Pengaruh Rakan Sebaya Dalam Pembentukan Sahsiah Remaja

Baca versi Jawi di sini.

[UTUSAN ONLINE}- Teman mencerminkan diri kita. Bukan sahaja kita secara semula jadi memilih teman yang sesuai dengan nilai hidup kita tetapi teman-teman juga banyak mempengaruhi diri kita dalam memilih cara hidup dan cara kita menilai kehidupan.

Kajian mendapati bahawa perkembangan emosi, sosial dan rohani dalam membentuk keperibadian kanak-kanak dan remaja dipengaruhi oleh persekitaran, khasnya individu-individu yang rapat dengan kita.

Di dalam suasana kehidupan sekarang, di mana golongan remaja secara umumnya menghabiskan lebih banyak waktu bersama teman-teman berbanding daripada bersama keluarga, pengaruh teman sebaya memainkan peranan yang besar dalam pembentukan sahsiah diri remaja.

Para remaja bukan hanya bergaul bersama-sama teman sebaya ketika di sekolah, tetapi mereka juga meluangkan masa bersama-sama di luar waktu persekolahan; sama ada untuk bersukan, belajar bersama-sama dalam kumpulan study group atau melakukan berbagai lagi aktiviti lain.

Sewaktu cuti sekolah pula ada dalam kalangan remaja yang mengikuti rombongan lawatan sambil belajar anjuran sekolah, keluar menonton wayang, membeli-belah dan lain-lain bersama teman-teman mereka.

Kini bukan lagi menjadi perkara asing di dalam masyarakat kita, apabila remaja keluar bersosial bersama teman-teman tanpa ditemani keluarga; malah golongan yang tidak mempraktikkan amalan sedemikian pula yang dianggap asing.

Maka pemilihan teman yang tepat adalah amat penting dalam memastikan pembentukan sahsiah diri yang terpuji; kerana pergaulan remaja dalam lingkungan yang salah berkemungkinan boleh merosakkan kehidupan mereka.

Konsep kebebasan cara Barat menuntut remaja diberikan kebebasan dan sesetengah remaja beranggapan bahawa kawalan ibu bapa adalah bercanggah dengan cara hidup moden.

Apabila tiada lagi kawalan dan remaja bebas bergaul dengan sesiapa sahaja serta bebas berkeliaran di sekitar pekan dan bandar, ia juga akan membuka pintu kepada pengaruh-pengaruh negatif dalam mempengaruhi kehidupan remaja.

Ini ialah kerana remaja cenderung untuk mudah terpengaruh dengan nilai-nilai dan budaya hidup di sekeliling mereka, sama ada nilai yang baik mahu pun nilai yang buruk.

Kecenderungan ini boleh membawa kepada masalah disiplin dalam kalangan remaja yang terlibat, yang kemudiannya mereka pula yang akan mempengaruhi teman-teman mereka yang lain.

Malah ada teman-teman sebaya yang memaksa dan menekan remaja yang asalnya baik dan tidak bermasalah, untuk melakukan perkara-perkara negatif lazimnya bermula dengan perkara-perkara yang tidak terlalu serius. Lama-kelamaan mereka akan menjadi lebih berani untuk mencuba perkara yang lebih buruk.

Mungkin ianya bermula daripada kesalahan seperti memanjat pagar sekolah dan kemudiannya beralih pula kepada kesalahan yang lebih serius seperti menipu, menghisap vape, merokok, mencuri, mengambil dadah dan sebagainya.

Remaja juga sering menjadi mangsa buli oleh teman sebaya; dan tidak kiralah sama ada mangsa dibuli secara fizikal atau pun secara siber, kes buli boleh mengakibatkan kecederaan fizikal dan emosi yang parah sehingga mengakibatkan kematian dan kes membunuh diri.

Ramai mangsa buli yang tidak diberi rawatan kerana mereka tidak mengadu atau kerana ianya tidak mengakibatkan kecederaan fizikal. Namun kesan emosi yang ditanggung mangsa buli boleh mengakibatkan tekanan perasaan dan dalam banyak keadaan mangsa buli berkemungkinan akan menjadi pembuli jika masalah emosi mereka tidak dirawat.

Masalah tekanan dari teman sebaya atau peer pressure seringkali menekan remaja tetapi kurang diberi perhatian oleh golongan dewasa, baik ibu bapa mahu pun guru-guru, mungkin kerana kesannya tidak berbentuk kecederaan fizikal.

Remaja yang terjebak dalam masalah ini akan kurang keyakinan diri, mudah dipergunakan dan gagal membina jati diri akibat terikut-ikut dengan pengaruh sekeliling sehingga sanggup melakukan perbuatan negatif termasuk mengambil minuman keras, berjudi, terjebak dalam budaya LGBT, menerima ideologi anarkisme dan sebagainya.

Konsep gaya hidup atau lifestyle adalah penyakit yang relatifnya agak baharu di mana remaja yang dijangkiti penyakit ini akan terperangkap di dalam kehidupan yang penuh kepura-puraan dan menjadi insan yang hanya mementingkan kehidupan yang bersifat materialistik semata-mata kerana mereka mahu dipandang hebat, diterima dan dihormati oleh teman-teman sebaya.

Justeru, kita mesti kembali kepada fitrah dan hidup berpadukan adat yang bersendikan syarak. Jangan kita menjadi seperti lalang ditiup angin; ke mana angin yang deras, ke situ condongnya.

Perhatian, panduan dan bimbingan amat penting dalam memastikan remaja tidak tersasar daripada landasan yang betul dan tidak mudah dipengaruhi oleh unsur yang negatif serta berjaya membentuk keperibadian yang mulia, sahsiah diri yang terpuji dan jati diri yang tinggi.

Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.

Ali Karim merupakan seorang pelajar yang berusia 16 tahun yang juga merupakan pemerhati lanskap politik tanah air. Dia juga merupakan Duta Rasmi Muafakat Pendidikan Johor (MPJ), sebuah Persatuan Guru di Johor. Pandangan dan tulisannya boleh dibaca melalui ahmadalikarim.wordpress.com.

ڤڠاروه راکن سباي دالم ڤمبنتوقن شخصية رماج

[توليسن اين کالي ڤرتام دتربيتکن ددالم اوتوسن اونلاءين ڤد رابو⹁ 31 جولاي 2019.]


تمن منچرمينکن ديري کيت. بوکن سهاج کيت سچارا سمولا جادي مميليه تمن يڠ سسواي دڠن نيلاي هيدوڤ کيت تتاڤ تمن٢ جوݢ باڽق ممڤڠاروهي ديري کيت دالم مميليه چارا هيدوڤ دان چارا کيت منيلاي کهيدوڤن.

کاجين منداڤتي بهاوا ڤرکمباڠن ايموسي⹁ سوسيال دان روحاني دالم ممبنتوق کڤريبادين کانق٢ دان رماج دڤڠاروهي اوليه ڤرسکيترن⹁ خاصڽ اينديۏيدو٢ يڠ راڤت دڠن کيت.

ددالم سواسان کهيدوڤن سکارڠ⹁ دمان ݢولوڠن رماج سچارا عمومڽ مڠهابيسکن لبيه باڽق وقتو برسام تمن٢ بربنديڠ درڤد برسام کلوارݢ⹁ ڤڠاروه تمن سباي مماءينکن ڤرانن يڠ بسر دالم ڤمبنتوقن شخصية ديري رماج.

ڤارا رماج بوکن هاڽ برݢاءول برسام-سام تمن سباي کتيک دسکوله⹁ تتاڤي مريک جوݢ ملواڠکن ماس برسام-سام دلوار وقتو ڤرسکولهن⁏ سام اد اونتوق برسوکن⹁ بلاجر برسام-سام دالم کومڤولن ڤمبلاجرن اتاو ملاکوکن برباݢاي-باݢاي لاݢي اکتيۏيتي لاءين.

سوقتو چوتي سکوله ڤولا اد دالم کالڠن رماج يڠ مڠايکوتي رومبوڠن لاوتن سمبيل بلاجر انجورن سکوله⹁ کلوار منونتون وايڠ⹁ ممبلي-بله دان لاءين٢ برسام تمن٢ مريک.

کيني بوکن لاݢي منجادي ڤرکارا اسيڠ ددالم مشارکت کيت⹁ اڤابيلا رماج کلوار برسوسيال برسام تمن٢ تنڤا دتمني کلوارݢ⁏ ماله ݢولوڠن يڠ تيدق ممڤرکتيککن عملن سدميکين ڤولا دأڠݢڤ اسيڠ.

مک ڤميليهن تمن يڠ تڤت اداله امت ڤنتين دالم ممستيکن ڤمبنتوقن شخصية ديري يڠ ترڤوجي⁏ کران ڤرݢاءولن رماج دالم ليڠکوڠن يڠ ساله برکموڠکينن بوليه مروسقکن کهيدوڤن مريک.

کونسيڤ کبيبسن چارا بارت منونتوت رماج دبريکن کبيبسن دان سستڠه رماج براڠݢڤن بهاوا کاولن ايبو باڤ اداله برچڠݢه دڠن چارا هيدوڤ مودن.

اڤابيلا تياد لاݢي کاولن دان رماج بيبس برݢاءول دڠن سسياڤ سهاج سرتا بيبس برکليارن دسکيتر ڤکن دان باند⹁ اي جوݢ اکن ممبوک ڤينتو کڤد ڤڠاروه٢ نيݢاتيف دالم ممڤڠاروهي کهيدوڤن رماج.

اين اداله کران رماج چندروڠ اونتوق موده ترڤڠاروه دڠن نيلاي٢ دان بودايا هيدوڤ دسکليليڠ مريک⹁ سام اد نيلاي يڠ باءيق ماهوڤون نيلاي يڠ بوروق.

کچندروڠن اين بوليه ممباوا کڤد مسئله ديسيڤلين دالم کالڠن رماج يڠ ترليبت⹁ يڠ کمودينڽ مريک ڤولا يڠ اکن ممڤڠاروهي تمن٢ مريک يڠ لاءين.

ماله اد تمن٢ سباي يڠ ممقسا دان منکن رماج يڠ اصلڽ باءيق دان تيدق برمسئله⹁ اونتوق ملاکوکن ڤرکارا٢ نيݢاتيف لازيمڽ برمولا دڠن ڤرکارا٢ يڠ تيدق ترلالو سيريوس. لاما-کلاماءن مريک اکن منجادي لبيه براني اونتوق منچوبا ڤرکارا يڠ لبيه بوروق.

موڠکين اي برمولا درڤد کسالهن سڤرتي ممنجت ڤاݢر سکوله دان کمودينڽ براليه کڤد کسالهن يڠ لبيه سيريوس سڤرتي منيڤو⹁ مڠهيسڤ ۏيڤ⹁ مروکوق⹁ منچوري⹁ مڠامبيل داده دان سباݢايڽ.

رماج جوݢ سريڠ منجادي مڠسا بولي اوليه تمن سباي⁏ دان تيدق کيراله سام اد مڠسا دبولي سچارا فيزيکل اتاوڤون سچارا سيبر⹁ کيس بولي بوليه مڠعاقبتکن کچدراءن ايموسي دان فيزيکل يڠ ڤاره سهيڠݢ مڠعاقبتکن کماتين دان کيس ممبونوه ديري.

راماي مڠسا بولي يڠ تيدق دبري راوتن کران مريک تيدق مڠادو اتاو کران اي تيدق مڠعاقبتکن کچدراءن فيزيکل. نامون کسن ايموسي يڠ دتڠݢوڠ مڠسا بولي بوليه مڠعاقبتکن تکنن ڤراساءن دان دالم باڽق کأداءن مڠسا بولي برکموڠکينن اکن منجادي ڤمبولي جک مسئله ايموسي مريک تيدق دراوت.

مسئله تکنن دري تمن سباي اتاو ‘peer pressure‘ سريڠ کالي منکن رماج تتاڤي کورڠ دبري ڤرهاتين اوليه ݢولوڠن ديواسا⹁ باءيق ايبو باڤ ماهوڤون ݢورو٢⹁ موڠکين کران کسنڽ تيدق بربنتوق کچدراءن فيزيکل.

رماج يڠ ترجبق دالم مسئله اين اکن کورڠ کيقينن ديري⹁ موده دڤرݢوناکن دان ݢاݢل ممبينا جاتي ديري عاقبة ترايکوت-ايکوت دڠن ڤڠاروه سکليليڠ سهيڠݢ سڠݢوڤ ملاکوکن ڤربواتن نيݢاتيف ترماسوق مڠامبيل مينومن کرس⹁ برجودي⹁ ترجبق دالم بودايا ل.ݢ.ب.ت.⹁ منريما ايديولوݢي انرکيسمى دان سباݢايڽ.

کونسيڤڽ ݢاي هيدوڤ اداله ڤڽاکيت يڠ ريلاتيفڽ اݢق بهارو دمان رماج يڠ دجڠکيتي ڤڽاکيت اين اکن ترڤرڠکڤ ددالم کهيدوڤن يڠ ڤنوه کڤورا-ڤوراءن دان منجادي انسان يڠ هاڽ ممنتيڠکن کهيدوڤن يڠ برصيفت ماترياليستيک سمات-مات کران مريک ماهو دڤندڠ هيبت⹁ دتريما دان دهورماتي اوليه تمن٢ سباي.

جوسترو⹁ کيت مستي کمبالي کڤد فطره دان هيدوڤ برڤندوکن عادت يڠ برسنديکن شرع. جاڠن. جاڠن کيت منجادي سڤرتي لالڠ دتيوڤ اڠين⁏ کمان اڠين يڠ درس⹁ کسيتو چوندوڠڽ.

ڤرهاتين⹁ ڤندوان دان بيمبيڠن امت ڤنتيڠ دالم ممستيکن رماج تيدق ترساسر درڤد لندسن يڠ بتول دان تيدق موده دڤڠاروهي اوليه اونسور يڠ نيݢاتيف سرتا برجاي ممبنتوق کڤريبادين يڠ موليا⹁ شخصية ديري يڠ ترڤوجي دان جاتي ديري يڠ تيڠݢي.

عادت برسندي شرع⹁ شرع برسندي کتابالله

%d bloggers like this: