasa Melayu, bunyi-bunyi bagi huruf tersebut tidak wujud di dalam bahasa Arab.

Dalam hal yang lain, mungkin ada yang tidak menyedari bahawa terdapat juga huruf yang walaupun ada di dalam kedua-dua tulisan Arab dan Jawi, tetapi cara huruf-huruf itu ditulis di dalam kedua-dua sistem tulisan ini adalah berbeza, iaitu huruf kaf.

Mereka yang boleh membaca Al-Quran dan teks Arab tentu maklum bahawa cara menulis huruf kaf di dalam bahasa Arab adalah seperti ini, “ك”, dan bentuknya tidak berubah apabila berada di akhir sesebuah perkataan, iaitu “ـك”. Ia hanya mempunyai rupa yang berbeza apabila berada di awal atau pertengahan perkataan iaitu “كـ” atau “ـكـ”.

Dengan persepsi bahawa abjad Jawi adalah sama dengan abjad Arab, ada dalam kalangan kita yang menulis huruf kaf di dalam tulisan Jawi dengan cara yang sama dengan huruf kaf dalam tulisan Arab; walhal cara penulisan huruf kaf di dalam tulisan Jawi adalah berbeza apabila kedudukannya di akhir perkataan atau apabila ianya tidak bersambung dengan abjad lain.

Berbeza dengan bahasa Arab, cara menulis huruf kaf di dalam tulisan Jawi adalah “ک” jika tidak bersambung, dan “ـک” apabila berada di akhir perkataan, sepertimana bentuknya apabila berada di tengah-tengah dan di permulaan perkataan.

Begitu juga dengan huruf ga, yang ramai ingatkan bahawa ia ditulis seperti ini “ڬ”, namun sebenarnya ditulis begini “ݢ”.

Ini ialah kerana cara menulis huruf kaf dalam tulisan Jawi telah dipengaruhi oleh sistem penulisan bahasa Farsi, namun ianya bukanlah bermakna bahawa kesemua abjad Jawi adalah sama dengan abjad Farsi; contohnya abjad ga atau disebut gaf dalam bahasa Farsi.

Berbeza dengan tulisan Jawi, abjad tersebut ditulis seperti ini, “گ” di dalam sistem tulisan Farsi.

Malah lebih menarik, cara menulis huruf ga di dalam tulisan Jawi adalah unik kepada tulisan Jawi sahaja dan berbeza daripada cara huruf atau bunyi tersebut ditulis di dalam sistem tulisan lain.

Seperti yang kita ketahui, huruf pa (ڤ) di dalam tulisan Jawi yang membawa bunyi yang sama seperti bunyi huruf “P” di dalam tulisan Rumi tidak wujud di dalam sistem tulisan Arab dan Farsi.

Di dalam bahasa Farsi, huruf yang digunakan bagi bunyi tersebut ialah pe (پ), iaitu adaptasi daripada huruf Arab ba (ب).

Menariknya, walaupun huruf pa (ڤ) wujud di dalam tulisan lain termasuk Arab Mesir dan Kurdi, namun dalam bahasa-bahasa tersebut, huruf itu dipanggil ve dan membawa bunyi seperti huruf “V” dan bukannya digunakan untuk bunyi huruf “P” seperti di dalam tulisan Jawi.

Ini bermakna bahawa walaupun huruf-huruf seperti pa (ڤ) dan nga (ڠ) juga terdapat di dalam bahasa lain, namun sebutannya dan kegunaannya adalah berbeza berbanding dalam tulisan Jawi.

Manakala, huruf-huruf seperti ga (ݢ), nya (ڽ) dan va (ۏ) pula hanya wujud di dalam tulisan Jawi sahaja, dan tidak boleh didapati di dalam mana-mana tulisan lain di dunia ini.

Ini membuktikan keistimewaan tulisan Jawi, yang walaupun berasal daripada tulisan Arab, namun mempunyai identitinya yang tersendiri yang bertunjangkan lenggok bahasa dan budaya kita, bersesuaian dengan semangat negaranya iaitu Malaysia.

Ibaratnya, walaupun berasaskan pada pohon dan akar yang sedia ada, namun ianya mempunyai pucuk daun dan buahnya yang tersendiri dan berbeza daripada pohon-pohon lain; maka inilah sepatutnya menjadi kebanggaan seluruh warga Malaysia.

Sebaliknya, dalam hal tulisan Rumi pula, abjadnya diambil secara total daripada sistem tulisan lain dan tidak terikat dengan budaya kita, tanpa sebarang penambahan atau pengadaptasian langsung.

Justuru, hargailah warisan budaya kita, belajarlah mengenali yang mana intan dan yang mana kaca.

Hayatilah pesanan orang tua-tua, yang lama dikelek, yang baharu didukung agar kita tidak hilang khazanah negara ibarat yang dikejar tidak dapat, yang dikendong berciciran.

توليسن جاوي دان ايدينتيتي ماليسياڽ يڠ ترسنديري

Baca versi Rumi di sini.

جاوي⹁ کبياساءنڽ ڤرکاتاءن اين هاڽ دکاءيتکن دڠن توليسن جاوي⹁ ياءيت توليسن اصل بهاس ملايو سبلوم ڤڠنلن توليسن رومي کڤد بوديا کيت.‮

نامون⹁ سبنرڽ ديفينيسي ڤرکاتاءن جاوي بوکنله هاڽ سقدر نام سجنيس توليسن تتاڤي منوروت ديوان بهاس دان ڤوستاک⹁ جاوي برمقصود ملايو⁏ جوسترو توليسن جاوي ممباوا معنا توليسن ملايو.‮

ڤد اخير تاهون 2019⹁ راج ڤرمايسوري اݢوڠ⹁ تونكو حجة عزيزة امينة ميمونة اسكندرية بنت المرحوم المتوكل على الله سلطان اسكندر الحج تله مڠعمومکن بهاوا بݢيندا اکن مڠݢوناکن توليسن جاوي دلامن تويتر بݢيندا.‮

ڤرکارا اين تله ممبڠکيتکن سماڠت دالم کالڠن رعيت مليسيا اونتوق مڠمباليقن ڤڠݢوناءن دان ممڤرکاساکن توليسن جاوي⁏ دان حاصيلڽ راماي دالم کالڠن ورݢ ماي تله مولا مڠݢوناکن توليسن جاوي دڤلباݢاي ڤلتفورم ميديا سوسيال.‮

نامون سجاءوه ماناکه کيت مڠنالي کأيستيميواءن خزانه واريثن کيت اين⹁ خاصڽ ابجد يڠ دݢوناکن دالم توليسن جاوي؟

والاوڤون بنر بهاوا ابجد جاوي براصل درڤد ابجد عرب⹁ تتاڤي بوکن سهاج تيدق کسموا ابجد جاوي وجود ددالم ابجد عرب⹁ ماله⹁ تيدق سموا ابجد جاوي دتوليس دالم بنتوق يڠ سام سڤرتي چارا توليسن ابجد عرب.‮

سڤرتي يڠ کيت معلوم⹁ حروف٢ جاوي سڤرتي “چ“⹁ “ڠ” دان “ڽ” تيدق اد ددالم ابجد عرب کران بربيذا دڠن بهاس ملايو⹁ بوڽي٢ باݢي حروف ترسبوت تيدق وجود ددالم بهاس عرب.‮

دالم حال يڠ لاءين⹁ موڠکين اد يڠ تيدق مڽدري بهاوا ترداڤت جوݢ حروف يڠ والاوڤون اد ددالم کدوا-دوا توليسن عرب دان جاوي⹁ تتاڤي چارا حروف٢ ايت دتوليس ددالم کدوا-دوا سيستم توليسن اين اداله بربيذا⹁ ياءيت حروف “ک“.‮

مريک يڠ بوليه ممباچ القرءان دان تيک‌س عرب تنتو معلوم بهاوا چارا منوليس حروف “ک” ددالم بهاس عرب اداله سڤرتي اين⹁ “ك”⹁ دان بنتوقڽ تيدق بروبه اڤابيلا براد دأخير سسبواه ڤرکاتاءن⹁ ياءيت “ـك”. اي هاڽ ممڤوڽاءي روڤا يڠ بربيذا اڤابيلا براد دأول اتاو ڤرتڠهن ڤرکاتاءن ياءيت “كـ” اتاو “ـكـ”.‮

دڠن ڤرسيڤسي بهاوا ابجد جاوي اداله سام دڠن ابجد عرب⹁ اد دالم کالڠن کيت يڠ منوليس حروف “ک” ددالم توليسن جاوي دڠن چارا يڠ سام دڠن حروف “ک” دالم توليسن عرب⁏ والحال چارا ڤنوليسن حروف “ک” ددالم توليسن جاوي اداله بربيذا اڤابيلا کدودوکنڽ داخير ڤرکاتاءن اتاو اڤابيلا اي تيدق برسمبوڠ دڠن حروف لاءين.‮

بربيذا دڠن بهاس عرب⹁ چارا منوليس حروف “ک” ددالم توليسن جاوي اداله “ک” جک تيدق برسمبوڠ⹁ دان “ـک” اڤابيلا برادا د اخير ڤرکاتاءن⹁ سڤرتيمان بنتوقڽ اڤابيلا برادا دتڠه-تڠه دان دڤرمولاءن ڤرکاتاءن.‮

بݢيتو جوݢ دڠن حروف “ݢ“⹁ يڠ راماي ايڠتکن بهاوا اي دتوليس سڤرتي اين “ڬ”⹁ نامون سبنرڽ دتوليس بݢيني “ݢ”.‮

اين اياله کران چارا منوليس حروف “ک” دالم توليسن جاوي تله دڤڠاروهي اوليه سيستم ڤنوليسن بهاس فارسى⹁ نامون اي بوکنله برمعنا بهاوا کسموا ابجد جاوي اداله سام دڠن ابجد فارسى⁏ چونتوهڽ ابجد “ݢ“.‮

بربيذا دڠن توليسن جاوي⹁ حروف ترسبوت دتوليس سڤرتي اين⹁ “گ” ددالم سيستم توليسن فرسي.‮

ماله لبيه مناريق⹁ چارا منوليس حروف “ݢ” ددالم توليسن جاوي اداله اونيک کڤد توليسن جاوي سهاج دان بربيذا درڤد چارا حروف اتاو بوڽي ترسبوت دتوليس ددالم سيستم توليسن لاءين.‮

سڤرتي يڠ کيت کتاهوءي⹁ حروف “ڤ” ددالم توليسن جاوي يڠ ممباوا بوڽي يڠ سام سڤرتي بوڽي حروف ڤي ‮﴿P﴾ ددالم توليسن رومي تيدق وجود ددالم سيستم توليسن عرب دان فارسى.‮

ددالم بهاس فارسى⹁ حروف يڠ دݢوناکن باݢي بوڽي ترسبوت اياله “پ“⹁ ياءيت ادڤتاسي درڤد حروف عرب “ب“.‮

مناريقڽ⹁ والاوڤون حروف “ڤ” وجود ددالم توليسن لاءين ترماسوق عرب مصر دان کورد⹁ نامون دالم بهاس٢ ترسبوت⹁ حروف ايت دسبوت سبݢاي ۏي دان ممباوا بوڽي سڤرتي حروف ۏي ‮﴿V﴾ دان بوکنڽ دݢوناکن اونتوق بوڽي حروف ڤي ﴿P﴾ سڤرتي ددالم توليسن جاوي.‮

اين برمعنا بهاوا والاوڤون حروف٢ سڤرتي “ڤ” دان “ڠ” جوݢ ترداڤت ددالم بهاس لاءين⹁ نامون سبوتنڽ دان کݢوناءنڽ اداله بربيذا بربنديڠ دالم توليسن جاوي.‮

ماناکالا⹁ حروف٢ سڤرتي “ݢ“⹁ “ڽ” دان “ۏ” ڤولا هاڽ وجود ددالم توليسن جاوي سهاج⹁ دان تيدق بوليه دداڤتي ددالم مان٢ توليسن لاءين ددنيا اين.‮

اين ممبوقتيکن کأيستيميواءن توليسن جاوي⹁ يڠ والاوڤون براصل درڤد توليسن عرب⹁ نامون ممڤوڽاءي ايدينتيتيڽ يڠ ترسنديري يڠ برتونجڠکن ليڠݢوق بهاس دان بوديا کيت⹁ برسسواين دڠن سماڠت نݢاراڽ ياءيت مليسيا.‮

عبارتڽ⹁ والاوڤون براسسکن ڤد ڤوهون دان اکر يڠ سديا اد⹁ نامون اي ممڤوڽاءي ڤوچوق داءون دان بواهڽ يڠ ترسنديري دان بربيذا درڤد ڤوهون٢ لاءين⁏ مک اينله سڤاتوتڽ منجادي کبڠݢاءن سلوروه ورݢ مليسيا.‮

سباليقڽ⹁ دالم حال توليسن رومي ڤولا⹁ ابجدڽ دأمبيل سچارا کسلوروهڽ درڤد سيستم توليسن لاءين دان تيدق تريکت دڠن بوديا کيت⹁ تنڤا سبارڠ ڤنمبهن اتاو ڤڠادڤتاسين لڠسوڠ.‮

جوستورو⹁ هرݢاءيله واريثن بوديا کيت⹁ بلاجرله مڠنالي يڠ مان اينتن دان يڠ مان کاچ.‮

حياتيله ڤسانن اورڠ٢ توا⹁ يڠ لاما دکيليق⹁ يڠ بهارو ددوکوڠ اݢر کيت تيدق هيلڠ خزانه نݢارا عبارت يڠ دکجر تيدق داڤت⹁ يڠ دکندوڠ برچيچيرن.‮

Coronavirus: KKM Mencatat Kes Pertama di Malaysia

Baca versi Jawi di sini.

[Malaysiakini}- Kementerian Kesihatan Malaysia mengesan kes jangkitan novel coronavirus (2019-nCoV) yang pertama di negara ini.

Menteri Kesihatan Dr Dzulkefly Ahmad berkata ujian pengesanan dan pengesahan melibatkan tiga individu itu diperolehi dari pihak Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan (MKAK) Sungai Buloh lewat malam semalam.

Beliau memberitahu sidang akhbar bahawa tiga pesakit itu mempunyai kaitan dengan bapa dan anak dari Wuhan, China, yang telah disahkan positif dengan virus itu di Singapura tiga hari lalu.

“Tiga kes positif adalah isteri lelaki berusia 66 tahun yang diuji positif di Singapura pada 22 Jan, dan dua cucu mereka berumur 11 dan 2 tahun.

“Mereka melancong dalam kumpulan 10 orang dari Wuhan, sebelum kedua-dua lelaki itu ditahan dan diuji positif di Singapura.

“Berikutan itu, lapan orang yang tidak menunjukan sebarang gejala telah dibebaskan oleh Kementerian Kesihatan Singapura (KKS) dan mereka datang ke Johor Bahru pada 23 Jan.

“Kami dimaklumkan oleh KKS dan segera menempatkan lapan individu itu, dan mengasingkan mereka untuk pemeriksaan,” kata Dzulkefly kepada media.

Menurutnya, keputusan ujian lapan individu itu diperoleh lewat malam tadi, dan pihak berkuasa kesihatan telah membawa dua kanak-kanak itu dan nenek mereka ke Hospital Sungai Buloh untuk dimasukkan ke wad pengasingan.

Ibu kanak-kanak itu, yang berumur 36 tahun, telah disahkan positif tetapi turut dibawa ke hospital untuk menjaga anak-anaknya di bawah pengawasan ketat.

Dzulkefly berkata empat pelancong lain yang ujian mereka negatif adalah pasangan suami isteri dan dua anak mereka. Mereka telah meninggalkan negara ini pagi tadi untuk kembali ke China.

Sementara itu, ditanya sama ada KKM mempunyai data mengenai bilangan pelawat dari Wuhan yang berada di Malaysia atau jumlah individu yang telah melawat ibu kota wilayah Hubei itu baru-baru ini, menteri itu berkata mereka perlu berhubung dengan Jabatan Imigresen.

Beliau berkata mereka bagaimanapun mempunyai data mengenai individu yang baru-baru ini melawat Wuhan yang mendapatkan rawatan di hospital dalam negara ini.

Menurut Dzulkefly, sejak 22 Jan, mereka telah menemui 11 suspek kes 2019-nCov di negara ini, tetapi 10 telah disahkan sebagai negatif.

Mereka adalah tujuh rakyat Malaysia yang baru-baru ini mengunjungi China, dua warga China dari Wuhan, dan seorang warga Jordan.

“Ujian yang keputusannya masih belum diperoleh melibatkan seorang rakyat Malaysia, yang baru-baru ini mengunjungi China.

“Dia kini ditahan di Hospital Kuala Lumpur,” katanya.

Dzulkefly tidak memberikan butiran lanjut mengenai identiti individu yang disyaki dijangkiti virus berkenaan, namun berjanji akan mengemaskini maklumat kepada media dari semasa ke semasa.

كوروناۏيروس: كمنترين كصيحتن منچاتت كيس ڤرتام دمليسيا

Baca versi Rumi di sini.

کمنترين کصيحتن مليسيا مڠسن کيس جڠکيتن نوۏيل چوروناۏيروس ﴿‮VoCn-٩١٠٢﴾ يڠ ڤرتام د نݢارا اين‮.

منتري کصيحتن دوکتور ذلکفلي احمد برکات اوجين ڤڠسنن دان ڤڠصحن مليبتکن تيݢ اينديۏيدو ايت دڤراوليهي دري ڤيهق معمل کصيحتن عوام کبڠسأن سوڠاي بولوه ليوات مالم سمالم‮.‮

بلياو ممبريتاهو سيدڠ اخبار بهاوا تيݢ ڤساکيت ايت ممڤوڽاءي کاءيتن دڠن باڤ دان انق دري ووهن، چينا، يڠ تله دصحکن ڤوسيتيف دڠن ۏيروس ايت د سيڠاڤورا تيݢ هاري لالو‮.‮

‮”تيݢ کيس ڤوسيتيف اداله استري للاکي بروسيا ٦٦ تاهون يڠ داوجي ڤوسيتيف د سيڠاڤورا ڤد ٢٢ جانواري، دان دوا چوچو مريک برومور ١١ دان ٢ تاهون.‮

‮”مريک ملنچوڠ دالم کومڤولن ١٠ اورڠ دري ووهن، سبلوم کدوا-دوا للاکي ايت دتاهن دان داوجي ڤوسيتيف د سيڠاڤورا.

‮”برايکوتن ايت، لاڤن اورڠ يڠ تيدق منونجوکن سبارڠ ݢجالا تله دبيبسکن اوليه کمنترين کصيحتن سيڠاڤورا دان مريک داتڠ ک جوهر بهرو ڤد ٢٣ جانواري.‮

‮”کامي دمعلومکن اوليه کمنترين کصيحتن سيڠاڤورا دان سݢرا منمڤتکن لاڤن اينديۏيدو ايت، دان مڠاسيڠکن مريک اونتوق ڤمريقسأن،” کات ذلکفلي کڤد ميديا.‮

منوروتڽ، کڤوتوسن اوجين لاڤن اينديۏيدو ايت دڤراوليه ليوات مالم تادي، دان ڤيهق برکواس کصيحتن تله ممباوا دوا کانق-کانق ايت دان نينيق مريک ک هوسڤيتل سوڠاي بولوه اونتوق دماسوقکن ک ود ڤڠاسيڠن.‮

ايبو کانق-کانق ايت، يڠ برومور ٣٦ تاهون، تله دصحکن ڤوسيتيف تتاڤي توروت دباوا ک هوسڤيتل اونتوق منجاݢ انق-انقڽ د باوه ڤڠاواسن کتات.‮

ذلکفلي برکات امڤت ڤلنچوڠ لاين يڠ اوجين مريک نيݢاتيف اداله ڤاسڠن سوامي استري دان دوا انق مريک. مريک تله منيڠݢلکن نݢارا اين ڤاݢي تادي اونتوق کمبالي ک چينا.‮

سمنتارا ايت، دتاڽ سام اد کمنترين کصيحتن مليسيا ممڤوڽاءي داتا مڠناءي بيلڠن ڤلاوات دري ووهن يڠ برادا د مليسيا اتاو جومله اينديۏيدو يڠ تله ملاوات ايبو کوتا ولايه هوبيا ايت بارو-بارو اين، منتري ايت برکات مريک ڤرلو برهوبوڠ دڠن جابتن ايميݢريسين.‮

بلياو برکات مريک باݢايماناڤون ممڤوڽاءي داتا مڠناءي اينديۏيدو يڠ بارو-بارو اين ملاوات ووهن يڠ منداڤتکن راوتن د هوسڤيتل دالم نݢارا اين.‮

منوروت ذلکفلي، سجق ٢٢ جانواري، مريک تله منموءي ١١ سوسڤک کيس ﴿‮VoCn-٩١٠٢﴾ د نݢارا اين، تتاڤي ١٠ تله دصحکن سباݢاي نيݢاتيف.‮‮

مريک اداله توجوه رعيت مليسيا يڠ بارو-بارو اين مڠونجوڠي چينا، دوا ورݢ چينا دري ووهن، دان سأورڠ ورݢ الأردن.‮

‮”اوجين يڠ کڤوتوسنڽ ماسيه بلوم دڤراوليه مليبتکن سأورڠ رعيت مليسيا، يڠ بارو-بارو اين مڠونجوڠي چينا.‮

‮”‮دي کيني دتاهن د هوسڤيتل کوالا لومڤور،” کاتڽ.‮

ذلکفلي تيدق ممبريکن بوتيرن لنجوت مڠناءي ايدينتيتي اينديۏيدو يڠ دشکي دجڠکيتي ۏيروس برکنأن، نامون برجنجي اکن مڠمسکيني معلومت کڤد ميديا دري سماس ک سماس.‮

Apakah Keputusan PRK Kimanis Menggambarkan Situasi Politik Sabah?

Baca versi Jawi di sini.

Pilihan Raya Kecil (PRK) P176 Kimanis telah berakhir dua hari lepas di mana calon Barisan Nasional (BN), Mohamad bin Alamin telah menang selesa dengan majoriti 2,029 undi.

Untuk rekod, calon BN memperolehi 12,706 undi, berbanding calon Parti Warisan Sabah (WARISAN), Karim bin Bujang, yang meraih 10,677 undi dan peratusan keluar mengundi adalah tinggi iaitu 79.92%, rekod tertinggi di dalam PRK sejak PRU-14.

Walaupun saya mengikuti perkembangan PRK ini, namun berbeza dengan keadaan sebelum PRK Tanjung Piai, saya tidak mengulas tentang PRK Kimanis kerana saya tidak mahir dengan suasana politik Sabah yang amat berbeza daripada keadaan dan sentimen politik di Semenanjung.

Corak pergerakan politik di Sabah dan Sarawak adalah agak berbeza dan tidak begitu terpengaruh dengan suasana di Semenanjung. Malah, kemenangan besar BN dalam PRK Tanjung Piai tidak memberi impak kepada pengundi P176 Kimanis.

Membaca laporan politik Sabah dari Semenanjung, saya merasakan agak sukar untuk BN memenangi PRK Kimanis kerana kekuatan jentera WARISAN yang dibantu oleh jentera daripada kerajaan pusat.

Malah ramai pemerhati politik yang melihat Sabah melalui parti WARISAN sebagai benteng kuat bagi kerajaan persekutuan untuk mempertahankan kuasa.

Justeru, kemenangan selesa BN dalam PRK P176 Kimanis dengan majoriti 2,029 undi merupakan satu kejutan kepada banyak pihak, mungkin termasuk parti WARISAN sendiri, memandangkan kedudukan UMNO Sabah yang begitu lemah selepas PRU-14.

Pada 16 Januari, 2020 Astro Awani di bawah tajuk, “Kimanis Memilih: Warisan diramal menang selesa – Ilham Centre” melaporkan:

Hasil kajian yang dijalankan badan pemikir Ilham Centre mendapati calonnya, Datuk Karim Bujang yang berkhidmat selama lima penggal sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Bongawan mempunyai kelebihan dengan 57 peratus berbanding calon BN, Datuk Mohamad Alamin.

Astro Awani (Kimanis Memilih: Warisan diramal menang selesa – Ilham Centre)

Ketua penyelidik Ilham Centre, Dr Muhd Yusri Ibrahim, telah meramalkan kemenangan parti WARISAN di atas faktor WARISAN sebagai parti pemerintah, faktor pengikut sedia ada (antaranya pengikut ADUN Membakut yang meninggalkan BN untuk menyertai Bersatu) dan sentimen pengundi yang lebih menyokong parti tempatan.

Sehari sebelum PRK Kimanis, Sinar Harian di bawah tajuk, “PRK Kimanis: Warisan sedikit mendahului BN” melaporkan bahawa, “… dapatan sebuah badan kaji selidik, Terengganu Strategic and Integrity Institute (TSIS), calon WARISAN itu ketika ini dilihat mendahului calon BN, Datuk Mohamad Alamin”.

Calon Parti Warisan Sabah (Warisan), Datuk Karim Bujang dilihat mampu merampas kerusi PRK Kimanis daripada Barisan Nasional (BN) esok.

Sinar Harian (PRK Kimanis: Warisan sedikit mendahului BN)

WARISAN sebagai parti pemerintah negeri Sabah dilihat sebagai parti pilihan pengundi, tambahan dengan kesungguhan parti WARISAN untuk merampas kerusi P176 Kimanis dari tangan BN.

Malah dalam kalangan mereka yang benar-benar yakin akan kemenangan BN pun, saya rasa tidak ramai yang menjangka calon BN akan memenangi PRK Kimanis dengan majoriti sebanyak 2,029 undi.

Maka kemenangan selesa BN dengan majoriti sebanyak 2,029 undi dalam keadaan UMNO Sabah yang lemah adalah sesuatu yang amat menarik untuk dikaji; lebih-lebih lagi ketika rakyat Sabah masih taat menyokong Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Shafie bin Apdal iaitu Presiden WARISAN.

Malah parti WARISAN begitu yakin sokongan padu pengundi Kimanis terhadap presiden parti pemerintah itu akan dapat memastikan WARISAN menang selesa dalam PRK Kimanis.

Namun PRK ini juga telah memperlihatkan bahawa penyandang kerusi Kimanis, Datuk Seri Anifah Aman yang mengambil keputusan untuk tidak bertanding di dalam PRK ini, masih mendapat sokongan di parlimen Kimanis.

Menariknya, dalam sebuah kenyataan pada hari terakhir kempen PRK Kimanis, Ketua Pemuda BN, Dato’ Dr Asyraf Wajdi Dusuki menyatakan beliau berkeyakinan bahawa ramai dalam kalangan pengundi Kimanis “di luar putih dalam biru”, zahirnya menyokong WARISAN (putih) tetapi dihati menyokong BN (biru).

Persoalannya, jika benar kenyataan Dr Asyraf ini, bagaimanakah pula dengan situasi politik sebenar di kawasan-kawasan lain di Sabah yang selama ini dilihat taat menyokong Datuk Seri Shafie Apdal?

Sejauh manakah keputusan PRK Kimanis dapat membantu kita mengukur situasi politik terkini di negeri Sabah selepas kita menyaksikan DAP mempertahankan kerusinya dalam PRK Parlimen Sandakan tahun lepas?

Walau apapun, PRK Kimanis membuktikan bahawa perkiraan politik Ilham Centre di mana pemimpin yang lompat parti akan membawa bersama mereka yang telah mengundinya dan sentimen pengundi Kimanis atau amnya Sabah yang lebih menyokong parti tempatan adalah tidak tepat.

Apakah perkara ini akan menjadi pemangkin untuk parti Bersatu meluaskan sayapnya dengan lebih jauh di Sabah nanti?

Saya yakin keputusan PRK P176 Kimanis akan menjadi kayu pengukur kepada parti-parti politik yang bertanding untuk menilai prestasi mereka; di mana mereka akan kembali meneliti kekuatan dan kelemahan masing-masing sebelum merangka langkah seterusnya.

Benar, kemenangan dalam PRK tidak akan memastikan kemenangan dalam PRU; walau bagaimanapun ianya sedikit sebanyak boleh menggambarkan situasi politik semasa sesuatu tempat.

Namun, semuanya boleh berubah menjelang PRU-15 nanti, sama ada memihak kepada PH atau pun kepada BN; namun sebagai rakyat kita tentunya mengharapkan satu kerajaan yang kuat, mempertahankan Perlembagaan Persekutuan serta menjaga kebajikan rakyat disamping dapat memacu ekonomi negara.

اڤاکه کڤوتوسن ڤيليهن راي کچيل کيمنيس کيمنيس مڠݢمبرکن سيتواسي ڤوليتيک صباح؟

Baca versi Rumi di sini.

ڤيليهن راي کچيل کيمنيس تله بيرقهير دوا هاري لڤس دمان چالون باريسن ناسيونل، محمد بن الأمين تله منڠ سليسا دڠن ماجوريتي ٢٠٢٩ اوندي‮.‮‮

اونتوق ريکود، چالون باريسن ناسيونل ممڤروليهي ١٢٧٠٦ اوندي، بربنديڠ چالون ڤرتي واريثن صباح، کريم بن بوجڠ، يڠ مرايه ١٠٦٧٧ اوندي دان ڤراتوسن کلوار مڠوندي اداله تيڠݢي ايايت ٧٩.٩٢٪، ريکود ترتيڠݢي د دالم ڤيليهن راي کچيل سجق ڤيليهن راي عموم ک-‮٤١.‮‮

والاوڤون ساي مڠيکوتي ڤرکمبڠن ڤيليهن راي کچيل اين، نامون بربيذا دڠن کادأن سبلوم ڤيليهن راي کچيل تنجوڠ ڤياا، ساي تيدق مڠولس تنتڠ ڤيليهن راي کچيل کيمنيس کران ساي تيدق ماهير دڠن سواسان ڤوليتيک صباح يڠ امت بربيذا درڤد کادأن دان سينتيمن ڤوليتيک د سمننجوڠ‮.‮

چورق ڤرݢرقن ڤوليتيک دصباح دان سراوق اداله اݢق بربيذا دان تيدق بݢيتو ترڤڠاروه دڠن سواسان د سمننجوڠ. ماله، کمناڠن بسر باريسن ناسيونل دالم ڤيليهن راي کچيل تنجوڠ ڤياا تيدق ممبري ايمڤق کڤد ڤڠوندي کاوسن ڤرليمين کيمنيس‮.‮

ممباچ لاڤورن ڤوليتيک صباح دري سمننجوڠ، ساي مراساکن اݢق سوکر اونتوق باريسن ناسيونل ممنڠي ڤيليهن راي کچيل کيمنيس کران کقواتن جنترا واريثن يڠ دبنتو اوليه جنترا درڤد کراجأن ڤوست‮.‮

ماله راماي ڤمرهاتي ڤوليتيک يڠ مليهت سابه ملالوءي ڤرتي واريثن سباݢاي بينتيڠ کوات باݢي کراجأن ڤرسکوتوان اونتوق ممڤرتاهنکن کواس‮.‮

جوسترو، کمناڠن سليسا باريسن ناسيونل دالم ڤيليهن راي کچيل کيمنيس دڠن ماجوريتي ٢،٠٢٩ اوندي مروڤاکن ساتو کجوتن کڤد باڽق ڤيهق، موڠکين ترماسوق ڤرتي واريثن سنديري، ممندڠکن کدودوکن امنو سابه يڠ بݢيتو لمه سلڤس ڤيليهن راي عموم ک-‮٤١.‮

ڤد ١٦ جانواري، ٢٠٢٠ استرو اونا د باوه تاجوق، “کيمنيس مميليه: واريثن درامال منڠ سليسا – الهام سينتر” ملاڤورکن‮:‮

حاصيل کاجين يڠ دجالنکن بادن ڤميکير الهام سينتر منداڤتي چالونڽ، داتوق کريم بوجڠ يڠ برخدمت سلاما ليما ڤڠݢل سباݢاي اهلي ديوان اوندڠن نݢري بوڠاوان ممڤوڽاءي کلبيهن دڠن ٥٧ ڤراتوس بربنديڠ چالون باريسن ناسيونل، داتوق محمد الأمين‮.‮

استرو اوني – (Kimanis Memilih: Warisan diramal menang selesa – Ilham Centre)

کتوا ڤڽليديق الهام سينتر، دوکتور فلسفه محمد يوسري إبراهيم، تله مراملکن کمناڠن ڤرتي واريثن داتس فکتور واريثن سباݢاي ڤرتي ڤمرينته، فکتور ڤڠيکوت سديا اد ﴿انتاراڽ ڤڠيکوت اهلي ديوان اوندڠن نݢري ممباکوت يڠ منيڠݢلکن باريسن ‮ناسيونل اونتوق مڽرتاي برساتو﴾ دان سينتيمن ڤڠوندي يڠ لبيه مڽوکوڠ ڤرتي تمڤتن.

سهاري سبلوم ڤيليهن راي کچيل کيمنيس، سينر هارين دباوه تاجوق، “ڤيليهن راي کچيل کيمنيس: واريثن سديکيت مندهولوي باريسن ناسيونل” ملاڤورکن بهاوا، “… داڤتن سبواه بادن کاجي سليديق، اينستيتوت ستراتيݢيق دان اينتݢريتي ترڠݢانو، چالون واريثن ايت کتيک اين دليهت مندهولوي چالون باريسن ناسيونل، داتوق محمد الأمين”‮.‮

چالون ڤرتي واريثن سابه ﴿واريثن﴾، داتوق کريم بوجڠ دليهت ممڤو مرمڤس کروسي ڤيليهن راي کچيل کيمنيس درڤد باريسن ناسيونل ﴿باريسن ناسيونل﴾ ايسوق.‮

سينر هارين – (PRK Kimanis: Warisan sedikit mendahului BN)

مرمڤس کروسي کاوسن ڤرليمين کيمنيس دري تاڠن باريسن ناسيونل‮.‮

ماله دالم کالڠن مريک يڠ بنر-بنر يقين اکن کمناڠن باريسن ناسيونل ڤون، ساي راس تيدق راماي يڠ منجڠک چالون باريسن ناسيونل اکن ممنڠي ڤيليهن راي کچيل کيمنيس دڠن ماجوريتي سباڽق ٢٠٢٩ اوندي‮.‮

مک کمناڠن سليسا باريسن ناسيونل دڠن ماجوريتي سباڽق ٢٠٢٩ اوندي دالم کادأن امنو صباح يڠ لمه اداله سسواتو يڠ امت مناريق اونتوق دکاجي؛ لبيه-لبيه لاݢي کتيک رعيت ساب ماسيه طاعة مڽوکوڠ کتوا منتري سابه، داتوق سري شافعي بن اڤدل ايايت ڤريسيدن واريثن‮.‮

ماله ڤرتي واريثن بݢيتو يقين سوکوڠن ڤادو ڤڠوندي کيمنيس ترهادڤ ڤريسيدن ڤرتي ڤمرينته ايت اکن داڤت ممستيکن واريثن ‮منڠ سليسا دالم ڤيليهن راي کچيل کيمنيس.

نامون ڤيليهن راي کچيل اين جوݢ تله ممڤرليهتکن بهاوا ڤڽانداڠ کروسي کيمنيس، داتوق سري انيفه امان يڠ مڠمبيل کڤوتوسن ‮اونتوق تيدق برتنديڠ ددالم ڤيليهن راي کچيل اين، ماسيه منداڤت سوکوڠن د ڤرليمين کيمنيس.

مناريقڽ، دالم سبواه کڽاتأن ڤد هاري تراخير کيمڤين ڤيليهن راي کچيل کيمنيس، کتوا ڤمودا باريسن ناسيونل، داتوء’ دوکتور فلسفه أشرف وجدى دوسوکي مڽاتاکن بلياو برکيقينن بهاوا راماي دالم کالڠن ڤڠوندي کيمنيس “د لوار ڤوتيه دالم بيرو“، ‮ظاهيرڽ مڽوکوڠ واريثن ﴿ڤوتيه﴾ تتاڤي دهاتي مڽوکوڠ باريسن ناسيونل ﴿بيرو﴾.

ڤرسوالنڽ، جک بنر کڽاتأن داتوق أشرف اين، باݢايماناکه ڤولا دڠن سيتواسي ڤوليتيک سبنر د کاوسن-کاوسن لاين د سابه يڠ سلاما اين دليهت طاعة مڽوکوڠ داتوق سري شافعي اڤدل؟

سجاوه مانکه کڤوتوسن ڤيليهن راي کچيل کيمنيس داڤت ممبنتو کيت مڠوکور سيتواسي ڤوليتيک ترکيني د نݢري صباح سلڤس کيت مڽقسيکن ڤرتي تيندقن ديموکراتيق ممڤرتاهنکن کروسيڽ دالم ڤيليهن راي کچيل ڤرليمين ساندقن تاهون لڤس؟

والاو اڤڤون، ڤيليهن راي کچيل کيمنيس ممبوقتيکن بهاوا ڤرکيرأن ڤوليتيک الهام سينتر د مان ڤميمڤين يڠ لومڤت ڤرتي اکن ‮ممباوا برسام مريک يڠ تله مڠونديڽ دان سينتيمن ڤڠوندي کيمنيس اتاو عامڽ صباح يڠ لبيه مڽوکوڠ ڤرتي تمڤتن اداله تيدق تڤت.

اڤاکه ڤرکارا اين اکن منجادي ڤمڠکين اونتوق ڤرتي برساتو ملواسکن سايڤڽ دڠن لبيه جاوه دصباح ننتي؟

ساي يقين کڤوتوسن ڤيليهن راي کچيل کيمنيس اکن منجادي کايو ڤڠوکور کڤد ڤرتي-ڤرتي ڤوليتيک يڠ برتنديڠ اونتوق منيلاي ‮ڤريستاسي مريک؛ د مان مريک اکن کمبالي منليتي کقواتن دان کلمهن ماسيڠ-ماسيڠ سبلوم مرڠک لڠکه ستروسڽ.

بنر، کمناڠن دالم ڤيليهن راي کچيل تيدق اکن ممستيکن کمناڠن دالم ڤيليهن راي عموم؛ والاو باݢايماناڤون اياڽ سديکيت سباڽق ‮بوليه مڠݢمبرکن سيتواسي ڤوليتيک سماس سسواتو تمڤت.

نامون، سمواڽ بوليه بروبه منجلڠ ڤيليهن راي عموم ک-١٥ ننتي، سام اد مميهق کڤد ڤاکتن هارڤن اتاو ڤون کڤد باريسن ناسيونل؛ نامون سباݢاي رعيت کيت تنتوڽ مڠهارڤکن ساتو کراجأن يڠ کوات، ممڤرتاهنکن ڤرلمباݢان ڤرسکوتوان سرتا منجاݢ ‮کباجيکن رعيت دسمڤيڠ داڤت مماچو ايکونومي نݢارا.

RASMI – BN Menang PRK Kimanis dengan Majoriti 2,029 Undi

Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (SPR) telahpun mengumumkan kemenangan bagi pihak Barisan Nasional (BN) dalam Pilihan Raya Kecil P176 Kimanis, Sabah, pada 18hb Januari 2020.

Calon Barisan Nasional, Mohamad bin Alamin telah menang dengan selesa, dengan 12,706 undi, berbanding calon Parti Warisan Sabah, Karim bin Bujang, yang dapat meraih 10,677 undi sahaja.

Mohamad bin Alamin menang dengan majoriti 2,029 undi, berbanding keputusan semasa PRU-14, di mana calon Barisan Nasional, Anifah bin Aman dapat meraih 11,942 undi dengan majoriti 156 undi.

Peratusan keluar mengundi adalah sebanyak 79.92%, yang merupakan rekod peratusan tertinggi di dalam Pilihan Raya Kecil sejak PRU-14.

BN MENANG DI KIMANIS (KEPUTUSAN TIDAK RASMI)

Berdasarkan pengiraan Malaysiakini, calon BN Mohamad Alamin menang PRK Kimanis.

Beliau mengalahkan lawannya Karim Bujang dari Warisan.

Berdasarkan pengiraan tak rasmi, Mohamad Alamin sudah berjaya meraih 12,706 undi, sementara Karim mendapat 10,677 undi.

Jumlah undi yang diraih Mohd Alamin itu sudah melebihi separuh keseluruhan undi, yang memastikan kemenangna untuknya.

Berita lanjut akan menyusul.

Kenapa Bendera Selangor Berbintang Pecah Enam di SJK(T) Ini?

Baca versi Jawi di sini.

Sekolah sepatutnya menjadi medan untuk mendidik generasi pelapis yang akan menentukan nasib negara di masa hadapan.

Namun kejayaan akademik semata-mata tidak akan menjamin seseorang pelajar menjadi rakyat yang bertanggungjawab dan setia kepada negara jika sifat patriotisme gagal ditanam di jiwa mereka.

Gambar di atas diambil pada hari Sabtu ketika saya dalam perjalanan pulang selepas mengikuti sebuah kelas di Batu Caves. Dalam keadaan kereta bergerak dengan agak laju, saya terpandang lukisan mural tersebut, lantas saya terus keluarkan telefon bimbit saya bagi mengambil gambar di atas.

Oleh kerana sekolah jenis kebangsaan ini terletak di negeri Selangor, saya kira bendera pada lukisan mural tersebut adalah lukisan bendera negeri Selangor.

Namun sejak bila bendera negeri Selangor mempunyai bintang pecah enam? Kalau bukan bendera negeri Selangor, bendera apa yang dilukis pada mural tersebut?

Semua pihak mesti sedar bahawa bendera negeri adalah lambang negeri dan bukannya perkara remeh yang boleh dipandang ringan.

Saya amat terkilan walaupun jika perkara ini merupakan satu lagi kesilapan pada bendera yang tidak disengajakan kerana ia berlaku pada mural sekolah yang sepatutnya mendidik murid-murid untuk mengenal jati diri negara bangsa termasuk bendera negeri yang menjadi simbol identiti negeri.

Untuk rekod, bendera negeri Selangor direkabentuk semasa pemerintahan Almarhum Sultan Abdul Samad ibni Almarhum Raja Abdullah, di mana:

  • Warna merah iaitu warna yang sangat simbolik di dalam budaya Melayu, melambangkan keberanian, kepahlawanan dan kesetiaan.
  • Warna kuning iaitu warna diraja melambangkan institusi diraja yang telahpun wujud sejak tahun 1753 lagi.
  • Warna putih pula melambangkan kesucian.
  • Bintang pecah lima melambangkan agama Islam, dan secara khususnya setiap mata pada bintang tersebut melambangkan lima rukun Islam iaitu mengucap dua kalimah syahadah, solat lima waktu sehari semalam, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan haji di Baitullah.

Pada pandangan saya, pihak pentadbiran sekolah haruslah mengambil tindakan segera untuk membetulkan gambar pada mural tersebut serta memohon keampunan daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj dan seluruh rakyat Selangor di atas kesilapan ini.

کناڤ بنديرا سلاڠور بربينتڠ ڤچه انم دسكوله جنيس كبڠساءن تاميل اين؟

Baca versi Rumi di sini.

سکوله سڤاتوتڽ منجادي ميدن اونتوق منديديق جينراسي ڤلاڤيس يڠ اکن مننتوکن نصيب نݢارا دماس هادڤن.‮

نامون کجاياءن اکادميک سمات-مات تيدق اکن منجامين سساورڠ ڤلاجر منجادي رعيت يڠ برتڠݢوڠجواب دان ستيا کڤد نݢارا جک صفة ڤاتريوتيسمى ݢاݢل دتانم دجيوا مريک.‮

ݢمبر دأتس دأمبيل ڤد هاري سبتو کتيک ساي دالم ڤرجالنن ڤولڠ سلڤس مڠيکوتي سبواه کلس دباتو کيۏس. دالم کأداءن کريتا برݢرق دڠن اݢق لاجو⹁ ساي ترڤندڠ لوکيسن مورل ترسبوت⹁ لنتس ساي تروس کلوارکن تيليفون بيمبيت ساي باݢي مڠمبيل ݢمبر دأتس.‮

اوليه کران سکوله جنيس کبڠساءن اين ترلتق دنݢري سلاڠور⹁ ساي کيرا بنديرا ڤد لوکيسن مورل ترسبوت اداله لوکيسن بنديرا نݢري سلاڠور.‮

نامون سجق بيلا بنديرا نݢري سلاڠور ممڤوڽاءي بينتڠ ڤچه انم؟ کالاو بوکن بنديرا نݢري سلاڠور⹁ بنديرا اڤ يڠ دلوکيس ڤد مورل ترسبوت؟

سموا ڤيهق مستي سدر بهاوا بنديرا نݢري اداله لامبڠ نݢري دان بوکنڽ ڤرکارا ريميه يڠ بوليه دڤندڠ ريڠن.‮

ساي امت ترکيلن والاوڤون جک ڤرکارا اين مروڤاکن ساتو لاݢي کسيلاڤن ڤد بنديرا يڠ تيدق دسڠاجکن کران اي برلاکو ڤد مورل سکوله يڠ سڤاتوتڽ منديديق موريد-موريد اونتوق مڠنل جاتي ديري نݢارا بڠسا ترماسوق بنديرا نݢري يڠ منجادي سيمبول ايدينتيتي نݢري.‮

اونتوق ريکود⹁ بنديرا نݢري سلاڠور دريکابنتوق سماس ڤمرينتاهن المرحوم سلطان عبدالصمد ابن المرحوم راج عبدالله⹁ دمان:‮

‮• ورنا ميره ايايت ورنا يڠ ساڠت سيمبوليق ددالم بوديا ملايو⹁ ملامبڠکن کبرانيان⹁ کڤاهلاونن دان کستياءن.‮
‮• ورنا کونيڠ ايايت ورنا دراج ملامبڠکن اينستيتوسي دراج يڠ تلهڤون وجود سجق تاهون ١٧٥٣ لاݢي.‮
‮• ورنا ڤوتيه ڤولا ملامبڠکن کسوچين.
‮• بينتڠ ڤچه ليما ملامبڠکن اݢام اسلام⹁ دان سچارا خصوصڽ ستياڤ مات ڤد بينتڠ ترسبوت ملامبڠکن ليما روکون اسلام ايايت ‮مڠوچڤ دوا کلمة شهادة⹁ صلاة ليما وقتو سهاري سمالم⹁ مڠلوارکن زکاة⹁ برڤواسا دبولن رمضان دان مڠرجکن حاج د بيت الله.

ڤد ڤنداڠن ساي⹁ ڤيهق ڤينتادبيران سکوله هاروسله مڠمبيل تيندقن سݢرا اونتوق ممبتولکن ݢمبر ڤد مورل ترسبوت سرتا ‮مموهون کامڤونن درڤد دولي يڠ مها مليا سلطان سلاڠور⹁ سلطان شرافو الدين إدريس شاه الهاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبدالعزيز شاه الهاج دان سلوروه رعيت سلاڠور داتس کسيلاڤن اين.

%d bloggers like this: